banner39

banner35

Kasım dergilerini incelemeye devam

Kasım ayı dergileriyle ilgili bu ikinci haberimizde dergilerimizden ulaşabildiklerimizle ilgili kısa tanıtımlara devam ediyoruz.

Kültür Sanat 14.11.2017, 22:06 14.11.2017, 22:37
Kasım dergilerini incelemeye devam

Dünya Bülteni / Kültür Servisi

 

DİN VE HAYAT DERGİSİ

Din ve Hayat dergisinin 32. sayısı çıktı

İstanbul Müftülüğü ve TDV İstanbul Şubesi ortak yayını olan Din ve Hayat dergisinin “İbnü’l Vakt” konulu 29. sayısı yayımlandı.

Din ve Hayat Dergisi hepsini aslında “ân”ın içerisinde değerlendirebileceğimiz ve adına vakit, saat, dehr, zaman, ân-ı daim dediğimiz kavramlarla da ifade edilen bir dosya hazırladı.

din ve hayat

Dosya İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz’ın “İbnü’l Vakt Olmak” ya da “Ân’ı Yaşamak” yazısı ile başlıyor. Kur’an’da farklı kelime ve kavramlarla ifade edilen “zaman” mefhumunu “Kur’an’da Zaman” yazısı ile Prof. Dr. Faiz Kalın değerlendiriyor.

Efendimiz (s.a.v.) zamanı ve Efendimiz’in zaman yönetimi iki ayrı yazıya konu oldu. Yazıları Yrd. Doç. Dr. Fatımatüzzehra Kamacı ve Rukiye Aydoğdu Demir kaleme aldılar. “Klasik İslâm Düşüncesinde Zamanın Hakikati Meselesi”ni Fahreddin Râzî, Dâvûd el-Kayserî ve İbn Arabî gibi önemli isimlerin eserleri üzerinden değerlendiren yazıyı ise Muhammed Yetim kaleme aldı. Zaman değişmesi ile ahkâm değişir mi sorusuna cevap bulunabilecek yazıyı ise Prof. Dr. Mehmet Erdoğan kalee aldı.

Zaman’ı ve zamanda sürekliliği ifade eden bir başka kavram ise “ân-ı daim”. Köklü irfan geleneğimizin zengin kavramlarından olan “ân-ı daim” yazısını Prof. Dr. Mustafa Kara yazdı. “Toplumun Ruhunu Anlamada Zamanın Önemi” yazısını Prof. Dr. Ejder Okumuş kaleme alırken, zamane gençliğinin içinden geçtiği koridoru ise Erol Erdoğan değerlendiriyor

Yine içinde yaşadığı zamanın çarpıklıklarına başkaldırıp, mağara ile sembolize edilen tevhid evine sığınan Ashab-ı Kehf’in “uzun” hikâyesini Yrd. Doç. Dr. Zehra Gözütok Tamdoğan kaleme aldı. Beşir Ayvazoğlu okuru edebiyatçılarımızla zamanda yolculuğa çıkarırken, Şule Gürbüz de zamanın felsefesi üzerine bir yazı ile dergiye katkı sundular.

Bu sayıda düne dair II. Abdülhamid Dönemi Saat Kuleleri, Muvakkithâneler, Osmanlı’da zamanı tayin eden araçlar farklı yazı ve yazarlara konu oldular.

Ayrıca bu sayıda eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan ile zamanı aşan tecrübeleri ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç ile de irfan geleneğimizin penceresinden zaman konuşuldu.

 

UMRAN DERGİSİ

Umran dergisinin Kasım 2017 tarihli 279. sayısı “Acil Gündemler Kronik Sorunlar -Sömürgecilik, İslâm Âlemi ve Parçalanma-” manşetiyle çıktı.

Balfour Deklarasyonu’nun yüzüncü yılında Ortadoğu’nun içine girdiği süreçte kendisini müslüman olarak kabul eden, Allah’a ve ahiret gününe iman eden herkesin, özellikle, müslüman Türk, Kürt, Arap ve Fars kardeşlerimizin takınacakları ortak tavır, adalet ekseninde bir barış ortamının sağlanması için duruş ortaya koymak, nemelazımcılığı terk etmek olmalıdır. Uzun yıllar kader birliği yaptığımız, kanlarımızın karışıp bu toprakların tümünü suladığı, kız alıp kız verdiğimiz, etle kemik olduğumuz bir halkın çocuklarına karşı takınılacak tavır, sevgi, saygı ve kardeşlik olmalıdır.  

