Esrar Dede'nin mezar taşı

On sekizinci yüzyıl divan şairlerinden ve mevlevi şeyhi Esrar Dede’nin Galata Mevlevihanesi haziresinde bulunan mezar taşı

Esrar Dede'nin mezar taşı

Emre Gül / Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

Yâ Hû

Esrâr Dede çileyi hatm ettiği dem

Sır oldu, serin hırka-i tâbûta çekib

Gâlib dedi târihini efsûs efsûs

Hemdemleri hayrân kodu Esrâr göçüb

Sene 27 Receb 1211

 

Günümüz Türkçesiyle: Esrar Dede çilesini bitirdiği an tabut hırkasını başına çekip sır oldu, gizlendi. Galip ne yazık ki onun(ölüm) tarihini "Arkadaşlarını Esrar kendine hayran koyup göçüp gitti" diye söyledi. Sene 26 Ocak 1797

 

Çile: Tasavvufta ve Mevlevilikte, dervişlerin kapalı bir mekânda uzlete çekilmek suretiyle belli bir süre ibadetle meşgul olmalarına denir.

 

Esrar Dede kimdir?

İstanbul’da doğan Esrar Dede’nin asıl adı Mehmet’tir. Oldukça iyi bir eğitim görmüş, Arapça,  Farsça, Rumca, Latince ve İtalyanca da öğrenmiştir. Şeyh Galip’in Galata Mevlevihanesi’ne şeyh olmasından sonra Mevlevilik tarikatına girmiştir. Şeyh Galip’e intisap etmiş ve onunla yakın bir dostluk kurmuştur. Bu olay ise onun hayatının dönüm noktasını teşkil etmiştir. Şiir yazmaya da başlayan Mehmet Efendi “Esrar” mahlasını burada almıştır. Divan, Tezkire-i Şuaray-ı Mevleviye, Mübarekname-i Esrar, Fütüvvetname-i Esrar, Lugat-ı Tilyan gibi eserler vermiş ve çilesini bitirdiği güne rastlayan bir mirac gecesi vefat etmiştir. Galata Mevlevihanesi mezarlığında Fatin Dede’nin defnedilmiş mezar taşına da Şeyh Galip’in yukarıdaki tarih kıtası yazılmıştır.

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2012, 00:39
YORUM EKLE

banner39

banner36

banner37

banner35