banner15

Mezar Taşları ve Kitâbeler

Osman Gazi'nin türbe kitabesi
Osman Gazi'nin türbe kitabesi

Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Gazi’nin, Bursa-Tophane Parkı içerisinde yer alan türbesine ait kitabe

Gazeteci Agâh Efendi'nin mezar taşı
Gazeteci Agâh Efendi'nin mezar taşı

Osmanlı gazeteciliğinin önde gelen isimlerinden ve devlet adamlarından Agâh Efendi’nin Sultan II. Mahmud Türbesi haziresinde bulunan kabrine ait mezar taşı

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi kitabesi
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi kitabesi
Mimar Sinan'ın türbe kitabesi
Mimar Sinan'ın türbe kitabesi
Son Şeyhülislamlardan Mustafa Sabri Efendi'nin mezar taşı
Son Şeyhülislamlardan Mustafa Sabri Efendi'nin mezar taşı
Nasreddin Hoca'nın mezar taşı ve türbesi
Nasreddin Hoca'nın mezar taşı ve türbesi

Akşehir’in doğusunda yer alan bir mezarlığa defnedilen Nasreddin Hoca için çok sonraları bir türbe yapılmıştır. Yüzyıllar boyunca harap bir halde kalan bu türbe Akşehir ileri gelenlerince onarılmıştır.

Ziya Gökalp'in mezar taşı
Ziya Gökalp'in mezar taşı

Türk Ocağı’nın kurucularından ve edebiyatımızın bilinen isimlerinden Ziya Gökalp’in Sultan II. Mahmud Türbesi haziresinde bulunan mezar taşı

Esrar Dede'nin mezar taşı
Esrar Dede'nin mezar taşı

banner39

banner36

banner37

banner35