banner39

Fetvahane Kitabesi

Günümüzde Süleymaniye’de bulunan İstanbul Müftülüğü binası Osmanlı zamanında önceleri Seraskerlik makamı ve daha sonra şeyhülislamlık makamı olarak kullanılmıştır. Kitabede kısaca Yeniçerilerin buradan gönderilişi ve yerine fetvahane makamının oluşturulması anlatılmaktadır.

Mezar Taşları ve Kitâbeler 24.04.2012, 00:01 24.04.2012, 00:01
Fetvahane Kitabesi

 Eda Arslan /Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

Günümüzde Süleymaniye’de bulunan  İstanbul Müftülüğü binası Osmanlı zamanında önceleri Seraskerlik makamı  ve daha sonra şeyhülislamlık makamı olarak kullanılmıştır. Aşağıda orijinal halini gördüğümüz kitabede kısaca Yeniçerilerin buradan gönderilişi ve yerine fetvahane makamının oluşturulması anlatılmaktadır.

     KİTABE : 

Devleti dâim ola hazret-i Han Mahmud’un / Sâyesinde olup âsûde hemîşe ulemâ /
Seyf ü hâmeyle idüp destini Mevlâ teyîd / Bir eline kılıç aldı bir eline fetva 

 Hakk-ı nimet ne imiş bilmeyenlerin hali budur / Âb-ı tîğ u kalemi kıldı ocağı itfâ /
Nice nush itdiler ol şirzime-i mekrûha / Ulemanın sözünü eylemediler isgâ 

Âkibet yerlerin Allah nasîb etti bize / Dar-ı Fetvaları itmiş idi anlar yağma /
Ömrü olcukça mübarek ide bi’l-istihkâk / Müfti-i a’lem olan Tahir efendi’ye Hüdâ 

 Nûr-ı adli ile mahv itti zalâm-ı zulmü / Rûz u şeb eyleyelimn hüsrev-i devrâna dua /
Melce-i ümmet ide  haşre kadar bâbını Hak / Dura ol şâh-ı cihân tâ dura şer’-i Mevlâ 

Hâk-i pây-i şeh-i devrâna teşekkür kıldı / İki cevher gibi tarihle izzet-i füzelâ /
Ağa Kapısı’nı virdi bize Sultan Mahmud / Bâb-ı tezvir idi hak kıldı makam-ı iftâ (1241)  

 

     GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİYLE :

Mahmut Han’ın devleti daim olsun /Sayesinde bütün ulema rahata erdi

Kılıç ile kalemini kuvvetlendirsin Mevla / Bir eline kılıç aldı bir eline fetva

Hakkın nimetini bilmeyenlerin hali budur / Kalemin suyu söndürdü ocağı

Ne çok nasihat ettiler o kötü topluluğa / Ulemanın sözünü dinlemediler

Akıbet bu Allah nasip etti mekanlarını bize /Fetvahaneyi onlar etmişti yağma

Ömrü  oldukça muvaffak etsin / Alemin müftüsü Tahir Efendi’yi Allah

Adl ( II.Mahmut’un mahlası) nuru ile yok etti zulmü / Her daim dua edelim zamanın sultanına

Şer’i Mevla durana dek o sultan da dursun

Devrin sultanının ayağının toprağına teşekkür kıldı / İki cevher gibi tarihle izzetli alimler

Ağa Kapısı’nı verdi bize Sultan Mahmut / Bozguncuların kapısıydı Hak kıldı fetva makamı (1826) 

  Kitabeyi Keçecizade İzzet Molla kaleme almıştır. Hat ise Yesarizade Mustafa  Efendi’ye aittir.

 

 

 

 

Yorumlar (0)
25
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?