Türkiye acilen, muhafazakâr demokrasiyle milliyetçi söylemin oluşturduğu ittifakın etkisiyle son yıllarda dozu gittikçe artan milliyetçi perspektifi terk etmelidir. Bu perspektif birleştirici değil parçalayıcıdır. Türkiye’nin görevi, paramparça edilmek istenen İslâm coğrafyasına önderlik etmek olmalıdır; böyle bir sorumluluğu vardır. Türkiye, İslâm ülkeleri ile arasında olan sorunları, bu sorumluluk çerçevesinde ele alarak çözmek zorundadır.  

umran kasım

İttihatçıların, Şerif Hüseyin ve oğullarının, 100 yıl önce göremeyip düştükleri tuzağa ve Molla Mustafa Barzani’nin düştüğü tuzağa, bugün Müslüman hassasiyeti olan hiç kimse düşmemelidir. Ortadoğu, 100 yıl önceki gibi, yeniden bölünmek, daha küçük parçalara ayrılarak daha kolay yutulmak istenmektedir. Yeni düşmanlıklar ihdas edilerek çatışmalar ve savaş ortamı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Acil gündemlerin en kışkırtıcı yanı, insanı serinkanlı düşünmekten, sağlıklı kararlara varmaktan uzak tutma kabiliyetidir. Böyle durumlarda insan tek başına kalmamalı, mutlaka istişare hukukunu gözeterek “hayırlı işleri genişçe yaymak” yani “birr” ödevini yerine getirmelidir. Aksi halde acil gündemin dümen suyunda aşırı duygusal davranma tehlikesi mevcuttur. Bu tehlike bireylerin kendi zihin ve kalplerini zincirlemelerine benzemez. Bütün toplumun zihnini ve kalbini zincirleyebilir.  

Türkiye’nin, mevcut iktidar üzerinden hareketle düşmanları tarafından köşeye sıkıştırılmaya çalışıldığı bu süreçte, toplumun daha kenetlenmesi, mezhep, meşrep ve sivil organizasyonların, ötekileştirici, dışlayıcı, tahkir edici dili bırakıp ciddi bir itidal diline sarılmalarının vaktidir. Elbette bu tutumun yukarıdan aşağıya doğru yansıtılması en doğrusu olacaktır. Herkesin takdir edeceği üzere bu bağlamda, öncelikle siyasilerin çok daha hassasiyet göstermeleri gerekiyor.

Dergide yer alan bazı yazılar ve yazarlar şöyle:

Tahkir Edici Üslupla Sorunlar Çözülemez/Burhanettin Can

Gündem Telaşını İtidale Çekmek/M. Önal Mengüşoğlu

Balfour Deklarasyonu: Bir Ulusa Verilen Vaat/Martin Kramer

Gerilen Türkiye-ABD İlişkileri ve Gelecek/M. Samet Tomakin

Din Yorgunu Olmak veya Dini “Yormak”/Ahmet Dağ

 

İTİBAR DERGİSİ

İtibar dergisinin Kasım 2017 tarihli 74. sayısı çıktı.

İbrahim Tenekeci’nin yönetimindeki İtibar, usta çizer Hasan Aycın’ın çizgilerini yayınlamaya devam ediyor. Furkan Çalışkan’ın “Başlangıçların Sonsuz Mutluluğu” isimli eseriyle şiir sayfalarını açan dergide Mustafa Akar’ın “Yalan Aşk Şiiri”, Ali Oturaklı’nın “Baktıkça Alır” ve Raşit Ulaş’ın “Düşük Çözünürlüklü Bir Fotoğrafın Şiiri” başlıklı şiirlerinin yanısıra Zeynep Tuğçe Karadağ, Süleyman Unutmaz, Ömer Fatih Andı, Nadir Aşçı, Mehmet Narlı, Eyyüp Akyüz, Nurullah Genç, Rabia Gelincik, Bilal Can, Harun Yakarer, Gülsüm Esen, Eda Fırat, Aslı Bey, Ahmet Yılmaz, Yunus Karadağ, Gazi Balcı, Gökhan Ergür, İlker Nuri Öztürk, Umut Cemal, Ahmet Edip Başaran, Ali Akçakaya, Suavi Kemal Yazgıç ve Mustafa Ruhi Şirin’in şiirleri de yayınlanıyor.

itibar

İtibar Kasım sayısının öykü sayfalarında Sibel Eraslan’ın “Zülcenah”, Senem Gezeroğlu’nun “İstanbul’da Yalnızca Bir Semt Adı”, Aynur Dilber’in “Kelebek Takvimi” ve Yasemin Aybike Kavun’un “Yemin” isimli öyküleri bulunuyor.

