banner39

Dergilerin Şubat 2018 sayıları raflarda

Şubat ayının başlamasıyla aylık dergiler birer birer yayınlanmaya başladı. Aylık dergilerin bir bölümünün tanıtım yazılarını sizler için derledik. Buyurunuz

Kültür Sanat 05.02.2018, 23:38 06.02.2018, 00:33
Dergilerin Şubat 2018 sayıları raflarda

Dünya Bülteni / Kültür Servisi

Dergi yayınlamak bitmeyen bir serüven. Ay içinde toplanmaya başlanan yazılar belli bir form içinde okuyucuların eline ulaşıncaya kadar ciddi bir emekle yoğruluyor. Ve ay başı olunca her seferinde ayrı bir heyecanla baskıya verilip okuyuculara ulaştırılıyor. Bu serüven tek taraflı değil tabii ki. Diğer yanda da o dergileri her ay başında heyecanla bekleyen okurlar, harcanan bunca emeğin karşılığını bulmasını sağlıyor. Bu iki taraf adeta bir elmanın iki yarısı gibi. Aylık buluşmalardan yeni fikirler, yeni ufuklar ortaya çıkıyor. 

GENÇ ÖNCÜLER

Genç Öncüler dergisinin Şubat 2018 tarihli 127. sayısı “Fikirlere Vurulan Pranga: İzm’ler” manşetiyle çıktı.

Dergide, bu ay, “modern” zamanın kavramları dosyaya taşınıyor. Batı’da cereyan eden ve bütün dünyaya yayılan düşünce akımlarının ifade ettiği manalar sorgulanıyor. Sekülerizm, Narsizm, Hedonizm, Feminizm, Ateizm, Deizm başlıca kavramlardan.

genç öncüler

Hasan Hüseyin Çaçan, “İslam Toplumu Olarak Asırlık Sorunumuz: Modernleşme” adlı bir çalışma kaleme aldı. Osman Zinnur Aksu, “Sekülerizm, Egzistansiyalizm ve Narsizm”i inceledi. Nur Hilal Uzun, pragmatizmin girdabını yazdı. Kübra Nur Bektaş Rasim Özdenören’in Kafa Karıştıran Kelimeler kitabını inceledi. Dücane Demirtaş, modern İslam düşüncesinin eleştirisini yaptı. Betül Babacan, “Türkiye’de Dindar Kadınların Tüketim Alışkanlığı Üzerine Bir Çalışma” adlı bir makale hazırladı.

Dosya dışı konularda Furkan Gençoğlu gezi yazılarına devam etti. Mustafa Fatih Yavuz, Kudüs’teki Mamilla mezarlığının nasıl yok edildiğini duyurdu. Ozan Dilek, Doğu’nun Sazları yazılarıyla yeniden dergideki sayfasında. Bunun yanında çeviri, röportaj, film analizi, fotoğraf ve şiir bölümleri de Genç Öncüler şubat sayısında yer alıyor.

 CİNS

"Aylık Zeytin Dalı" Cins, Şubat 2018 tarihli sayısı ile raflardaki yerini aldı. Bu ay 29. sayısını çıkartan Cins, okurunu Cahit Zarifoğlu’nun “Suyu biz böyle geçeriz / Bizi afet sanırlar” dizeleriyle selamlıyor ve soruyor: “İnsanda teselli var mı insana?” Cins soruyor; Nihan Kaya, Kemal Sayar, Kerem Kınık cevaplıyor.

cins

Furkan Çalışkan, İsmail Kılıçarslan, Ömer Türker, Mustafa Çiftci, Ercan Yıldırım, Güray Süngü, Güven Adıgüzel, Aykut Ertuğrul, Neşe Kutlutaş, Asım Öz, Ali Emre, Mustafa Timuri, Bahadır Yenişehirlioğlu, Fatih Erbaş, Süleyman Unutmaz, Muhammed Berdibek, Zeynep Tuğçe Karadağ ve Özkan Gözel Cins Şubat 2018 sayısının başlıca yazarları…

“3 Soruda” köşesinin şubat ayı konuğu Münir Üstün, “Neden okuyalım”, “Ne okuyalım”, “Nasıl okuyalım” sorularını Cins okuru için cevaplıyor. “5N1K” köşesinde ise Arda Arel, Knut Hamsun’u ve usta kalemin Açlık kitabını masaya yatırıyor. Orta sayfada Nizar Kabbani, Cins Kafalar’da ise Ülkü Tamer meraklısı okurunu bekliyor. “18 Soruda” köşesinde işe Orhan Hakalmaz var.

