Diyanet 1936 yılında Elmalılı’ya sansür uygulamış

Elmalılı Hamdi Yazır'ın “Hak Dini Kur'an Dili/Yeni Mealli Türkçe Tefsir" için yazdığı mukaddimeye (önsöz) 1936 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sansür uygulandığı ortaya çıktı.

Olaylar 09.05.2020, 11:38
Diyanet 1936 yılında Elmalılı’ya sansür uygulamış

Elmalılı Hamdi Yazır’ın tefsiri üzerine bir çalışma yapan akademisyen Necmi Atik, Diyanet İşleri’nin Elmalılı’nın rızasını almadan ve yazdığı önsözü de tamamen çıkararak söz konusu eseri bastığını tespit etti. Atik, o dönemki Diyanet’in bir yıl sonra ise önsözü sansürleyerek ve eklemeler yaparak tefsirle birlikte yeniden bastığını söyleyerek, “Sansürlü tefsir orijinal sanılıp yıllarca basılmıştır” dedi.

Elmalılı Hamdi Yazır'ın “Hak Dini Kur'an Dili/Yeni Mealli Türkçe Tefsir" için yazdığı mukaddimeye (önsöz) dönemin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sansür uygulandığı ortaya çıktı. 1935 yılında tefsirin ilk baskısından tamamen çıkarılan önsöz bir yıl sonra yapılan baskıya ise siyasi nedenlerle sakıncalı bulunan paragrafları atılarak eklendi. Diyanet İşleri'nin 1936 yılındaki sansürlü ve eklemeler yapılan baskısı kaynak alınarak farklı yayınevleri tarafından da defalarca basıldı. Elmalılı Hamdi Yazır'ın Diyanet'e baskısı için gönderdiği tefsirin Osmanlıca orijinal nüsha bugüne kadar ortaya çıkmazken, 1936 yılındaki baskının Osmanlıca orijinal nüshadan gelişigüzel Latinize edilmiş olduğu tespit edildi. Oysa yapılan anlaşmada Diyanet İşleri Başkanlığı mukaddime istemiş ve bu istek “Baş tarafa mühim bir mukaddime ile hakikat-ı Kur'ân'ın ve Kur'ân'a muteallık bazı mesâil-i mühimmenin izâhı" maddesiyle sözleşmeye eklenmişti. Yine yapılan araştırmada Elmalılı'nın rızası alınmadan tefsirin basıldığı ortaya çıktı.

SANSÜRLÜ HALİ DEFALARCA BASILDI

Elmalılı Hamdi Yazır konusunda doktora tezi hazırlayan akademisyen Necmi Atik, Elmalılı'nın arşivinden hem tefsirin hem de önsözün orijinal metnine ulaştı. Elmalılı Hamdi Yazır'ın farklı yayınevlerinden basılan tefsirleriyle Elmalılı'nın arşivinden çıkan kendi el yazısı tefsiri ve önsözü karşılaştıran Atik, “Söz konusu tefsir, Türkiye'de neredeyse herkesin başucu kitabı. Baskısı defalarca yapılan ve yapılmakta olan Elmalılı'nın tefsirine kaynaklık eden nüsha orijinal nüshalar değil de, Latinize edilerek 1936'daki Diyanet'in çıkardığı sansürlü baskıdır. Yaptığımız araştırmada şimdilik Fatiha tefsirine bakabildik, Fatiha suresinde bir sansür ve eklemeler tespit edemedik ancak önsözden cümleler hatta paragraflar atılmış" dedi.

ÜÇ ORİJİNAL NÜSHA VAR

Atik, Elmalılı'nın tefsirinin farklı yayınevlerinden çıkan baskılarını örnek alarak inceledi. Atik, 2015'te Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı bünyesinde hizmet veren İlmi Araştırmalar Merkezi (İLAM) tarafından Osmanlıca aslından ilk kez basılan tefsir dışında diğer tefsirlerin önsözlerinin sansürlü ve eklemeli olduğunu gördü. Bunun sebebinin, kim veya kimler tarafından Latince harflere aktırıldığı bile tespit edilemeyen ve 1936 yılında Diyanet İşleri baskısının orijinal kaynak olarak ele alınmasından kaynaklandığını söyleyen Atik, Elmalılı Hamdi Yazır'ın “Türkçe İbadet" makâlesi hariç, sansürsüz tefsirinin 2015 yılında Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in desteğiyle orijinal İLAM nüshasının ilk kez Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Osmanlıca aslıyla basıldığını belirtti.

