banner15

Kaftan: Şiir metafizik bir kavramdır

Şiir dünyasına 1997 yılında ilk şiir kitabı ''Beyaz Zambak Gölgesinde'' ile adım atan Ekrem Kaftan'ın, 7'nci kitabı ''Aşkı Şairler Korur'' çıktı

Kaftan: Şiir metafizik bir kavramdır

İbrahim Ethem Gören/ Dünya Bülteni

Şair Ekrem Kaftan yeni şiir kitabı Aşkı Şairler Korur'la tekrar okuyucularının huzurunda...

Şiirlerini hece ve aruz vezninin ahengiyle yazan şair Ekrem Kaftan, yeni kitabı ''Aşkı Şairler Korur'' adlı kitabında yer alan eserleriyle siyaset, ekonomi ve teknolojinin egemen olduğu günümüz dünyasında şiirin var olma mücadelesine naif bir dille destek olmaya çalışıyor.

Şiir dünyasına 1997 yılında ilk şiir kitabı ''Beyaz Zambak Gölgesinde'' ile adım atan Ekrem Kaftan'ın, 7'nci kitabı ''Aşkı Şairler Korur'', Uyanış Yayınevi'nden çıktı.

Şair Ekrem Kaftan'la tanışıklığımız 1990'lı yıllara, öğrencilik dönemimize uzanır. Beyoğlu'ndaki bir talebe yurdundan arkadaşımız olan basın yayın yüksek okulu öğrencisi Ekrem Kaftan'a aylık olarak yayınladığımız Tepe Edebiyat Sanat dergisine bir şiir vermek istediğinde "7-8 tane yaz, elbet birini seçeriz" tarzında bir latife yaptığımı hatırlıyorum.

''Yeryüzü Melekleri'', ''Kızıl Rüzgâr'', ''Üç Siyah Darbe'' adlı romanları, ''Beyaz Zambak Gölgesinde'', ''Gülistanbul'', ''Yaristanbul'', ''Sebebi Sensin'', ''SonİstanbulŞiirleri'', ''Bad-ı Saba'ya'' adlı şiir kitapları bulunan Ekrem Kaftan'la çiçeği burnunda şiir kitabı "Aşkı Şairler Korur" üzerine hasbıhal ettik.

ŞİİR METAFİZİK BİR KAVRAMDIR

Kaftan, "Şiir okuyucusuna nasıl bir mesaj vermek istiyorsunuz" sorumu şu cümlelerle cevapladı: "Şiir okuyucusuna mesajım gayet net...  Dünyanın fani olduğunu unutmadan dünyadan da nasiplenerek Allah'a yakın kul olmaları gerektiği mesajını vermeye çalışıyorum. Şiir metafizik bir kavramdır."

Şiir kitaplarında ümitsizliğin, karamsarlığın, vuslata erememenin, yâre kavuşamamanın derin sancılarını ifade eden Şair Kaftan, karamsarlığının nedenini, ümitsizliğin sebebini kurcaladığım sorumu şöyle cevapladı: "Ben karamsar biri olduğumu düşünmüyorum. Bununla birlikte şairler şen-şakrak adamlar değildir. Şairlerin şen-şakrak oldukları görülmemiştir.

NFK BÜYÜK ŞİİRLERİNİ YARI AÇ YARI TOK YAZMIŞTIR

Gerçek şairler mutlu oldukları anlarda şiir yazmazlar, yazamazlar. Karnı tok adam şiir yazamaz. Necip Fazıl Kısakürek büyük şiirlerini hep yarı tok, yarı aç zamanlarında yazmıştır. Dolayısıyla şairler dünyaya herkesten farklı bakarlar, dünyanın geçici olduğunun farkında olup iz bırakmanın gayreti içinde olurlar.

Metafizik endişesi olan insanın elbette ümitle korku arasında olması kaçınılmazdır. Dolayısıyla biz de şiirlerimizde ümitle korku arasındayız. Aşk, bu dünyaya ait bir kavram olsa da aslında ilahi bir lütuftur ve aşkın ahirete dönük bir yüzü vardır. Aşkı gerçekten yaşayanlar ancak ilahi lutfa mazhar olacaklardır."

Şair Kaftan, dost sohbetlerinde 2 bin yıldır beklenen şair olduğunu söylüyor. 2 bin yıl olmasa da son 20 yılın şairleri arasında münhal bir mevkie konumlandırılabilecek Ekrem Kaftan'a bu iddiasının sebebi hikmetini sordum. "Evet doğrudur, 2000 yıldan beri beklenen şairim. Bunun hükmünü tabii ki tarih verecektir. Herkesin bir iddiası vardır. Her şair "beklenen şair" olduğunu düşünür ve iddia eder. Her veli beklenen mehdi olduğunu iddia eder; ben de 2 bin yıldır beklenen şair olduğumu iddia ediyorum. Mehmet Niyazi Özdemir "Bu millet adam olacaksa Ekrem Kaftan'ın şiirlerini/kitaplarını okuyarak adam olacak" der. Varsın kitaplarımız az okunsun, bunun hükmünü tarih verecek."