Betül Durdu, Cins Şubat 2018 sayısında Tabutta Rövaşata, Balık, Filler ve Çimen gibi filmlerin usta yönetmeni Derviş Zaim ile bir yönetmenin ilhamını, film yaparken adımlanması gereken izleği, diğer sanatların sinema ile olan ilişkisini, gelenekle post-modern çağ arasında sinemayı, film-mekân ilişkisini ve Türk sinemasının geleceğini konuşuyor. Rıdvan Tulum ise klasik kemençe üstadı Derya Türkan ile Klasik Türk Müziğinin Osmanlı’daki yeri, Batı’nın Türk Müziği’ne bakışı, ülkemizde sanata olan ilgi ve sanatçının her istediğini yapmakta özgür olup olmadığı üzerine söyleşiyor.

DERGAH

Dergâh dergisinin Şubat 2018 tarihli 336. sayısı okuyucuyla buluştu.

Taner Sarıtaş, Hasan Özpolat, Anıl İbrahim Bakırcı, Evliya Çelik, Kadir Yıldız, Selma Yıldırım Kıldan, Mustafa Uçurum, Dinçer Ateş, Fatma Özkaya ve Murat Özel Şubat sayısının şairleri.

dergah

‘Derkenar’ sütununda Yakup Öztürk ve Beyza Karakaya’nın yazıları var.

Fatma Nur Yılmaz ve Aynur Dilber hikâyeleriyle dergiye katkıda bulunan isimler.

Fatma Karakaş, denemesinde Suriyeli sığınmacıların çaresizliğini resmediyor.

Mustafa Özel’in Şubat ayı yazısı iktisadın, tarihin, edebiyatın iç içe geçtiği hacimli bir metin.

Mustafa Çiftci, böbreklerinden mustarip bir adam olarak, kendi çilesini okuyucuya aktarıyor.

Ukraynalı diplomat ve kültür adamı Oleksandr Kuchma, ülkesinin milli şair ve yazarı Taras Şevçenko’yu tanıtıyor.

Necip Tosun, makalesinde edebiyatla bürokrasi arasındaki ilişkiyi ele alıyor.

336. sayının  ‘Orta Sayfa’ konuğu önemli tarihçilerden Ali Akyıldız. Akyıldız, tarihten güç devşirme çabaları ve tarihe yönelik popüler ilgi hakkında önemli uyarılarda bulunuyor.

Medine Müdafii Fahrettin Paşa birkaç aydır değişik vesilelerle gündeme getirildi. Dergâh dergisi, Falih Rıfkı Atay’ın Paşayla ilgili bir yazısını yayınlıyor: Hicaz’da son Türk.

Sosyolog Hüsamettin Arslan’ı Ocak ayının başında kaybettik. Kendisiyle yol arkadaşlığı yapmış olan Ekrem Ayyıldız, yazısında Hocanın ilmi gayretini özetliyor.

Münire Daniş, Semih Kaplanoğlu’nun son filmi ‘Buğday’ hakkındaki eleştirilerini paylaşıyor.

İnci Enginün, Beşir Ayvazoğlu’nun yeni kitabı ‘Altın Kapı’yı tanıtıp tahlil ediyor.

Bedia Ümit, Muharrem Varol’un yayına hazırladığı ‘Tekkede Zaman, Üsküdar’da Rifâî Sandıkçı Dergâhı ve Vukuât-ı Tekâyâ’yı tanıtıyor.

Genç kalem Furkan Demir, Orhan Pamuk’un ‘Kara Kitap’ını merkeze alarak, sinemanın Türk modernleşmesindeki rolüne odaklanıyor.

Özgen Felek, Amerika’nın Connecticut eyaletindeki sahafları, antikacıları ve eski kitapları anlatıyor.

Arka kapakta Mustafa Kutlu’nun ‘Adam Olmak’ başlıklı denemesi var.

İLİM VE İRFAN

İlim ve İrfan dergisinin Şubat 2018 tarihli sayısı (sayı: 66), “İlim nedir, âlim kimdir?” dosyasıyla çıktı. Dergide dosya kapsamında Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Prof. Dr. Süleyman Derin ve Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz’ın yazıları yer alıyor.