TÜRKÇE İBADET ENDİŞESİ

Atik, Elmalılı Hamdi Yazır'ın tefsir ve meal yazma süreciyle ilgili ise şu bilgileri verdi: “1925 yılında Kuran'ı Kerim'in tercüme ve tefsirine karar verildi ve bu iş için Akif Mısır'da Elmalılı da İstanbul'da çalışmalara başladı. Akif 1931-32 yıllarında Türkçe ibadet mevzusu hükümet tarafından gündeme getirilince hazırladığı Kur'an mealini 'düzelteceğim' bahanesiyle Diyanet'ten geri aldı, ve anlaşmasını feshetti. Bunun üzerine meali hazırlama görevi de Elmalılı'ya verildi. Elmalılı hazırladığı mealin Türkçe ibadet için kullanılacağı endişesiyle bunun önüne geçmek için duruma açıklık getiren bir önsöz kaleme aldı."

RIZASI ALINMADAN BASILMIŞ

Diyanet İşleri'nin Elmalılı'nın rızasını almadan yazdığı önsözü tamamen çıkararak 1935'te bastığını dile getiren Atik, “Elmalılı, tefsirinin önsözüne 'sadece öğrenmek içindir, asla ibâdet dili yapılamaz' notunu yazar. Bu not tefsirden çıkarılır. Önsözünün çeşitli yerlerinde de Türkçe Kur'ân olamayacağını, Türkçe ibadetin doğru olmadığını açıklayan ifadeler kullanır. Elmalılı'nın bu ifâdelerinin tefsirde yer aldığı sürece tefsirin basılamayacağı Diyanet İşleri'ne, Meârif Vekâleti tarafından bildirilir. Hükümetin, Türkçe ibadet politikasına ters düşen her şey Latinize edilirken önsözden çıkartılır, çıkartılanlar arasında Elmalılı'nın 'Kur'ân'ın tercümesi ve tercüme ile namazın caiz olup olmayacağı' makâlesi de vardır. Bu makâle Elmalılı'nın terekesinde yaptığımız araştırmalar sırasında ortaya çıkarılmıştır. Makâlesinde Elmalılı, Türkçe Kur'ân'ın ve Türkçe ibâdetin olamayacağını bütün delilleriyle ortaya sermektedir" diye konuştu.

Türkçe ibadet caiz diye makale yazdırılır

Yine yapılan araştırmada Elmalılı'nın makâlesi tefsirin önsözünden çıkartılarak, hükümet tarafından Şerafettin Yaltkaya ve İsmail Hakkı İzmirli'ye Türkçe ibâdetin caiz olduğunu içeren “Kur'ân'ın Türkçe tercümesiyle namazda okunması" başlığı altında bir makâle hazırlatıldığını ve bunun tefsirin önsözüne konulmak istendiğini dile getiren Atik, “ Dönemin Diyanet İşleri buna rıza göstermez ve Mearif Vekâleti'nin kendi işlerine karışmamasını ister. Diyanet İşleri, Elmalılı ile hükümet arasında şıkışıp kalmış bir görüntü içerisinde güya orta yolu bulmaya çalışır ve Elmalılı'nın rızası dışında, hükümetin isteklerini yerine getirerek tefsiri basar" diyerek tefsirin ilk kez hangi şartlarda basıldığını anlattı.

