banner15

Armutlu ilk kütüphanesine kavuşuyor

Bursa’nın kadim; Yalova’nın yeni ilçesinde ilk ve tek kütüphaneyi kazanmasına ön ayak olan Osman Birkan ile Armutlu’daki kütüphanede sohbet ettik.

Armutlu ilk kütüphanesine kavuşuyor

İbrahim Ethem Gören/Dünya Bülteni

Marmara bölgesinin termal tatilde en çok tercih edilen ilçelerinden biri olan Armutlu’nun ilk ve tek kütüphanesi önümüzdeki haftalarda çevre sakinlerinin hizmetine sunulacak.

OKUMA KİTABI!

Yüce kitabımız kelâma “İkra’/Oku” emri ile başlıyor. Ama biz kitaplarımızın üzerine Okuma Kitabı! yazmakla yetiniyoruz!
Maalesef Türkiye’de kütüphanecilik ihmal edilmiş bir saha. Pek çok eğitim kurumunun, meslek yüksekokulunun bulunduğu Armutlu’da da bir tane dahi kütüphane yok. Dolayısıyla Osman Birkan’ın memleketine kazandırdığı Mustafa Rıza Bey Kütüphanesi Armutlu için bir ilk olacak.

MUSTAFA RIZA BEY KÜTÜPHANESİ SANATTA İHTİSAS KÜTÜPHANESİ OLACAK

Yılardır biriktirdiği kitaplarını kütüphaneye vakfeden Osman Birkan, büyük dedesi Mustafa Rıza

Kütüphane

 Bey’in ismiyle anılacak olan kütüphanenin sanat alanında ihtisas merkezi olmasını hedefliyor. “Şimdilik” kaydıyla 5 bin kitap kapasitesi olan ve öğrenciler için ders çalışma alanları da tahsis edilen kütüphanenin kitapları satın alma ve hibe yolu ile kısa sürede temin edilecek. Yakın zamanda burası kültür sanat ve edebiyat odaklı bir ihtisas kütüphanesi olacak.
Osman Birkan kütüphanenin serencamını ve tesis gayesini aşağıdaki cümlelerle özetliyor:

Kütüphane2

“İslâm Tarihi okumalarında, takriben hicri 3. yüzyıldan 12’inci asra kadar Müslüman yerleşim ve medeniyet merkezlerinin kütüphanelerinden çokça bahsedilir. Bağdat, Şam, Kahire, Buhara, İstanbul vb. İslâm merkezlerinin yüzyıllar boyunca kütüphane merkezleri de olduğu ve dini-tabiat-sosyal bilimlerin kitaplarının kütüphanelerde bulunup medreselerde tahsilinden bahsedilir. Bununla birlikte özellikle son yüzyıllarda Müslüman devlet ve cemiyetlerin ilim ve fikirde kifâyetsizliğinin kitap ve kütüphane yetersizliği ile sıkı bir alakası olduğu açıktır.
Düşünmeliyiz ki ABD ve Avrupa’da 10 milyon kitaba sahip birçok kütüphane bulunurken Türkiye’de bir milyon kitap hacimli yalnızca bir adet kütüphaneden bahsediliyor zamanımızda.
Hacim meselesi bir yana her semtte kolay ulaşılabilecek kütüphanelerimizin olmasının ben okuma itiyadının artmasına ve tahsil çağındaki gençlerin rahat ders çalışabilmelerine fayda sağlayacağı kanaatindeyim.
Bu konuda belediyelerin şehir planlarında kütüphanelere cami, okul, park ve spor alanları gibi önem verip; mesela her caminin kütüphaneyi de içine alacak şekilde bir külliye tarzında inşası artık düşünülmelidir. Buna güzel bir misal İstanbul-Bağlarbaşı İlahiyat Camii Kütüphane-Kahvesi olmuştur.

Armutlumuz da yukarıda az önce bahsini açtığımız bu kifayetsizlikten nasibini almış bir kasaba olarak, maalesef şimdiye kadar, bir kütüphaneye sahip değildi. Aslına uygun restore edilmiş dedelerime ait ev küçük bir kütüphane için çok uygundu. Eski mimarinin ve ahşap iç yapının kütüphaneye gelenleri ayrı bir halet-i ruhiyeye sokacağı aşikârdır. Tabii ilmin yanına san’atı koymazsak eksik olurdu.