Prof. Dr. Süleyman Uludağ İslam’ın ilim ve âlime bakışını ve bu iki kavramın İslam’daki yerini anlatıyor. Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz da her bilgi ilim midir, her bilen âlim midir, sorusu etrafında ilim ve âlim kavramlarını yeniden sorguluyor.

ilim ve irfan

Orta sayfada düzenli olarak sohbetleri yer alan Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi bu sayıda tarikat yolunun kardeşlik yolu olduğunu beyan ediyor.

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Tozlu, Rabbimizin Allah, dinimizin İslam ve resulümüzün Hazret-i Muhammed olduğu inancını, hadis-i şeriften yola çıkarak hatırlatıyor. Yrd. Doç. Dr. Mahmud Esad Erkaya, Hazret-i Adem’in yaratılışından ve hayatından yola çıkarak, Hazret-i Adem kıssasındaki tasavvufi inceliklere işaret ediyor. Saadettin Acar, mü’minlerin annesi Hazret-i Aişe’nin (r. anha) portresini sunuyor okurlara. Said Yavuz, “Allah’a Kaçan Kurtulur” başlıklı yazısında dünya hayatından Allah’a sığınmanın inceliklerini gündeme getiriyor. İsmail Acarkan, yalanın insanda açtığı yaralara işaret ederek hakikatin ancak özle insana bağlanabileceğini, hakikatin yalan üzere kurulamayacağını vurguluyor.

Yrd. Doç. Dr. Nurullah Koltaş, tasavvuf büyükleriyle hasbihal etmeye devam ediyor. Yrd. Doç. Dr. Koltaş bu sayıda Kelabazi (ks) ile ilim ve irfan merkezli bir hasbihal gerçekleştiriyor. Mona İslam, sembollerin anlamını sorguladığı yazısında sembollerin işaret ettiği manaları vurguluyor. Dr. Kübra Zümrüt Orhan kelimat-ı kudsiye yazılarına devam ediyor; bu sayıda yad daşt kavramını ele alıyor. Yad daşt, Hak’tan bir an bile gafil olmamaktır. Ahmet Edip Başaran, Arayışlar adlı köşesinde Sadi-i Şirazi’nin ölümsüz eseri Gülistan’ın bahçelerinde gezdiriyor okuru. Kırkambar sayfalarında M. Nezihi Pesen tasavvuf tarihinden tadımlık bilgiler vermeye devam ediyor.

Gülbahçe çocuk eki de dergiyle birlikte okura sunuluyor.

UMRAN

Umran dergisinin Şubat 2018 tarihli 282. sayısı “İttifak Arayışları” dosyasıyla çıktı.

Dergide Burhanettin Can’ın İslâm ümmetinin ittifak yolu üzerindeki beş mayını ele alan yazısını, M. Samet Tomakin’in Ortadoğu’daki yeni düzen arayışları, küresel-bölgesel aktörlerin satranç oyunlarını ve Türkiye’nin pozisyonunu/operasyonlarını irdeleyen yazısı takip ediyor. Gülşen Özer, çeşitli kesimlerden dönemin etkin isimlerinin görüşlerini aldığı, devam eden 28 Şubat Davası üzerine bir soruşturma hazırladı. Umran’ın özgün hazırladığı Ortadoğu’dan kısmında bu ay, Muhammed Imara, Abdurrahman Raşid, Ureyb Rantavi, Cihad El-Hazin, Ala Beyumi gibi isimlerin çeşitli gündemlerle ilgili makaleleri yer alıyor.

umran

Umran’ın dosya konusu Türkiye ve dünyadaki ittifak arayışları çerçevesinde hazırlanmış. Mustafa Aydın, meseleyi dünyanın yeniden yapılandırılması çerçevesinde ele alırken, Ercan Yıldırım, Türkiye’de ve dünyada yaşananları daha çok ittifakların dönüştürücü gücü boyutuyla ele alarak, muhtemel gelişmelerin neler olabileceğini yazıyor. Yunus Şahbaz, 2019’a giderken muhalefet cephesindeki gelişmelerin ve ittifak arayışlarının resmini çiziyor. Eski Arap Birliği genel sekreteri Amr Musa’nın Osmanlı ve Türkiye’yi de kritize ettiği, Arap milliyetçiliği perspektifli değerlendirmeler, Ortadoğu’daki yeni ittifak arayışlarına dair ipuçları sunuyor. Ahmet Dağ ise, AK Parti ile MHP’nin müttefikliğinin boyutlarını irdeliyor.

