banner15

Hareket Dergisinin tıpkı basımı yapıldı

Dergâh Yayınları, Nurettin Topçu'nun vefatının 40. yılında Hareket Dergisi’nin 1939-1953 yılları arasında çıkan sayılarının tıpkı basımını yaptı

Hareket Dergisinin tıpkı basımı yapıldı

Dünya Bülteni/Kültür Servisi

Cumhuriyet dönemi fikir dergileri arasında ilk ismiyle Hareket Fikir ve Sanat veya son ve daha çok bilinen şekliyle Fikir ve San’atta Hareket’in çok özel bir yeri ve değeri vardır. Hareket dergisi milli şef döneminde neşredilen ve muhalif çizgisi olan nadir dergilerden biridir. Nurettin Topçu’nun 1939’da İzmir’de sürgündeyken çıkarmaya başladığı Hareket dergisi, neşriyatını aralıklarla da olsa yaklaşık kırk yıl sürdürmüş, Türkiye’nin tedirgin ve hareketli zamanlarında birçok farklı aydınını barındırmıştır.

Bilindiği gibi Hareket, hem Nurettin Topçu hayatta iken hem de onun vefatından sonra yayımlanmış bir dergidir. Aralıklarla, değişik boyut ve hacimlerde yayımlanan ve her defasında 1. Sayıdan başlayan derginin iki cilt şeklinde neşredilen ilk döneminin girişinde dergi ile ayrıntılı bilgiler sunan metinler ve dizin yer alıyor. Derginin tıpkı basımındaki dönemler ve tarihler şöyledir;

I. Dönem: Şubat 1939 – Mayıs 1943 (sayı: 1-12). Bu devrede aylık olarak çıkan dergi yaz aylarında (Temmuz, Ağustos, Eylül) yayınına ara verdikten sonra Ekim ayından itibaren iki sayı daha çıkar. İkinci Dünya Savaşı senelerinde bu ilk devrenin daha sonraki sayıları üç sene sonra Aralık 1942’de çıkmaya başlar. Yayını aybaşlarına alınan derginin daha sonraki 9, 10, 11 ve 12. sayıları Şubat-Mayıs 1943 devresinde neşredilir ve bu 12 sayılık birinci cildiyle derginin ilk devresi sona erer.

II. Dönem Mart 1947 – Haziran 1949 (sayı: 1-28). Yayın hayatına İstanbul’da devam eden derginin bu devresindeki her sayı 16 sayfadır. “Sahibi ve yazı işlerini fiilen idare eden Nurettin Topçu”dur ve fiyatı 25 kuruştur. Dergi bu devrede hiç fasılasız bir şekilde düzenli olarak yirmi sekiz sayı çıkar. Son sayısı Haziran 1949 tarihini taşımaktadır.

III. Dönem Aralık 1952- Haziran 1953 (sayı: 1-7): İzmir ve İstanbul’dan sonraki bu üçüncü devresinde derginin mekânı Ankara olur. Bu yedi sayılık devre sahibi ve yazı işleri müdürü Turgut Evren, müessisi ise Nurettin Topçu’dur. Alt başlığı ise “Aylık siyasî mecmua”dır.

Hareket bir dergi olarak hem milliyetçilik hem sosyalizm konusunda farklı yorumlara kapı açmıştır. Dönemin Batıcı elitlerinin hümanist bir çerçevede anlamlandırdıkları Rönesans kavramını “İslâmcı” bir çerçevede yeniden yorumlamaya çalışmıştır. Bu açıdan gerek Türk fikir hayatının gerekse Topçu’nun yaklaşımlarının izinin sürülebilmesi açısından derginin tıpkı basımının yapılmış olması önemlidir.

 

 

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2015, 17:50
YORUM EKLE

banner39

banner36

banner37

banner35