Mevlid kutlamalarının mahiyetini anlamak

Marıon Holmes Katz’ın kaleme aldığı Mevlid – İslam Dünyasında İbadetler ve Dindarlık kitabı, mevlidin İslam dünyasındaki kökeni, mevlid metin yazarları, mevlid kutlamalarının mahiyeti, mevlide yönelik tepkileri ele alan bir kaynak

Mevlid kutlamalarının mahiyetini anlamak

Dünya Bülteni/ Kültür Servisi

Ortaçağlarda Hz. Muhammed'in doğumu, kadınlar da dâhil olmak üzere tüm Müslümanların günlük dini yaşamlarını ve uygulamalarını ifade eden ve hayata geçiren popüler kıssa ve törenler ile kutlanmaktaydı.Marıon Holmes Katz’ın kaleme aldığı Mevlid İslam Dünyasında İbadetler ve Dindarlık kitabı, mevlid geleneğini kökenlerinden başlayarak bugüne kadar uzanan süreç içinde incelemekte ve sıradan bir İslami uygulamanın modernite tarafından nasıl dönüştürüldüğü hakkında yeni bir bakış açısı getirmektedir.

Katz kitabında mevlidle ilgili rivayetlerin doğuşundan, mevlid kutlamalarındaki hediyelere, mevlid kutlamalarının ve mevlidin dini mahiyetine, mevlide karşı girişilen saldırılara değinir. Mevlidin Mezopotamya ağırlıklı bir gelenek olduğu yaygın görüşünün gerçeği yansıtmadığını Kuzey Afrika’da da mevlitlere rastlandığını iddia eden Katz, Fatımi’ler devrinde de mevlid geleneğinin bulunduğunu ifade eder. 

Yazar son bölümde bilhassa Selefiliğin ve Vehhabiliğin canlı olduğu 20. yüzyılda mevlide olan ilginin azaldığını belirtirken çok genelleyici bir dil kullanır. Bunun sebeplerinden birisi yazarın incelemesinde Fatımiler ve Şii geleneğe odaklanırken, mevlidin her bakımdan çok canlı olduğu Osmanlı ve sonrasında Türkiye’yi dışarda tutmuş olmasıdır.

Eser, aynı zamanda ortaçağda kadınların günlük hayatta karşılaştıkları kısıtlamalara odaklanmaktan ziyade, dini yaşamlarının nasıl olduğuna dair bir pencere açmakta ve ortaçağ popüler İslam anlayışının, şer'i kuralların dışına çıkmış bir sapmalar bütünü olmadığını, aksine anlaşılır ve anlamlı olduğunu göstermektedir. Hem tarihi analiz hem de metin çözümlemesi bakımından oldukça özlü olan bu çalışma, ibadet pratiklerini anlamamıza büyük bir katkı sağlamasının yanında Mevlit geleneğini önemseyen herkes için önemli bir kaynak özelliği taşımaktadır.

Marıon Holmes Katz, Mevlid – İslam Dünyasında İbadetler ve Dindarlık, Açılım Kitap, 2014, 424 sayfa.

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2015, 11:50
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER