banner15

Kudüs sokaklarında hac rayihası

Kudüs sokaklarında, Doğu Kudüs’te hac heyecanı ve bereketi evlerin duvarlarında yaşatılıyor. İbrahim Ethem Gören, Kudüs'teki izlenimlerini kaleme aldı.

Kudüs sokaklarında hac rayihası

İbrahim Ethem Gören / Dünya Bülteni

Kudüs’ten hacca yeni gidenler evlerinin duvarlarına Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere posterleri asarak hac mevsiminde kutlu topraklarda Allah’ın ziyaretçileri olduklarını Kudüs’e gelenlere ilan ediyor.

İki hafta önce hac günlerinde, hüccacın, gönlünü Arafat heyecanının kapladığı esnada Filistin’deydik. Zilhicce ayının 7’inci, 8’inci ve 9’uncu günlerinde İslâm coğrafyasının tamamında olduğu gibi tüm Filistin kentlerinin Müslümanlarını da bayram telaşıyla harmanlanan hac heyecanı sarıp sarmalamıştı.

Hacca giden Filistinlilerin Kudüs’teki evlerinin duvarlarını Beytullah ve Ravza-i Mutahhara resim ve motifleriyle süslediklerini gördük. Doğu Kudüs’ün hemen her sokağında en az dört beş evin kapı ve duvarları bu şekilde tezyin edilmişti.

BİR  ZAMANLAR ANADOLU’DA HACILARIN EVLERİNİN KAPILARI YEŞİLE BOYANIRDI

Kudüs sokaklarında, Doğu Kudüs’te hac heyecanı ve bereketi evlerin duvarlarında yaşatılıyor. Tıpkı bir asır önce Anadolu coğrafyasında olduğu gibi… Bir zamanlar Anadolu’da hacca gidip gelenlerin evlerin kapıları yeşile boyanırdı. Bu güzel gelenek Anadolu kentlerinde modern zamanlara kadar sürdürüldü. Çağdaş vakitlerde müstakil evlerin yerlerini apartmanlar ve gökdelenler almaya başlayınca bu kadim uygulama artık kendine istisna kabilinden bazı köy yerleri dışında artık icra sahası bulamıyor.

Kudüs’te ve sair Bilad-ı İslâm’da hacca gidenler kapılarını yeşile boyayarak; evlerinin duvarlarını ve çevresini Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere tasvirleriyle tezyin ederek, hac iklimine dair bir ipucu, alamet veriyor. Böylelikle bu evden kutlu topraklara hacca gidildi; Efendimiz Aleyhisselâm ziyaret edildi, Beytullah tavaf edildi, Arafat’ta vakfeye duruldu, bu evin sakininin hemen her hal, kâl ve hareketinden emin olabilirsiniz mesajı iletiliyordu. Bu uygulama hac ikliminde neşet eden ruh halinin sürekli hatırlanması ve hatırlatılmasına yönelik güzel bir iletişim modeliydi.

Kudüs’ten hacca yeni gidenler evlerinin duvarlarına Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere posterleri asarak hac mevsiminde kutlu topraklarda Allah’ın ziyaretçileri olduklarını Kudüs’e gelenlere ilan ediyor. Dönüşlerinde ise posterlerin yerlerini uzun süre kalacak kutlu bir tezyinata bırakıyor.

Doğu Kudüs’te hüccac evlerinin duvarlarında çoğunlukla Beytullah resmediliyor. Mescid-i Nebevi ve Ravza-i Mutahhara ile birlikte Kubbe-i Hadra, Kubbetü’s-Sahra ve Kıble Mescidi/Mescid-i Aksa tasvirleri de duvarlara en çok aksettirilen ulvî mekânları oluşturuyor.

HAC MEKKE-İ MÜKERREME’DEN DÖNÜŞTE BAŞLAR

Arz ettiğimiz üzere bir zamanlar Anadolu’da da böyle bir gelenek vardı. Hacca gidenlerin evlerinin kapıları yeşile boyanır, mezkûr evlerin sakinleri ictimai hayatta hürmet görerek hacı baba, hacı amca ya da hacı dede sıfatlarıyla yâd edilirdi. Hacı babalar da haccın Mekke-i Mükerreme’den dönüşten sonra başladığının bilinciyle yaşayarak etrafındakilere güzel örnek olurdu.