Türkçe ibadet olmaz diye şerh düşer

Akademisyen Necmi Atik Cumhuriyetin ilanından 10 yıl sonra Türkçe ibadet konusunda yaşananlara dikkat çekerek Elmalılı'nın neden böyle bir önsöz yazdığını şöyle anlattı: “Hükümet, 'Türkçe İbadet' veya 'Millî Din' projesi çerçevesinde, İstanbul Göztepe Camii'nde, Dârulfunûn İlâhiyât Fakültesi'nde ve benzeri yerlerde Türkçe ibâdet girişimleriyle kamuoyu yoklamaya başlar. 1931-32 yıllarında, Türkçe ibadet bizzat Mustafa Kemal'in kontrol ve denetiminde yapılmaya başlanır. Kur'ân, camilerde cemaate Türkçe olarak okutulur. Yerebatan Camii'nde, Sultanahmet Camii'nde, Ayasofya Camii'nde ve Süleymaniye gibi büyük camilerde Kur'ân Türkçe okutulur, hutbeler tamamen Türkçe verilir, namaz Türkçe kıldırılır. Ezan, kâmet ve salât ü selam Türkçeleştirilir. Hükümetin bütün bu girişimlerine Elmalılı karşıdır ve Türkçe ibadetin asla olamayacağını her fırsatta dile getirir. Hatta tefsirin önsözüne Türkçe ibadet olamayacağını anlatan ilmî bir makâle de yazar. Harf inkılabı ile Latinize edilen tefsirden, baskı öncesi hükümet tarafından sakıncalı görülen her şey çıkarılır. Hatta ilk baskıda (1935) önsöz tamamen devre dışı bırakılır."

Elmalılı'ya Topbaşlar destek verir

Necmi Atik, Elmalılı Hamdi Yazır'ın kendi el yazısı tefsir müsveddeleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılan İİlmi Araştırmalar Merkezi (İLAM) baskının birebir aynı olduğunu dile getirerek dünden bugüne vakıftaki orijinal nüshanın nasıl saklandığıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Ahmet Hamdi Topbaş oğlu Hulusi Topbaş için, Elmalılı'nın kızına talip olurlar ve böylece akrabalık bağları kurulur. Varlıklı bir aile olan Topbaşlar, Elmalılı'nın tefsirinin basımında da yardımcı olurlar. Elmalılı'da, kardeşi Muhammed Bedreddin Yazır'ın temize çektiği üç nüshadan biri olan orijinal nüshayı Ahmed Hamdi Bey'e hediye eder. Ahmed Hamdi Bey'in oğlu Musa Topbaş Efendi de babasından kendisine intikal eden Elmalılı'nın bu orijinal nüshasını Hüdâyi Vakfı'nın çalışma birimi olan İlmi Araştırmalar Merkezi İLAM'a vakfeder."Kaynak: Yeni Şafak

