banner39

Çeşitli Yayınevlerinden Yeni Çıkan Kitaplar / Mart 2017

Mart-2017 döneminde çeşitli yayınevlerinden yeni çıkan kitaplar Dünyabizim sitesinde yayımlandı.

Kültür Sanat 03.04.2017, 15:59 03.04.2017, 15:59
Çeşitli Yayınevlerinden Yeni Çıkan Kitaplar / Mart 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çeşitli yayınevlerinden yeni çıkan kitaplar Dünyabizim sitesinde yayımlandı. Mart-2017 döneminde Dünyabizim'e gelen kitaplar listelendi.

Nidayi Sevim, Keşf-i İstanbul, Akıl Fikir Yayınları

Gezi ve mekân yazılarımızın üçüncü durağındayız. “Yer Gök Medeniyet” ile “Şehir ve Şuur” çalışmalarımızda İstanbul sokaklarını arşınlamıştık. Bu durağımızda da yine tarihi İstanbul sokaklarında kadim medeniyetimizin izlerini sürmeye devam ediyoruz.

Uğradığımız mekânlar bazen Merkez Efendi, Eyüpsultan ve Murad-ı Buhari gibi İstanbul’umuzun manevi üsleri oldu. Bazen ayakta durmaya takati kalmamış tarihi bir çeşmenin yanında soluklandık ve tarih muhasebesi yaptık. Bazen Karaköy, Yer altı Camii ve Fatih, Mehmet Ağa Külliyesi gibi İstanbul’un pek bilinmeyen mekânlarına misafir olduk. Bazen de bir mezar taşından hareketle adı sanı unutulmuş fakat tarihte iz bırakmış Kadırga Mimarı Mustafa Ağa, Hattat Demircikulu Yusuf Efendi, şair ve devlet adamı Ebubekir Kani Efendi, ünlü matematikçi Vidinli Hüseyin Tevfik Paşa ve Hekimbaşı Salih Efendi gibi münevverlerimizin hayat hikâyesi ile yüzleştik. Eyüpsultan’da bir Mimar Sinan şaheseri Zal Mahmut Paşa Camiini temaşa ederken gururlandık. Fakat Şehzade Mustafa’nın katli aklımıza düştüğünde de hüzünlendik.

Eyüpsultan’da 221 yıldan beri garip gurebaya hizmet veren imareti, büyük camilerin girişinde bir zamanlar salınan “Enaniyet Zincirleri”ni, varlıklı müminlerin bakkalları dolaşıp borçlarını sildirdiği sistem olan “Zimem Defterleri”ni hatırlamak da yine bu durağımıza nasip oldu. Çalışmamızda tarihe mal olmuş bir büyüğümüzün unutulmuş mezar yerini tarif edebildiysek bu bizim için şu fani dünyada en büyük mutluluk vesilesidir. “Başarım ancak Allah’tandır, O’na güvendim; O’na yöneliyorum.”


Necat Çavuş, Küçük Okyanuslar -Toplu Şiirler-, Mevsimler Kitap

"Küçük Okyanuslar", en önemli seksen kuşağı şairleri arasında gösterilen Necat Çavuş'un, otuz yıla yayılan şiir emeğinin mahsulü. Necat Çavuş, ne 80'lerde pek çoğu ustalık mertebesine ulaşmış herhangi bir İkinci Yeni şairine yüz vermiş ne de dönemin yüzer-gezer heveslerine kapılmıştır. 1983 yılında "Keşifler" adı altında bir araya getirdiği ilk şiirlerinden itibaren Karakoç-Diriliş damarından neşvü nema bulan bir şiir yazar Çavuş; yeteneğini Diriliş düşüncesi ile terbiye eder. Nitekim Çavuş'un İslam dünyasının Mevlâna'dan İkbal'e Karakoç şiirine bağlanan büyük isimlerinden edindiği terbiye ile St. John Perse'nin geniş ve yakıcı soluğunu buluşturduğu "Ölümden Önceki Sözler" büyük yankı bulur. Şairin 1986'da yayınladığı bu kitap, mensur şiirin Türkçe serüvenindeki zirvelerden biri olarak kabul edilir. İzleyen yıllarda Çavuş'un klasik şiirimizin de prizmasından geçmiş bir tasavvufî algı ile şiirine derinlik ve zarafet, giderek yalınlık kazandırdığı; geleneksel duyuşları modern bir ifadeye kavuşturduğu da söylenmelidir. "Yolcunun Gözleri Parlıyor" ve ilk kez okurla buluşacak olan "Küçük Okyanuslar" bu anlamda halis örneklerle göz kamaştırır. Bununla birlikte Çavuş şiirinin gövdesini "Deniz Düşünceleri", "Amerika" gibi 'büyük biçimli', yüksek şiirlerin oluşturduğu ve ufkunda avangard arayışların yer aldığı aşikârdır. Değil mi ki "aşk insana yeni bir tarih yazdırır."