OSMANLI HASRETİ

144 sayfalık hacme 70 şiirin sığdırıldığı kitapta Ekrem Kaftan'ın hasret, yalnızlık, aşk ve insanı anlattığı şiirlerinin arasında Recep Tayyip Erdoğan'a ithaf ettiği ''Osmanlı Hasreti'' adlı şiiri dikkati çekiyor. Kaftan'ın, Erdoğan'ın konuşmalarında sık sık dile getirdiği Türkiye'nin İslâm coğrafyasına kayıtsız kalamayacağı yönündeki sözlerinden etkilenerek kaleme aldığı ''Osmanlı Hasreti'' adlı şiirde, Osmanlı'nın güç ve iktidarı üzerinden dünya coğrafyasındaki Müslümanların Başbakan Erdoğan'a duydukları hayranlık ve sevgi dile getiriliyor.

GELECEK NESİLLERE BUGÜNÜN SESİNİ DUYURMAK

Kitabın ön sözünde günümüzde şiir yazmanın lüzumsuz bir zevk olarak kabul edildiğini, kendini şair kabul eden müteşairlerin ise şiir adına kendi iç dünyalarındaki bunalımları, modern şiir adı altında okutmaya çalıştıklarını belirten Kaftan'ın konuya ilişkin değerlendirmeleri şöyle: ''Bütün olumsuzluklara, şiirin eğitim hayatımızdan sessiz sedasız kovulmaya çalışılmasına inatla biz, klasik şiirden beslenerek, gelecek nesillere bugünün sesini duyurmayı düşündük. Eğer kıyamet kopmaz ve milletimiz de yüzyıllar sonra da yaşamaya devam ederse, 21. yüzyılda şiir adına ne yazıldığını belki merak eder. Onların bu merakını boşa çıkarmamak adına inatla eski şiirimizin rüzgârıyla yazmaya devam ediyoruz. Kitapta yer alan şiirler, hakiki aşk, elem, keder, ıstırap, arayış gibi insana mahsus hislerin coşkusuyla dökülmüştür.''

AŞK, YERİNİ SOSYAL MESELELERE BIRAKTI

Şiirlerinde klasik üslubu tercih ederek, hece ve aruzun ahengiyle yazmakta ısrar ettiğini belirten Kaftan, modern şiirin, hiçbir zaman klasik şiir seviyesine yükselemeyeceğini, okuyucunun ve özellikle şiir sevenlerin gönlünde iz bırakan eserlerin hece veya aruzla yazılmış şiirler olduğuna inandığını söylüyor.

Kaftan, Türkiye'nin özellikle Osmanlı dönemine denk gelen yüzyıllarına bakıldığında; devlet ve milletin kendinden, kültüründen, hayat tarzından emin bir halde sürekli fetihlerle ülke coğrafyasını genişlettiği dönemlerde, şairlerin sosyal meselelere temas etme ihtiyacı duymadıklarını ifade ederek, meramını şu cümlelerle anlatıyor: ''O dönemde şiir gibi, bütün söz sanatlarının tacı olarak kabul edilen bir sanatın ana konusu aşk olagelmiştir. Bütün Osmanlı şairleri, devletin gerileme ve yıkılma sürecine girdiği anlaşılıncaya kadar sürekli aşkı en güzel kelimelerle ve sanatlarla yazmaya çalışmışlardır. Aşk etrafında tasavvuf, din, tarih, hadis, ayrılık, vuslat gibi soyut kavramlar üzerinde durulmuştur. Klasik dönem şairlerinin, dünyadan ve sosyal meselelerden uzak duruyor görünmesinin asıl sebebi ise milletin sürekli yükseliş süreci içinde olmasıdır.

Ne zaman ki devlet ve millet, özellikle Avrupa karşısında ekonomik, siyasi, askeri ve teknik alanda gerilemenin faturasını ağır yenilgilerle ödemeye başladı, o zaman şairler de farklı bir ses ve şiir anlayışıyla haykırma ihtiyacı duymuşlardır. Bu haykırma süreci belki son 10 yıla kadar devam etti. Her siyasi ve ideolojik düşünceden şair, kendi düşünce yapısına göre ülkenin kurtuluşu için yol gösterecek şiirler yazma derdinde oldu. Ancak, dikkatinizi çekiyor mu bilemiyorum, son yıllarda şiir milletin gündeminden hemen hemen düştü."