Böylesi bir uygulamanın hacca gidenler ve gidemeyenler için pek çok faydaları var. Hüccac için haccı ve kutlu topraklarda yaşadıklarını her daim hatırlamaları, bu meyanda tefekkür ve tezekküre devam etmeleri, hac dönüşündeki yaşantılarında hüvesi hüvesine milimi milimine sırat-ı müstakim üzere olmalarını hatırlatıyor olmak gibi asliyet ve terkip şuuru oluşturucu etkileri var. Henüz gidemeyenlere için ise hac sembollerini her daim göz önünde bulundurarak gönül iklimlerinde hac yolculuğuna muhabbetin taze tutulması gibi faydalar var.

Kudüslü hacıların evlerinin duvarlarında ziyaretçilere mesajlar Besmeleyle başlıyor ve Al-i İmrân Suresi’nin 97’inci ayet-i kerimesiyle devam ediyor… “…Yoluna gücü yeten her kimsenin o beyti haccetmesi de insanlar üzerine Allah’ın bir hakkıdır…”

Kudüslü hacılar, ev dış kapılarının sağ tarafında lafza-i celâl (Allah cc); sol tarafında ise ism-i nebi (Muhammed (sav) ve üzerlerinde hac ayetleri ve hacca gittikleri tarihleri yazarak resim ve tasvirlere yer veriyor. Az önce de arz ettiğimiz üzere tasvirlerde Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ile birlikte Mescid-i Aksa da resmediliyor. Üç kutlu mescid hüccacın duvarlarında yoldan gelip geçenleri esenlik yurduna davet ediyor.

Mezkûr evlerin duvarlarında barışı temsil eden güvercinler, hurma ağaçları ve zeytin dalları resmedilerek birlikte, bereket içinde insanca yaşamaya duyulan özlem bu vesileyle dile getiriliyor.


HACCEN MEBRURAN; SA’YEN MEŞKÛREN…

Kudüslü hüccacın komşuları da bu keyfiyete bigâne kalmayıp hacı evlerinin duvarlarına “Ehlen ve sehlen” temennileriyle birlikte “Haccen mebruran, sa’yen meşkûren ve zenben mağfûren” dualarını ilave ediyor.

Yine komşular ve hacının yakınları hacdan gelenlerin evlerine El Hac Cihad Muhammed Taha’nın, namıdiğer Ebu Esad’ın evinde olduğu gibi astıkları levhalarla hayır dualarda bulunup hane halkından hacının ismini ve künyesini de yazıyor.

Doğu Kudüslü hacıların evlerinin duvarlarına yazılan selâm ve selâmet ibareleri kendi hür, gözleri ve vicdanı bağlı dünyaya ve tüm insancıl kuruluşlara naif bir mesaj iletiyor.

Bu güzel tablolar İsraillilerin Kudüslülerin evlerini gasp etmesiyle son buluyor. İşgalci İsrail rejimi türlü bahaneler ve ölüm tehditleriyle Kudüs’te Müslümanlara ait evleri gasp ediyor. Doğu Kudüs sokaklarındaki evlerin gönderlerine çekilen sözde İsrail bayraklarının bulunduğu binalar işgalen, zulmen alınmış Müslüman haneleri. İşgalci yerleşimciler önce Müslüman hacıların duvarlardaki tasvirlerin üzeri kapatılıyor, akabinde hiçbir vicdan sızısı hissetmeden duvarı beyaza boyayıp kapının üzerine Siyonist bayrağını asıyor. Hemen akabinde de işgalci İsrail askerleri Müslüman evlerinin arasına bir hançer gibi dâhil edilen Yahudi yerleşimcilerin güvenliğini temin etmek bahanesiyle sokaktan ayrılmıyor.

Kadim Filistin topraklarında mütemadiyen böylesi bir kısır döngü yaşanıyor; İslam âlemi olup bitene kayıtsız kalıyor, Doğu Kudüs sokaklarını mahzun bir hac rayihası kaplıyor.

Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2017, 14:20
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner10

banner12