Yorumlar (4)
Mehmet Selim Polat 3 yıl önce
TÜRKÇE KUR'AN OLMAZ.TÜRKÇE NAMAZ GİBİ İBADET OLMAZ.
Muhammet Ali Yıldırım 3 yıl önce
Zuhruf Suresi, 3. Ayet-i okuman yeterli. Maalesef bilmeden nefsi konuşuyorsun oysa din işi sana, bana, ona, buna, şuna kalsa herhalde yüzlerce çeşit İslam olurdu. Buna da ne Allah müsaade eder ne Ümmet-i Muhammed. Sürüden ayrılanı da kurtlar kapıyor zaten, görüyorsun. Mesela İncilin orijinal metni yoktur bu yüzden asırlardır hatta 2 bin yıldır tercüme metinler tercüme, tercümeden tercüme edile geliyor. Yılan hikayesi. Her tercüme de manayı aslından söküp koparıyor. Meal ve Tefsir ilmi zaten anlaşılsın diye var ama bu dinin dili Arapça. Bunu değiştirmeye de kimsenin gücü yetmez.
Burak 3 yıl önce
Ne yani şimdi okuduğum şeyi anlamam için illa arapça mı öğrenmem gerekiyor? Anlamını bilmediğim şeyi okumakla 1,2,3,4,5,.... demekten bir farkı yok. İkiside anlamsız kalıyor. Ülkemizde şuan din tüccarlarının olmasının temel sebebide budur. Anlamadığımız şeyleri bize işine geldiği gibi anlatmaya çalışıyorlar. Avrupa bu işi yüzlerce yıl önce çözdükten sonra aydınlanma çağına girdi din tüccarlığı yok denecek kadar az. Biz neden yapmayalım ? Kutsal kitabımızda başka dile çevrilemez başka dilde okunamaz mı yazıyor ya da ben bilmiyorum? evrensel bir kitap değil midir bu ? hadi bizim imkanımız var araştırdık öğrendik peki teknolojiden uzak herhangibir afrika köyüne gittiğimizde dinden önce dil mi öğretmemiz gerekecek bunlara ? islamı nasıl yaymayı düşünüyorsun? Zor yoldan mı ? Dinimiz kolayı bize emretmiyor mu yoksa?
ttk 3 yıl önce
Namazda okunan surelerin manasını bilmemeyi kişinin ayıbı olarak görüyorum. Sayfalarca saçma bilgiyi, 500den fazla ikonu manasıyla, yüzlerce sembolü ve yanında yüzlerce yabancı kelimeyi bilip de; birçok kelimesi dilimize yerleşmiş Kur’an-ı Kerimde okuduğumu anlamıyorum demek tembellikten kaynaklanıyor bana göre. Biraz gayret sarfedip uğraşırsanız o hazza ulaşacağınızı düşünüyorum. Kur’an-ı anlamak Arapça ya da Türkçe yazılmasıyla alakalı değildir. Okuyup okumamakla alakalıdır ki Hadisler ve Ayetlerle sabit olanı, sayı saymakla eş değer görüp anlamsız idda edecek kadar cehaletesiniz. Kur’an-ın okunması da, güzel okunması da, dinlenmesi de, yazılması da ibadettir, Hadisle de ayetle de emredilmiş/tavsiye edilmiştir. Ya sizin okuduğunuz çevirilerde bu ayetler yok yani kitap eksik; ya da siz o ayetleri henüz okumadınız. Aydınlaşmış! (zannettiğiniz gibi reform-rönesansla değil; zalimce sömürge ile gelişmiştir Avrupa) batının yanlış bildiğiniz tarafı din tüccarlığının tam olarak onların işi olduğudur. insanlar vatandaşlık almaktan tut, nefes almaya, sosyal olmaya kadar her alanda fark oluşturabilmek için Kiliseye kayıt olmak zorundadır. Tam manasıyla din tüccarlığı budur. Size tavsiyem afrikanın bir köyüne gidip gariban halkın gırtlağına çöküp zorla kendi dilini/ dinini dayatan avrupayı örnek almaktan ziyade Allah’ın Kitabı ve Resulünün sünnetine uyun. Hz. Peygamber Mısır firavununa, Roma sezarına, Habeş Kralına, İran kisrasına mektup yazıp İslam’a davet ettiğinde Kur’an-ın mealini neden göndermemiştir?- Bir dünya Arap olmayan sahabe varken neden kendi dillerinde kitap istememişlerdir? Habeşistana hicret edenlere neden o dilde kitap vermemiştir?- civarda ki Yahudiler için neden İbranice yazdırmamıştır kitabı?- Hz. Peygamberden sonra İranı, Mısırı, Anadoluyu, Şamı feth eden Yıldız Sahabeler neden rumca, farsça meal yazdırmamıştır? Bizler Din-i Mübini Peygamber Efendimizin yaşantısından ve hadislerinden öğrendik, teknolojinin olmadığı afrika köylüleri de( ki afrika nüfusunun çoğu Müslüman) oradan öğrendiler. Haklısın yüzünden okumaya kalkarsan diğer bir çok emir ve yasak gibi başka dilde yazılamayacağından bahsetmiyor işte bu yüzden Peygamber gönderdi Yüce Allah. Kur’an-ı birebir yaşayan Hz. Peygamberin de,, Hz. Peygamberin Ashabım dediği büyüklerimizin de hayatında böyle bir şey olmadığı için kusura bakma biz Müslümanlar, Martin Luthere uyacak değiliz. Kur’an-ı yaşamak istiyorsan Hz. Peygamberin hayatına bak, O’nu örnek al. Gelelim asıl hususa Türkçe Namaz kılınmayacağı gibi Türkçe Kur’an-ı Kerimde olmaz. O yazılan mealdir, eksiktir, hatalıdır her dilin kabiliyeti, dinamiği farklıdır birbirini tutmaz. Mana da birbirine yaklaştırmak için kullanılan kelimeler mana kaybına neden olur. Tercümanın çapına, kişisel görüşüne, dilbilgisine, günün popüler kelimelerine bağlıdır, yani kısaca Kur’an-ı Kerim değildir, kitaptan çok uzak bambaşka birşeydir. Yabancı bir metinde dahi her çevirmenin farklı tercüme yapabildiğini bile bile Kur’an-ı Kerimi şahsen hayatımın en önemli Kitabını tercüme etmek kimin haddine? Biz amelimizde Hz. Peygamber nasıl yapmışsa ona uyarız, size de tavsiyem bu şekilde.
Günün Anketi Tümü
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeli mi?