MİLLET SADECE EKONOMİ VE TEKNOLOJİ İLE AYAKTA KALAMAZ

Türkiye'nin siyaset, ekonomi ve teknolojiden başka bir konu konuşmadığı günümüzde şiirin var olma mücadelesine katılmak istediğini vurgulayan Şair Ekrem Kaftan'ın bu husustaki mütalaaları şöyle: "Bana göre, milletin ve belki de devletin unuttuğu çok önemli bir husus var. Bir milletin hayatından sanatı ve medeniyet eserleri ortaya koyma gayretini çekip alırsanız olmaz. Bir milleti sadece ekonomi ve teknoloji ile ayakta tutamazsınız. Milletlerin dillerini yaşatan başta şiirleri olmak üzere yazılı ve sözlü sanat eserleridir.

Bir millet dilinin yüzyıllar boyunca kabul ettiği kelimelerden eski, çağ dışı, anlaşılmaz, gereksiz gibi gerekçelerle uzaklaşırsa, kurduğu medeniyetten de uzaklaşması kaçınılmazdır."

BİR MEDENİYETİN KAYBOLAN DİLİYLE YAZIYOR

Şair Ekrem Kaftan, şiirin, yüzyıllarca medeniyetin ifade aracı olduğuna vurgu yapıyor: ''Eskimez Türkçenin letafeti toplumdan uzaklaşınca topyekûn bir medeniyeti de elimizden kaçırdık ama bunun farkında değiliz. İşte ben şair olarak, yüzyıllar boyunca insanlığa yalnız adalet ve iyilik dağıtan bir medeniyetin kaybolan diliyle yazmaya gayret ediyorum. Osmanlı dönemi şairlerinin dilinden çok uzağım. Ben de bu 21. yüzyılın bir insanıyım ve bu yüzyılın dilini günlük hayatımda kullanıyorum. Ancak bu yüzyılın dilindeki fakirliğin, ifade mahrumiyetinin farkında bile değiliz. Ben belki bu farkında olmamayı fark ettirmeye çalışıyorum. 'Aşkı Şairler Korur' isimli kitap benim 7'nci şiir kitabım. Bütün diğer kitaplarımda da ısrarla artık unutulmaya yüz tutmuş, hatta unutulmuş kelimeleri diriltmeye çalışıyorum. Diriltmeye çalıştığım sadece kelimeler de değil. Eskiden okuyanları heyecana gark eden, şaşırtan, hayrete düşüren söyleyişleri bugüne taşımaya çalışıyorum. İnsanların algıları, kültürel yapıları değiştikçe, heyecan duyacakları kelimeler de değişir elbette. Ancak, bugün o kadar basit konularda, basit duygularda heyecan duyuyor ki insanlık, 'Yüzyıllarca dünyaya adalet ve iyilik dağıtan bir milletin çocukları nasıl böylesine olumsuz değişiklik yaşayabilir' diye düşünmeden geçemiyoruz.''

Yazımıza, şairin "Filistin'e ağıt" başlıklı şiirinin son mısralarıyla nihayet verelim:

 

Halil'inin mülkünü zalimlere bırakma

Cehennem ateşini çocuklar için yakma

 

Sen intikam sahibi, sen yegâne Kahhar'sın

Kâinat senin mülkün her yerde tek Sen varsın

 

Aczimiz, utancımız yetişir bize Rabbim

Küfrü biz yıkamadık sen getir dize Rabbim

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2011, 21:08
YORUM EKLE
YORUMLAR
Osman Bülent Manav
Osman Bülent Manav - 8 yıl Önce

Bahaettin Karakoç üstad, bir gün bir dost sohbetinde “bazılarına şiir damla damla düşer, bana yağmur gibi yağıyor” demişti. Şiirin yağmur gibi yağdığı bir başka şair de Ekrem Kaftan. Aşkı Koruyan Şair dostum Ekrem Kaftan’ı yeni kitabı vesilesiyle kutluyorum. Bu da bizden kitabın ismine nazire olsun: Aşkı şairler korur fakat şairi perişan eden aşktır...

Tunahan
Tunahan - 8 yıl Önce

Hayırlı günler, Ekrem Kaftan'ı geçen radyo programında dinledim. Çok etkilendim. Bu kitabı nereden temin edebiliriz.

Sait Edip Akdağ
Sait Edip Akdağ - 8 yıl Önce

"Beyaz Zambak"ın gölgesi uzun ve coğrafyası mümbit. Şiir medeniyetinin şah yürekli değerli gönlünü tebrikliyorum.Bu güzellikten haberdar eden kıymetli dost İbrahim Ethem canı da yürekten kutluyorum. sağolsun..

banner39

banner36

banner37

banner35