Seyda Muhammed Emin Er ile Söyleşiler, İbrahim Halil Er, Mevsimler Kitap

Seyda Muhammed Emin Er’in çeşitli gazete ve dergilerde yıllar boyunca yayınlanmış söyleşilerini sizler için derledik. Böylece bu söyleşilerin dergi sayfaları arasında kaybolmasını engellediğimiz gibi, günümüz insanlarının da istifadesine sunduk.

Bazı söyleşiler, o günün şartlarında çok dikkat çekerken ve insanlar için önemli konuları kapsarken günümüz insanları için çok bir şey ifade etmese de ülkemizin insanlarının dini konularda dönemlere göre neyi tartıştıklarını da görmemizi sağlamış olmaktadır.

Söyleşilerin ekserisi İslam Mecmuasında yayınlanmış olsa da diğer İslami dergilerde de kısmen yayınlanmış söyleşiler bulunmaktadır.


Muhammed Emin Er, Ahlak Risalesi, Mevsimler Kitap

Bu eser Seyda Muhammed Emin Er hocaefendinin risalelerinin ikincisidir. Daha önce yayınladığımız Akaid Risalesinin devamıdır.Bu risale genel anlamda ahlak teorisi ve ahlak pratiğini anlatan küçük ama hacimli bir eserdir.Kitap iki bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölüm: Ruhsal ahlak. Dokuz başlıkta ele alındı: 1. Ahlakın tanımı 2. Güzel ve çirkin ahlakın kaynağı ve güzel ahlakın fazileti 3. Güzel ahlakın sonuçları 4. Eğitimi kabul edip etmeme yönünden insan ahlakı 5. Ahlakı bozan şeyler 6. Nefsi arıtmanın yolları 7. Hastalık ve kötü ahlakın tedavi metotları 8. Güzel ahlak ilkelerine ekler 9. Yüce amaçlar için gayret göstermek İkinci Bölüm:Güzel Ahlakı Kuşanmak. Üç başlıkta ele alındı: 1-Düzenli ahlak 2-Edebî ahlak 3-Terbiyevî ahlak


Muhammed Emin Er, Akaid Risalesi, Mevsimler Kitap

21. Asra girdiğimiz bu günlerde bir taraftan oryantalistler, bir taraftan İslam ülkelerindeki akademisyenler bin yıllık konuları yeni bir mevzu bulmuş gibi gündeme getirmekte,bu durum kafa karışıklığını artırdığı gibi dini ilimlere karşı bir lakaytlığın oluşmasına ve din konusunda herkesin konuştuğu boş bir alan oluşmasına neden olmaktadır. Bu sancılı günlerimizde hocamızın akaid ile ilgili tutmuş olduğu bu ders notlarını sevenlerine sunmaktan bahtiyarlık duymaktayız. Bu eserin en önemli özelliği selefi akaid anlayışını ehli sünnetin Eşari ve Maturudi anlayışına göre yeniden yorumlamasıdır. Böyle bir çalışma yapmasının temel amacı hocamızın her zaman özlemini duyduğu Müslümanlar arasındaki vahdeti gerçekleştirme arzusudur. Bu eserle üç önemli akaid ekolünün konuları ele alırken, aslında birbirinden fazla uzak olmadığını anlatmaya çalışmıştır. Bir anlamda Taftazani'nin Şerhul Akaid ile Eşari ve Maturudi akaidini uzlaştırma çalışmasının modern versiyonu diyebiliriz. Bu sayede Selef ve Halef anlayışını mecz etmeye ve yakınlaştırmaya çalışmıştır. Çalışma bu perspektifle okunduğunda özgün bir çalışma olduğu görülecektir. Hocamızın diğer eserleri de peyderpey Türkçe'ye çevrilerek okuyucularımıza sunulacaktır.