ZİHİNLER AYDINLANIRKEN KALBİN VE RUHUN SANATLA ZENGİNLEŞMESİ GEREKİR

Zihinler aydınlanırken kalbin ve ruhun güzel sanatlarla zenginleşmesi gerekir diye düşündük ve geleneksel san’atlarımızın öğrenileceği ve icra edileceği bir merkez olsun istedik.
Bu merkezde hat, ebru, tezhip ve musiki derslerinin verilecek olması da ayrı bir bahtiyarlık sebebi biiznillah.
Bu merkez kütüphane olduğu kadar Sanat-Kültür Merkezi olarak da faaliyette olacak ve ilerde bir vakıf haline getirip hizmetinin devamlı olması düşünülüyor.
Yine bu merkezin Armutlulu olup kasaba dışında yaşayan yetişmiş kişilerin tanışmalarını ve kasabalarına hizmet etmelerini kolaylaştıracak şekilde işe yaraması arzu edilmektedir.
Armutlu kaymakamı Uğur Sezer Bey’in ve Belediye Başkanı Mehmet Birkan Bey’in kütüphaneye verdikleri destek çok önemli ve teşekkürü ilzam ediyor.”
Bursa’nın kadim; Yalova’nın yeni ilçesinde ilk ve tek kütüphane hakkında Osman Birkan ile Armutlu’daki kütüphanede sohbet ettik. Hasbihâlimize ülkemizin önde gelen hat sanatı âlimlerinden A. Sabri Mandıracı da iştirak etti.

TATİL BÜTÇELERİNİN YANINDA KİTAPLARIN ESAMESİ OKUNMUYOR

Cenab-ı Hakk okuyup ilim ve irfan sahibi bireyler olarak akletmemizi emrediyor. Bununla birlikte memleketimizde kitap için ayrılan bütçeler tatil bütçeleriyle kıyaslanamayacak kadar küçük. Aynı durum kütüphaneciliğimize ve kütüphanelere de yansıyor. Bu bahis başlı başına bir mevzu olduğu için “şimdilik” kaydıyla bir paragrafla değinmekle sözü sükûta bırakıyoruz!

Kütüphane3

OSMAN BİRKAN ARMUTLU’NUN ÖNEMLİ SİMALARINDAN BİRİ

Osman Birkan Armutlu’dan yetişen önemli simalardan biri. İş adamı, entelektüel bir şahsiyet, musiki meraklısı.
Armutlu’da altı yaşında Kur’an-ı Kerim okumaya başlayan Birkan henüz ilkokula gitmezden önce Kur’an-ı Kerim’i hatmetmiş; 13 yaşında hafız olmuş.
İş adamı Osman Birkan yıllar sonra doğup büyüdüğü, annesinin ve akrabalarının yaşadığı memleketi Armutlu’ya kütüphane kazandırdı. Kuzeni Hattat A. Sabri Mandıracı ile birlikte Osman Birkan’dan Armutlu’daki kütüphanenin serencamını dinledik.

ARMUTLULU SALİH BİR TÜCCAR: MUSTAFA RIZA BEY

Mustafa Rıza Bey Armutlu için önemli bir şahsiyet. Âlim, fazıl bir tacir. Ticareti ve alım satımı kendisini zikirden alı koymayan bir zat. Osman Birkan Bey ve Üstad Sabri Mandıracı, Mustafa Rıza Bey’in torunlarının çocukları. Mustafa Rıza Efendi, Osman Birkan Bey’in dedesinin babası; Sabri Mandıracı Bey’in de babaannesinin babası.
Armutlu’ya gelmişken Mustafa Rıza Bey’in kabrini ziyaret etmek istedim, lakin kabri Armutlu’da değil; İstanbul’da ve dahi yeri meçhul… Hikâyesi, daha doğrusu vakıası ise şöyle...
Tüccar Mustafa Rıza Bey bir gün ticaret için İstanbul’a gittiğinde rahatsızlanıp vefat ediyor. Eyüpsultan’a defnediliyor. Lakin kimse nerede medfun bulunduğunu bilmiyor. Bununla birlikte Armutlu’ya kazandırdığı eserler ve yetiştirdiği salih evlatları ve torunlarıyla amel defteri bir nevi açık kalıyor. Osman Birkan dedesinin evinin hayırlı bir hizmete tebdiline öncülük ediyor.

BEŞİKTAŞ MÜFTÜSÜ FUAD ÇAMBİDİ DE ARMUTLU'YU TEŞRİF ETMİŞ

İstanbul’un önde gelen ulemasından, Beşiktaş eski müftülerinden Fuad Çambidi’nin Armutlu’da bir müddet ikamet ve imamet etmiş olduğunu, ayrıca Armutlu Camii’ne hatıra hatlarının bulunduğunu Ahmet Sabri Mandıracı’dan öğreniyoruz.

KÜTÜPHANE BİNASI MODERNİTEYE KARŞI İYİ DİRENMİŞ!

Bugünkü zamanda Mustafa Rıza Bey Kütüphanesi’ne ev sahipliği yapan bina yıllar yılı mesken olarak kullanılmış ve zaman zaman binada üç aile yaşamış.
Klasik Osmanlı mimarisiyle inşa edilen bina her nasılsa 200 yıldır ayakta kalmayı başarabilmiş; moderniteye karşı imtihanını başarıyla vermiş; başka bir deyişle müteahhitlerin elinden temellerini kurtarmış!

