51 yıl sarayda tutulan padişah: III. Osman

Dönemin sistemi gereği 51 yıl boyunca sarayda kapalı tutulan III. Osman, 13 Aralık 1754'te tahta çıktı.

51 yıl sarayda tutulan padişah: III. Osman

III. Osman babası tahtan indirildiğinde 14 yaşındaydı.

Babası ölene kadar İstanbul'da kalmaya devam eden III. Osman babasının ölümünden sonra Edirne'ye getirildi ve 17. yüzyıldan itibaren uygulanan Ekber ve Erşed sistemi gereği saraya kapatıldı. Sarayda tam 51 yıl boyunca kapalı tutulduktan sonra kardeşi I. Mahmud'un ölümü üzerine 13 Aralık 1754'te tahta çıktı.

Yeni padişahın ilk icraatı birlikte çalışacağı görevlileri seçmek oldu. Saltanatı boyunca sadrazamlık başta olmak üzere üst dereceli devlet görevlerinde kısa aralıklarla yaptığı değişiklikler, bazı tarihçiler tarafından sadâret makamının bir önceki padişah devrinde oluşan son derece ağırlıklı rolünü azaltmaya yönelik teşebbüsler olarak yorumlandı.

III. Osman’ın ayrıca Eflak ve Boğdan voyvodalarını da bir defa değiştirmiş, Arslan Giray’ın vefatı sebebiyle Kırım Hanlığı’na Halim Giray, Mehmed Paşa’nın kargaşada öldürülmesinden sonra Cezâyir-i Garb beylerbeyiliğine Ali Paşa'yı tayin etti.

Mimari çalışmaları

İstanbul'da mimari çalışmalara devam eden III. Osman zamanında, I. Mahmud döneminde yapılmaya başlanan Nuruosmaniye Camii tamamlandı.

Bunun dışında; Üsküdar'da İhsaniye Camii ve İhsaniye Mescidi'ni yaptırdı. Caminin yanına medrese, kütüphane, imaret, sebil ve çeşme de yaptırıp tamiratı ve masraflarının karşılanması için vakıflar tesis ettirdi. Midilli Adası Sığrı Limanı'nda, Malta korsanlarına karşı bir kale inşa edilerek tahkim edildi.

Bâb-ı Âli'nin inşası tamamlandı. Osmanlı Devleti'nin ilk deniz feneri olan Ahırkapı Feneri de III. Osman devrinde yapıldı.

Mide rahatsızlığından öldü

III. Osman saltanatının son dönemlerinde midesindeki rahatsızlık yüzünden birkaç cuma selamlığına bile güçlükle katılabilmişti. Bu yüzden tedavi görse de 30 Ekim 1757 öldü.

Bazı Avrupalı kaynaklarda bir ameliyatın hemen ardından öldüğü belirtilir. III. Osman 30 Ekim 1757'deki ölümünden sonra Turhan Vâlide Sultan Türbesi’ne defnedildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020, 10:15
banner53
YORUM EKLE

banner39