Çorlulu Ali Paşa Medresesi Kitabesi

Külliyeye giriş kapılarından biri olan medrese kapısı üzerindeki Hicri 1120, Miladi 1708 tarihli talik kitabenin manzum metni “Dürri” mahlaslı bir şaire aittir. Kitabenin tarih mısraı Hz. Ali (R.A)’ın meşhur bir sözüdür

Mezar Taşları ve Kitâbeler 13.07.2013, 01:00 13.07.2013, 01:00
Çorlulu Ali Paşa Medresesi Kitabesi

Emre Gül/ Tarih Dosyası/ Dünya Bülteni

İstanbul’un Fatih İlçesi’nde, Osmanlı döneminde “Irgatpazarı”, “Esirpazarı”, “Makasçılar”, günümüzde ise “Çarşıkapı” olarak anılan yerde, Divanyolu ile Bileyciler Sokağı’nın kavşağında yer alan Çorlulu Ali Paşa Medresesi, cami, tekke, kütüphane, hazire ve meşrutalardan oluşan külliyenin bir parçasıdır. Sultan II. Mustafa’nın damadı ve III. Ahmed devri sadrazamlarından olan Çorlulu Ali Paşa tarafından 1707-1709 yılları arasında inşa ettirilmiştir. Külliyeye giriş kapılarından biri olan medrese kapısı üzerindeki Hicri 1120, Miladi 1708 tarihli talik kitabenin manzum metni “Dürri” mahlaslı bir şaire aittir. Kitabenin tarih mısraı Hz. Ali (R.A)’ın meşhur bir sözüdür ve Şair Dürri, cami yapıldığında kâmil bir kişinin Hz. Ali (R.A)’ı rüyasında gördüğünü ve o rüya içinde bizzat Hz. Ali (R.A) tarafından bu sözün binanın yapımına tarih düşüldüğünü anlatmaktadır.

 
  

Destur-i kerem-perver sadr-ı nısfet-güster

Serdar-ı zafer-yaver yani ki Ali Paşa

Ol asaf-ı derya-dil hayrata olup mail

Koydu bu cihan içre niçe eser-i vala

Bu buk'a-i zibayıbünyada kılıp himmet

İhlâsla say etti yaptırdı güzel hakka

Hengâm-ı hitamındabir kâmil-i ruşen-dil

Tarihi için görmüş bir vakıa-i garra

İbn-i amm-i peygamber yani Aliyy-i Haydar

Etmiş ola rüyada bu kavli ana inha

Kim gayete yettik de bu medrese-i âli

Tarihini etsinler bu mısra ile inşa

Zira aded-i anın bu sale muvafıktır

Vakide güzel düştü yekpare ve müstesna

Güya ki keramettir dürr-i ana bu tarih

“Men allameni harfen kad sayyarani abden”

1120

 
  

 

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeli mi?