İbrahim Halil Er, Siyasal İslam Düşüncesinin Doğuşu ve Devlet, Mevsimler Kitap

İslam'da Siyasal düşünce ile ilgili tarih boyunca çok önemli kitaplar yazılmıştır. Bunlardan en meşhurları Maverdi'nin Ahkamu Sultaniyesi, Nizamulmülk'ün Siyasetnamesi, İbni Teymiyenin Siyasetüs Şeriyye kitabıdır. Bunların yanında fıkıh ve hadis kitaplarının ahkam bölümleri de bulunmaktadır. Ayrıca, kelam kitapları da bu konudaki tartışmalarla doludur. Yani siyasal mirasımız tahmin edilenden daha zengindir. Fakat bu mirastan gereği gibi yararlanamıyoruz. Bu mirasımızı günümüz toplumların ihtiyaçlarına ve günümüz sosyal yapıya göre yeniden değerlendirebilir ve yeni görüşler ortaya koyabiliriz.

Bu çalışmayı yapmamızın amacı günümüzde de yoğun bir şekilde tartıştığımız siyaset konusunun İslami temellerini ve o temellerinin oluştuğu ortamı sizlere göstermektir.


Muhammet Sami Oğuz, Ölümün Kıyısında & Bir Poems Sendromlunun Günlüğü, Mevsimler Kitap

Muhammet Sami Oğuz, namı diğer Muhammet usta. Cahit Sıtkı Tarancı'nın dizelerindeki gibi "yaş otuz beş yolun yarısı eder"i biraz geçmiş, bir iki yaş. Aşçı, 2 çocuk babası. Ve bir anda çok nadir bir hastalığa Poems sendromu'na yakalandığını öğreniyor. O güne kadar adını duymadığı şu ana dek ülkemizde tesbit edilen 7-8 vakadan biri. Ve ölümcül hastalık yakasına yapışıyor.Tedavisi için ilaçlar Türkiye'de yok,ancak bakanlık yoluyla getirilebiliyor.

Sonra başlıyor macera.Uzun gecelere sığmayan acılar, kemoterapiler,memleketten uzak bir hastanede Çapa Tıp Fakültesinde geçen günler, aylar hatta yıllar. İşte bu kitap öyle çıktı ortaya. O günlerde Muhammet ustayı ziyaret eden bir yayıncının (bu kitabın yayıncısının) facebook'taki yazılarını görünce "günlüklerini yaz da yayınlayayım" demesiyle. Başta inanmadı Muhammet usta. Sonra yayıncının ciddi olduğunu görünce hevesle sarıldı, kağıt kaleme. Acılarını, umutlarını kısacası hayatını yazdı. Belki çoğunuzun okurken bile dayanamayacağınız acılarını yazıyla anlatmaya çalıştı. Ve bu kitap ona yeni bir umut verdi, belki de hayata bağladı. Bu defa da yazmak için geceleri uyumadı.

İşte elinizde tuttuğunuz bu kitap o gecelerin eseri. Bu kitapta bir insanın ölümün nefesini ensesinde hissederek yaşamasını, metanetini, sabrını ve en önemlisi tevekkülünü göreceksiniz. Ve insanın sınırlarını keşfedeceksiniz...


Yahya İncetahtacı, Bir Şehir Çekilirken, Mevsimler Kitap

"Sözcüklerden köşe bucak kaçan sadece Abu Abdo değildi, tüm şehir vazgeçmişti çok uzun zaman öncesinde; anlamların ağırlığı anlatmaya engel oluyordu. Biliyordum; dilleri vardı şehirlerin, durmaksızın hikayelerini terennüm eden, şarkılar mırıldanan dilleri... Şarkılar elbette... Çünkü Feyruz demişti, her bir nağme “sırru'lvücud”du. Oysa benim beş bin yıllık şehrimin notaları silinmişti. Belleğini yitiriyor, tarihinden kopartılıyor, terk ediliyordu. Benim şehrime bombalar yağıyordu..." derken Yazar bombalar altında yok olan şehrimiz Halep için ağıt yakıyordu. Aslında biz hep şehirlerimize ağıt yaktık; dün moğollar istila edince Bağdat'a, Endülüs'e, bugün yine bombalanan Hama, Humus'a, Bağdat'a, Saraybosna'ya, Grozni'ye vs. Bu liste uzayıp gider maalesef. Bir gün şehirlerimiz için ağıt değil türkü yakacağımız günlerin özlemi ve duasıyla...

Şimdiye kadar bu tür yeni çıkan hangi kitaplar değerlendirildi, özel haberler üretildi, hepsine Dünyabizim Ansiklopedisi'nde ilgili kitap/yazar başlığı altında ulaşabilmeniz mümkün: http://www.dunyabizim.com/tags 

 

banner53
Yorumlar (0)
18
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?