İtibar’ın Kasım sayısında Hasan Aycın ile Dilek Erdem konuşmuş. Aycın “Çağımıza tanığız, öfkeli olmalıyız” diyerek önemli bir uyarıda bulunuyor. İkinci söyleşide Ömer Lekesiz, Hüseyin Ahmet Çelik’in sorularını yanıtlamış. Lekesiz, “Türk Edebiyatı eskisiyle ve yenisiyle bir bütündür” diyor. Üçüncü söyleşide ise Cevdet Karal ile Ahmet Edip Başaran konuşmuş. Karal, “Yeterince şahsi olmayan deneyim, ötekinde deneyime yol açmaz” diyor.

Özkan Gözel’in “Teemmüle Davet” başlıklı yazısı, Musa Yıldız’ın Hoca Ahmed Yesevî’yi anlattığı yazısı, Ercan Yıldırım’ın Anadolu’nun İslâmlaşması üzerinden insanımızın irfanını anlattığı yazının yanısıra Cihan Aktaş’ın Amasya, Said Yavuz’un Afrika notları da derginin bu sayısında yer alıyor.

Bu sayıya katkı veren diğer isimler şöyle: Ahmet Fatih Andı, Gökhan Ergür, Zeynep Merdan, Mustafa Özel, Kemal Sayar, Hüsrev Hatemi, Necip Tosun, Hatice Ebrar Akbulut, Ahmet Edip Başaran, Muzaffer Serkan Aydın, Soner Karakuş, Rıdvan Tulum ve Hamza Önalan.

ŞİİR VE İNŞA DERGİSİ

Şiir ve İnşa dergisinin Ekim-Kasım-Aralık 2017 tarihli 8. sayısı çıktı.

Her sayısında birçok şiir çevirisi, felsefe, tarih ve edebiyat üzerine röportaj ve makaleler barından Şiir ve İnşa dergisinin 8. sayısında Betül Büşra Doğan ve Dr.Sakine Çabuk Tiyatro ve Sanat üzerine tiyatro sanatçıları M.Emin Rami ve Hasan Ekin ile bir röportaj gerçekleştirmişler.

şiir ve inşa

Bu sayıda Sophokles’in “İlk Koro Şarkısı” (parados) şiirinin eski Yunancadan çevirisi ile Yrd. Doç. Dr. Eyüp Çoraklı, Iraklı şair ve eleştirmen Ali Cafer El Allak “Kaosun Kadını” şiir çevirisi ile Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin, İranlı Sohrab-i Sipihri’den Su şiiri çevirisiyle Yard. Doç. Dr. Kadir Turgut, Alfred De Musset’in “Endülüslü Güzel” şiirin Fransızcadan çevirisiyle Yrd. Doç. Dr. Mahmut Kanık, Valeri Yakovleviç Bryusov’un Rusçadan “Elektronun Dünyası” adlı şiir çevirisi ile Gizem Gökçe, Almancadan Peter Gan’ın “Dil” adlı şiir çevirisiyle Cundullah Fidan, Makedon şair Nikola Madjirov’un “Gölgeler Bizi Geçiyor” adlı şiir çevirisi ile Fatih Rasim, Uruguaylı şair ve gazeteci Mario Benedetti’nin İspanyolca aslından “Senin Suretin” adlı şiir çevirisiyle Ömer Musa Targal, İngiliz şair Elizabeth Browning’in “Çocukların Çığlığı” adlı şiir çevirisiyle Dr. Sakine Çabuk dergide yer alıyorlar.

Ayrıca Grek Tiyatrosu hakkında kaynaklardan beslenerek İngilizce aslından çevirisi ile bir makale sunan Esra Çaylak, Fransız avangart tiyatronun kuramcısı oyun yazarı ve şair Antonın Artud’u anlatan Dr. Sakine Çabuk, Heidegger ve Gadaamer’de Hermeneutik Daire ve Anlamın Yapısı üzerine odaklanan Mustafa Güvenç’in yanı sıra Yr. Doç. Dr. Mustafa Yıldırım, “Inception” filmi üzerine felsefik bir yaklaşım sunarak okuyucuları film ve rüya üzerine düşündürüyor.

