MSGSÜ öğrencilerinden örnek sergi

İbrahim Ethem Gören, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencilerinin hat, tezhip, ebru, minyatür, çini, cilt, kalemişi halı ve kilim çalışmalarından oluşan "Geleneksel Türk Sanatları Sergisi" ile ilgili görüşlerini yazdı

MSGSÜ öğrencilerinden örnek sergi

İbrahim Ethem Gören/Dünya Bülteni

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencilerinin hat, tezhip, ebru, minyatür, çini, cilt, kalemişi halı ve kilim çalışmalarından oluşan "Geleneksel Türk Sanatları Sergisi" 19 Aralık Salı gününe kadar ziyaret edilebilir.

Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen Güzel Geleneksel Türk Sanatları Sergisi MSGSÜ GSF Fındıklı Yerleşkesi Osman Hamdi Bey Salonu’nda 12 Aralık Salı günü ziyarete açıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı tarafından Bölüm Sergileri kapsamında düzenlenen sergide lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin bitirme ödevleri kapsamında yaptıkları birbirinden âlâ keyfiyeti haiz eserler yer alıyor.

ENDERÛN-U HÜMAYUN’DAN MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ’NE…

Sergiyle ilgili intibalara geçmezden önce Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin tarihine kısaca göz atmakta fayda mülahaza ediyorum. Geleneksel Türk Sanatları eğitim ve öğretimi Enderun-u Hümayun’dan sonra 1915 yılında “Hattatlar Mektebi”nin kuruluşu ile başlar. Mektep, 1926’da yılında “Türk Tezyini Sanatlar Şubesi” adıyla Güzel Sanatlar Akademisi’ne bağlanır.

Akademi, 1982 yılında Mimar Sinan Üniversitesi’ne dönüştürüldükten sonra bölümün ismi de Geleneksel Türk Sanatları Bölümü adını alarak Hat, Tezhip, Çini, Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri ve Cilt Anasanat Dalları’nda eğitim ve öğretime başlar. Bölüm bünyesine ilerleyen dönemlerde Ebru, Minyatür ve Kalemişi dersleri de dâhil edilir.

MSGÜ Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde, geleneksel sanatların değerlendirilmesi, belgelenmesi ve restorasyonuna yönelik eğitimin yanı sıra, klasik ve modern tasarımlar üretebilecek, inovatif sanatkâr adaylarının yetiştirilmesi hedefleniyor.

MSGÜ BÜNYESİNDE ÜLKEMİZİN ÖNDE GELEN SANATKÂR HOCALARI YER ALIYOR

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü bünyesinde ülkemizin önde gelen sanatkâr hocalarını barındırıyor. Üniversite eğitimiyle birlikte klasik usullerle Rikkat Kunt, Ali Alparslan, Hattat Hamid Aytaç, Kemal Batanay gibi geleneksel sanatlarımızın usta isimlerinden beslenmiş hocalar, MSGSÜ’de yaptıkları teorik ve pratik sanat eğitimleriyle öz sanatlarımıza yeni isimler ve eserler kazandırıyor.

Okulun Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencileri, iki yarıyıllık temel eğitimden sonra; üçüncü yarıyıldan itibaren Hat, Tezhip, Çini, Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri ve Cilt Anasanat Dalları’ndan birini tercih ediyor. Öğrenciler sekiz yarıyıl süren lisans eğitiminin son yarıyılında ise diploma projesi çalışmalarına ağırlık veriyor.

Mezun olan öğrencilerin bir bölümü kapasite dâhilinde Üniversitenin Güzel Sanatlar Enstitüsü’ne bağlı olarak yürütülen yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarına devam etme imkânını da elde ediyor.

ÖĞRENCİ SERGİLERİ MOTİVASYON VE GERİ BİLDİRİM AÇISINDAN DA ÖNEMLİ

Üniversitede Bölüm Sergileri kapsamında lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin çalışmalarından müteşekkil sergiler düzenliyor. Öğrenci sergisi etkinliklerinin talebeleri motive etme, diğer disiplinler ile etkileşimi sağlama ve geri bildirimlerle kendilerini geliştirmelerine imkân tanıma gibi ilave katma değeri söz konusu.

Geleneksel Türk Sanatları Sergisinde hat, tezhip, minyatür, kalemişi, cilt, ebru, çini, halı, kilim, halı nakışı eserlerine imza atanların öğrencilerin/sanatkârların isimleri şöyle: Reyhan Polat, Cenk Olgaç, Melis Baycan, Serkan Özay, Esra Özken, Ayça Pınarbaş, Elif Püren Özdemir, Özgecan Bülbül, Dilara Özeren, Müjgan Uçar, Mukaddes Can, Tuba Nur Aizoğlu, Ümran Durmaz, Zeynep Yıldız, Buse Bilen, Derya Çalık, Şeyma Okur, Selçuk Polat, Resmiye Tırakoğlu, Ayşe Fethiye BAayezid, Mehmet İşcan, Ravza Tomakin, Ülker Kaan Kayım, Ömer Kasım, Ayşe Kaya, Işıl D. Sobacıoğlu, Damla Moğulkoç, Gülay Engeloğlu, Melike Bağcı, Merve Arslan, Mustafa Canlıca, Mümine Saniye Ateş, Pınar Yatarkalkmaz,  Sümeyra Durmuş, Rabia Mütevelli, Selman Küçükömürler, Burak Kara, Ayla Güleç, Havva Yağcı, Nazmiye Aydın, Emel Türkmen, Yasin ÇAKMAK, İlk Sen Biçer, Hürriyet Gençbay, Pınar Şener, Şule Alabacak, Nur Gökalp  ve Ersan Perçem.