KÜTÜPHANE BİNASINDA İPEK BÖCEĞİ YETİŞTİRİLMİŞ

Kütüphane binasında bundan 50 yıl öncesine kadar ipek böceği yetiştirilmiş. Dedelerinden miras kalan binayı kütüphaneye çeviren Osman Birkan, çocukluğunda dedesi Osman Birkan’ın burada ipek böceği kozalarıyla vakit geçirmiş; içinden ipekler ve böcekler geçen hikâyeler kurgulamış.
Az önce de arz ettiğimiz minval üzere şimdilerde kitapların hoş kokulu sahifelerine tahsis edilen binada üç aile yaşmış; üç ailenin çocukları büyümüş. Mutluluklar paylaşılarak çoğaltılmış, acılar bölüşülerek küçültülüp, iyilikler ise çarpılarak artırılmış.
55 SENE ÖNCESİNE GİDİYORUZ…
Mustafa Rıza Bey Kütüphanesi’nin sedirlerine bağdaş kurarak yaptığımız sohbet esnasında Osman Birkan “Babamın dükkânında ilkokula gittiğim yıllarda çıraklık yaptım. Ben ve kardeşim burada, bu binada sünnet olduk.” diyerek önemli bir anekdotu dile getiriyor. 1960’ların hemen başından 55 sene öncesinden bahsediyoruz.

KÜTÜPHANEDE SANAT DERSLERİ VERİLECEK, KÜLTÜR SOHBETLERİ TERTİP EDİLECEK

Armutlu’nun orta yerinde Osmanlı ev kültürünün tüm zarafetine sahip kütüphane binasında sanat dersleri verilecek, kültür sohbetleri tertip edilecek. Kütüphanede kültürün, sanatın, edebiyatın ve dahi musikinin hemen her alanında uzmanları tarafından sohbetlerin ve mini konserler düzenleneceğinin müjdesini Osman Birkan’dan alıyoruz.
Kütüphanede ayrıca kitap sanatlarının uzmanları hat, ebru ve tezhip dersleri verecek. Tezhip derslerini Osman Birkan’ın yeğeni Bursalı, Şabaniye Dergahı’nın, namıdiğer Bab-ı Nun Geleneksel Sanatlar ve Kültür Derneği’nin önde gelen tezhip sanatkârı Elif Birkan; hat ve ebru derslerini ise Ali Alparslan Hoca’nın ve Mustafa Düzgünman Üstadın talebelerinden Ahmet Sabri Mandıracı verecek.

Kütüphane 5

Kütüphane de böylelikle İstanbul’da; Kocamustafapaşa'da bulunan refiki, Hekimoğlu Ali Paşa Uygulamalı Türk-İslâm Sanatları Kütüphanesi’nde olduğu gibi sanat ve estetik güzellikler adına hamle çapında işlere imza atılacak. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye kadar ulusal ve uluslararası etkinlikler, söyleşiler tertip edilecek.
Kocamustafapaşa’daki kütüphaneye geleneksel İslâm-Türk sanatları bağlamında Hüseyin Kutlu Hoca’nın katkıları her nasılsa aynı şekilde talebesi Mahmut Şahin’in manevi tedrisatından geçen Elif Birkan’ın ve Ali Alparslan Hoca’nın ve Düzgünman Merhum’un halifesi Sabri Mandıracı Üstadın himmetleri de benzer şekilde olacak.

MUSİKİ İÇİN DE NADİDE BİR ÇEVRE OLACAK

Kütüphanede Üstad Ruhi Ayangil ile Türk musikisi üzerine ‘workshoplar’ düzenlenecek. Dolayısıyla Armutlu Mustafa Rıza Bey Kütüphanesi musiki için de bir çevre olacak.

TÜRK İRFANINA HİZMET EDECEK

Armutlu’daki kütüphane Şabaniye Dergâhı gibi, Hekimoğlu Ali Paşa Uygulamalı Türk-İslâm Sanatları Kütüphanesi gibi geleneksel İslâm-Türk sanatlarına ve Türk irfanına hizmet edecek. Bu tarihi mekânda ustalar yeni çıraklar ve kalfalar yetiştirecek, medeniyetimiz biiznillah yeni eserlere ve ustalara kavuşacak.

KÜTÜPHANE ÇOCUKLU ANNELERE DE KUCAK AÇIYOR

Kütüphaneye gelecek çocuklu annelerin ihtiyaçları gözetilerek bahçe, çocuk oyun alanı şeklinde düzenlenmiş. Ebeveynlerin tahsil çağındaki çocukları kitaplarla haşır haşır-neşir olurken küçük çocuklar da bahçedeki oyun bölgesinde vakit geçirip yorgunluklarını ikram edilecek şerbet ile dindirecek.
Osman Birkan’ın okuyucularımızın irfanına arz ettiği mesajıyla hasbihalimiz hitama eriyor:
“Okumak bilgimizi artırmak en önemli işimiz olmalıdır. Bu faaliyetin önemli unsuru âlimleri dinlemek ve onların ilimlerinden istifade etmektir. İlim, sanat ve spor, gençleri ve tüm toplumu neticesiz uğraşılardan kurtarıp maddi ve manevi gelişmelere götürür. Tabii ki en önemli olan da ilmi; nereden gelip nereye gittiğimizi öğreten Allah’a olan kulluk bilgisidir.”

Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2017, 22:26
YORUM EKLE

banner39

banner36

banner37

banner35