Cemaatler, toplum ve siyaset ilişkisi

15 Temmuz işgal hareketinin ardından çokça tartışılan konular arasında cemaatler de yer alıyor. Umran dergisi 266. sayısında, emri bi’lmaruf nehyi ani’lmünker çerçevesinde, cemaatler, toplum ve siyaset ilişkisine odaklanıyor

Cemaatler, toplum ve siyaset ilişkisi

Dünya Bülteni/ Kültür Servisi

İnsan “cemaatsiz” yaşayamayan bir varlık. Dünyanın neresinde olursa olsun, sekülerler dahi kendileri itiraf etmek istemeseler de bir komünite içerisinde yaşamaktadırlar. Bununla birlikte kendi cemaatinin hizmetleri aksamasın diye veya kendi iktidarının selametine halel gelmesin diye, kendinden olmayan İslâmî grupların başına gelenleri önemsememekle başlayan pragmatist tavır, sonuçta milliyetçi kavgalara ve iç savaşlara kadar varıyor. Cumhuriyet Türkiye’sinin merkezi, çevreyle ilişkisini sağlayacak damarları kestiği için kente gelen insanlar büyük ölçüde cemaat havzalarına dâhil olarak geleneksel dokularını muhafaza etmeye çalıştılar. Bu süreçte siyasal arenada rol alan özellikle sağ/muhafazakâr çizgi, kente yığılan bu geniş kitlelerin reylerini alabilmek için cemaat (tarikat) havzalarıyla iletişime geçtiler. Bu durum dinin araçsallaşmasına sebep olmanın yanında, adeta cemaat havzalarının “menfaat devşirme yerleri’’ olarak kodlanmasına hizmet etti.

15 Temmuz gecesi yaşadığımız vahşetin icracıları arasında cemaat iddialı bir yapının olması doğal olarak bu yapıların sorgulanmasını gerekli kıldı. Umran bu çerçevede Sıbğatullah Kaya, Kamil Ergenç, Muhammed Çelik ve Ahmet Dağ’ın yazılarına yer veriyor. Dosya konusu bağlamında kurumlar sosyolojisi çalışmalarıyla da tanınan Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Prof. Dr. Mustafa Aydın’la yapılan bir söyleşi dikkat çekiyor. En azından meseleyi enine boyuna ortaya koyuyor. Zira cemaatlerle alakalı sorgulamayı yaparken, İslâm’ın önerdiği birliktelik biçimi olarak cemaat olgusunun bizatihi kendisini değil, cemaat iddialı yapıların bu iddialarıyla ne kadar mütenasip olup olmadıklarını öne alıyor. Ekranlarda olsun gazetelerde olsun Kemalist zaviye meseleyi, İslâm toplumunda varoluş hakkını “iyiliği emretmek-kötülükten sakındırmak” ilkesinden alan toplulukların faaliyetlerini sürdürmelerinin engellenmesi çerçevesinde değerlendiriyor. Bu açıdan derginin cemaatler konulu sayısı gündemi anlamak açısından önemli.

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2016, 17:17
YORUM EKLE

banner39

banner36

banner37

banner35