Umran Kritik sayfalarında, Hüseyin Etil’in Türkiye’de düşünmenin sorunlarını ele aldığı yazısını, rahmetli Hüsamettin Arslan’la Terry Eagleton’un eleştiri ve ideoloji odaklı karşılıklı konferans konuşmaları takip ediyor. Gülşen Özer’in Metin Önal Mengüşoğlu’nun Sezai Karakoç üzerine yeni kitabıyla ilgili tahlili ve yeni kitaplardan bazılarına yer verilen Kitaplık sayfasıyla Umran Şubat 2018 sayısı tamamlanıyor.

İTİBAR

İtibar dergisinin Şubat 2018 tarihli 77. sayısı çıktı.

İbrahim Tenekeci’nin yönetimindeki İtibar, usta çizer Hasan Aycın’ın çizgilerini yayınlamaya devam ediyor. Cahit Koytak’ın “Yüce İsminle Senin” isimli eseriyle şiir sayfalarını açan dergi Said Yavuz’un “Birazcık Teselli Alınganlara”, Orhan Özekinci’nin “Halime Kız” ve Seyyid Ensar’ın “Aleyhimde Bir Delil” başlıklı şiirleriyle devam ediyor. Bu sayının diğer şairleri ise Ömer Yalçınova, Muzaffer Serkan Aydın, Gökhan Ergür, Eray Sarıçam, Tuba Kaplan, Mehmet Narlı, Nurettin Durman, Mehmet Şamil, Raşit Ulaş, Bilal Can, Mehmet Burak, Harun Yakarer, Büşra Yavuz, Zeynep Tuğçe Karadağ, Yunus Emre Aklıbaşında, Kemal Öztürk, Yasin Onat, Ömer Faruk Topçu, Şadi Kocabaş, Enes Yılmaz, Rıdvan Tulum ve Soner Karakuş.

itibar

İtibar Şubat sayısının öykü sayfalarında Betül Nurata’nın “Adviye”, Senem Gezeroğlu’nun “Gönül Dağı”, Abdullah Harmancı’nın “Ve Ma Edrake…”, Selma Aksoy Türköz’ün “Kara Kedi”, Mustafa Nezihi Pesen’in “Hikâye Ağacımız”, Hatice Şimşek’in “Mutlu Kukla” ve Neslihan Soydaş’ın “Ağlama Sırası” isimli öyküleri bulunuyor.

İtibar’ın Şubat sayısında Semih Kaplanoğlu ile Bülent Özdaman konuşmuş. Kaplanoğlu, Ercan Yıldırım, “Kent Işıkları Altında Küçük Burjuva Zevkleri”; Kemal Sayar, “Hayatı Genişlet”; Hüsrev Hatemi, “Değeri Bilinmeyen Lütuflar”; Özkan Gözel, “Gökte Yıldız Arar İken”; Sadık Koç, “Şehirden İndim Köye”; Erol Yılmaz, “Yorgun Savaşçı”; Ercan Yılmaz, “Delilik Düşü”; Ömer Lekesiz, “Tiflis”; Yunus Emre Özsaray, “Kentli Öykücüler Neden Bunalıyor?” ve Asım Öz, “Sezai Karakoç Üzerine Bir Yorum Denemesi” başlıklı yazılarıyla dergide yer alırken Mustafa Özel de yazısında toplumsal değişimi “misafir” üzerinden anlatıyor. Necip Tosun da günlüklerine devam ediyor. Bu seferki durağı ise Çin.

Kitap tahlili bölümünde ise Suavi Kemal Yazgıç, Akif Emre’nin “Müstağrip Aydınlar Yüzyılı”, Muhammed Enis Özel, Raşit Ulaş’ın “Kavga Başlıyor”, Ahmet Edip Başaran, Cengizhan Konuş’un “Tarafsız Günler”, İlker Nuri Öztürk, Hayrettin Orhanoğlu’nun “Yolculuk Risalesi”, Gülhan Tuba Çelik, Recep Seyhan’ın “Bana Hikâye Anlat” ve Berrin Erdoğan, A. Ali Ural’ın “Mara ve Öteki Şiirler” isimli kitabını incelemiş.