Prof. Dr. Faruk Başkale

PROF. DR. FARUK TAŞKALE: ÖĞRENCİLERİMİZ GELENEKSELLE BİRLİKTE GÜNCELE DE DEĞİNDİ

Sergiyi birlikte gezdiğimiz Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Faruk Taşkale, “Serginin mesajı nedir?” şeklindeki sualimi şu cümlelerle cevapladı: “Üniversitemiz bünyesinde geleneksel sanatlar disiplinlerinde eğitimler veriliyor. Burada hem geleneksel hem de güncel eserler üretiliyor. Dolayısıyla öğrencilerimiz sergi çalışmalarında hem geleneksele hem de güncele kendi yorum ve kabiliyetleriyle yer vermeye çalıştı. Hattan ebruya, tezhipten kalemişine ve çiniye kadar pek çok özgün levhanın ziyarete açıldığı sergide özgün ve işlevsel eserler de bulunuyor.

RİKKAT KUNT: TEZHİP YAZININ GİYSİSİDİR

Hocam Rikkat Kunt “Tezhip yazının giysisidir” der. Burada, bu sergide öğrencilerimiz yazılara çok güzel giysiler tasarlayarak uyguladı. Öğrencilerimiz sanat diliyle dünü bugüne ve bugünü yarına taşıyabilecek sorumluluğu üstlenebileceklerinin ipuçlarını verdiler. Sanırım serginin mesajı budur.”

Prof. Taşkale kendi nâmına sergide gördüklerini şöylece özetliyor:  “Sergide sadece, motifler, çizgiler ve dokunuşlar yok. Bunlardar daha fazlası var. Üniversitemiz bünyesinde alınan eğitimlerle kazanılan motif, desen tasarım bilgisine/kabiliyetine matematik ve geometri bilgisinin de eklendiğine şahit oluyoruz.

DERİNLİĞİ OLAN BİR SERGİ

Yine öğrencilerimizin burada eğitimlerine başlangıç safhasından mezun oluncaya kadar tanıştıkları neredeyse tüm malzemelere sergide yer verdiklerini görüyoruz. Sergi dümdüz bir etkinlik değil, bariz bir derinliği ve altyapısı mevcut. Bir öğrenci çalışmasına üniversite sevgisini katmış. Eserin orta yerine MSGÜ’nün logosunu tezhip formuyla yansıtmış.” Sergide her hayrın başı olan özel bir Besmele çalışması görüyoruz ki cennetin anahtarını çağrıştırıyor. Kapı eseriyle ebedî güzelliklere açılan kapılar tasvir edilmiş, bir başka öğrencimiz arının çalışkanlığını latif bir eda ile sembolize etmiş.”

 

SERGİDE ÜÇ BOYUTLU ÇİNİ ÇALIŞMALARI DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKİYOR

Sergide üç boyutlu çalışmalar da dikkat çekiyor. Bunlardan biri Pınar Yatarkalkmaz’ın çok renkli sır altı tekniğiyle işlediği çini pano. Yatarkalkmaz, diploma projesi kapsamındaki çalışmada, ahşap ve çini karolarla kuş evleri temasını işlenmiş. Kuş evlerinin ana formları, Safranbolu Evleri, Anadolu Kervansarayları, Taç Kapılar gibi mimari form ve unsurlardan yola çıkılarak üretilmiş. Pınar Yatarkalkmaz, desenlerinde Anadolu Selçuklu dönemi geometrik bezemeleriyle rumi düzenlemelerini tercih ettiği çalışmasında naif bir sanat diliyle ecdadımızın eşyaya ve tüm canlılara karşı şefkat nazarıyla bakışını ifade ediyor.

HAYVANAT HAPİSHANESİ!

Çini bölümü öğrencilerinden Melike Bağcı da her bir canlıyı sermaye gözüyle niteleyip hayvanat bahçelerinde gelire konu eden zihniyete gönderme yapmış. Bağcı, diploma projesi olarak uyguladığı çalışmayı; hayvan hakları konusuna dikkatleri çekmek, hayvanat bahçesinin bir hapishane ortamı oluşturduğuna gönderme yapmak ve bu konuda duyarlılık oluşturmak amacıyla tasarlamış. Türk çini sanatında sıklıkla karşımıza çıkan hayvan figürlerini hatayi üslubu ile birlikte çini karolara başarılı bir şekilde uygulamış.

MÜTESNA TEZHİP LEVHALARI…

Sergide tezhip sanatının elden ele gönülden gönle süren yolculuğunun serencamına kâğıt ve farklı materyal üzerine altın, guaj ve akrilik unsurlar ve airbrush tekniği ile yapılmış birbirinden değerli tezhip ve tezhip panosu çalışmalarında gözlemlemek mümkün.

SERGİ 19 ARALIK SALI GÜNÜNE KADAR ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Körüklü murakkaalar, cihârgûşe ve kartuş paftalı mülevven ciltler, talik ve sülüs yazılar, keçeler, halı ve kilim tasarımları, makine nakışları, sumak dokumalar, kalemişi uygulamaları, minyatürler, ebrular ve çinilerden müteşekkil 50 eser 19 Aralık Salı gününe kadar gönlünde sanat ve estetik güzelliklere açık kapılar bulunan sanat dostlarını Mimar Sinan Güzel Üniversitesi’nin Osman Hamdi Salonu’nda bekliyor olacak.

Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2017, 18:34
YORUM EKLE

banner39

banner36

banner37

banner35