Aşkın ve melalin şairi Yaşar Nezihe Hanımın hayatından bazı dönemlerini ve şiir anlayışını irdeleyen Mehmet Kurtoğlu, Tesbih ve Nargile yazısıyla doğunun tarihsel psikolojisine atıf yapan Cemaleddin Öztürk, Novalis’in Fablarından bir bölümünü Almanca aslından çeviren Sami Türk, Baharın Islaklığı adlı şiiriyle Mustafa Kadir Çelik- Mustafa Salman Cihat, Tonlar adlı şiiriyle Ahmet Aktaş, Karıncalar İçin Yemek Tarifleri hikâyesiyle Cundullah Fidan’ın ardından Mustafa Üreyen ve Mustafa Güvenç hakikatin ilham ettiği sevgiliyle mektupla konuşuyor.

GENÇ DERGİSİ

Genç dergisinin Kasım 2017 tarihli 134. sayısı çıktı.

Dergide Shems Friedlander ile bir söyleşi gerçekleştirilmiş: "Apple’dan Değil, Allah’tan Beklediğim İçin Mutluyum”

genç 134

Bu ay dergide iki ayrı dosya çalışması var: ”Din Yorgunu Gençler” ve "Nihilizm" dosyaları.

Gazetecilere, yazarlara, akademisyenlere ”Gençlerde Din Yorgunluğu Var mı?” diye sorulmuş.Ayrıca Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman’la derinlemesine bir röportaj yapılmış.

Diğer dosya ise Ayşe Yazıcılar tarafından hazırlandı: ”Anlamsız ve Amaçsız Bir “Hiç” Değiliz” Nihilizm’le alakalı bir inceleme ve ahlakta, varlıkta ne anlama geldiğine, karşılığının ne olduğuna, kimin bu konuda neler söylediğine dergide yer verilmiş.

Derginin genel yayın yönetmeni Mehmet Lütfi Arslan'ın ”Adamlık Reçetesi" ve editörü Süleyman Ragıp Yazıcılar'ın ”Din Yormaz, Aşksızlık Yorar!” başlıklı yazılarının da yer aldığı dergide ayrıca Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı insani yardımdan sorumlu genel müdür yardımcısı Serdar Eryılmaz’la Arakan’daki olaylar ve araştırmacı-gazeteci Taha Kılınç’la yeni kitabı ”Kırmadan İncitmeden” üzerine de konuşulmuş.

GENÇ ÖNCÜLER

Genç Öncüler dergisinin Kasım 2017 tarihli 124. sayısı “Kurtuluş Savaşı, Anadolu ve Lozan Antlaşması” manşetiyle çıktı. Dergide bu ay, Milli Mücadele’nin öncesi ve sonrası, mücadele ettiğimiz cepheler, I. Meclis- II. Meclis ihtilafları dosyaya taşınıyor. Trablusgarp ve Medine Müdafaası da diğer başlıklardan. Klasik tarih anlatısının eleştirisi de dosyada mevcut. Ayrıca Prof. Dr. Celaleddin Vatandaş ile Kurtuluş Savaşı ve Lozan Antlaşması üzerine bir söyleşi yer alıyor.

genç öncüler

Fatih Kadir Demirel, “Elveda Trablusgarp” yazısıyla dergide yer alırken Osman Zinnur Aksu da yazısında tarihi doğrunun ne olduğunu sorguluyor. Ömer Faruk Çekmece, “Milli Mücadele ve Toplum” adlı makaleyi kaleme aldı. Muhammed Salih Demirtaş, yeni kurulan Cumhuriyet’i ve ilk dönem dış politikasını inceledi. Tunahan Elmas, Meclis’teki ilk cinayeti yazdı.

Dosya dışı konularda Furkan Gençoğlu “Sonra Bir Uyandım” başlığıyla gezi yazılarına başladı. Dücane Demirtaş, “Stratejik Çıkmaz” yazısıyla gündemi irdelemeye devam ediyor. Ali Necip’in “İklimidir Kışı Hüznün” başlıklı hikayesinin yanısıra röportaj, sinema, gezi yazısı, köşe yazıları ve gündem içerikleri de Genç Öncüler’in 124. sayısında yer alıyor.

Yorumlar (0)
14
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?