TEMMUZ

Aylık edebiyat, sanat, fikriyat dergisi Temmuz’un Şubat 2018 tarihli 19. sayısı çıktı.

“Varlığın İçli Şarkısına Kulak Vermek” başlığını taşıyan giriş yazısı ve çizginin üstadı Hasan Aycın’ın bir eseri ile sayfalarını açan Temmuz’un Şubat sayısında şiirleri yer alan isimler Nurettin Durman,  Nilüfer Zontul Aktaş, Mustafa Yılmaz, Âdem Yazıcı, Mehmet Gemci, Yunus Emre Altuntaş, Kevser Evsen, Zeki Altın, Arif Mete, Erol Yılmaz ve İbrahim Halil Sönmezgül.

temmuz

Bu sayının öykücüleri ise şöyle: Eminenur İskender, Şener İşleyen, Kenan Yusuf, Ayşe Sena Er, Egemen Doğan, Zeynep Kahraman Füzün.

Murat Koç, roman değerlendirmelerine bu sayıda “27 Mayıs Romanları” başlıklı yazısıyla devam ediyor: “Minareden Saat Kulesine Zamanın Seküler İnşası” Mahmut Celal Özmen, “İnsan ve Sanat” adını taşıyan yazısında insanın yeteneğiyle sanat için ne ifade ettiğini, sanatı biçimlendiren yeteneğin fıtrat ve insan doğasıyla ilişkisini birçok yönden ele alıyor. Ragıp el-İsfahani’nin “Tabak, İçini Dolduran Şeyle Değerlenir” sözünü denemesinin başlığına taşıyan Sinan Ön, yabancılaşma ve lümpenleşme olgularını, birey ve toplum planında Batı merkezli bir eleştiriye tabi tutuyor.

 Mustafa Bostan bu sayıda “Maraş'ın Kurtuluşu Işığında Rasim Özdenören'in 'O Zaman' Hikayesi” adlı yazısında, Rasim Özdenören’in Fransız işgaline karşı Maraş halkının gösterdiği direnişi anlattığı “O Zaman” isimli hikayesini sayfalara taşıyor. Mehmet Mortaş da bu sayıda “Külü Olmayan Acı” başlığını taşıyan denemesiyle yer alıyor. 

Temmuz’un 19. sayısının kitap değerlendirmelerinde Hüseyin Cömert, Fatma Barbarosoğlu’nun öykü kitabı “Mutluluk Onay Belgesi”ni; Mehmet Solak, Duran Boz’un editörlüğünde çıkan “Okuma Hikâyeleri” ve “Yazma Hikâyeleri”ni; Sadık Koç, Emin Gürdamur’un “Atları Uçuruma Sürmek” isimli ilk öykü kitabını; Mehmet Âkif Öztürk ise Alman Edebiyatı’nın son dönemdeki önemli yazarlarından Tilman Rammstedt’in dilimize çevrilen tek kitabı olan “Çin İmparatoru” isimli novellayı “Çin’e Gidemeyen Çin İmparatoru” başlıklı yazısıyla değerlendiriyor. Yavuz Balı, “Sol Edebiyatın Yitik Muhteviyatı Ve Orhan Pamuk’un Bigâneliği ‘Kafamda Bir Tuhaflık’ Örneği” başlıklı yazısında son yıllarda sol edebiyatın muhteviyatta yaşadığı yetersizlikleri ve yozlaşmayı Orhan Pamuk’un mezkur romanı üzerinden değerlendiriyor.

Temmuz’un Şubat sayısında, son aylarda birçok yönden tartışılan ve uzun süre gündemde kalan Semih Kaplanoğlu’nun “Buğday” isimli filmini Erkam Kuşçu “Hakikat Arayışında Sinema: Buğday” başlığını attığı yazıda teknik, estetik ve anlatım yönlerinden ele alıyor. Kemal Kurak, 2018’e saatler kala sokağın yaşadığı keşmekeşi, anı dondurduğu bir fotoğraf eşliğinde yorumluyor, anlamaya çalışıyor. Derginin son sayfasını ise Necmettin Asma’nın bir çizgisi süslüyor.

 

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?