Haçlıları hayal kırıklığına uğratıp fetih yolunu genişleten zafer: II. Kosova

II. Murat'ın komutasındaki Osmanlı ordusuyla János Hunyadi komutasında ve çoğunluğu Macarlardan oluşan ordunun karşı karşıya geldiği II. Kosova Savaşı, Haçlıların umudunu bitirirken İstanbul'un fethini yakınlaştırdı.

Olaylar 17.10.2021, 18:34
Haçlıları hayal kırıklığına uğratıp fetih yolunu genişleten zafer: II. Kosova

Sultan II. Murad’ın önderliğindeki Osmanlı ordusu ile Macar kumandanı Janos Hunyadi önderliğindeki ittifakın Kosova ovasında meydana gelen II. Kosova Savaşı, Balkanlar’daki siyasi denge açısından büyük öneme sahiptir. Özellikle Varna Savaşı sonrası bölgedeki ağırlığını daha fazla hissettirmeye başlayan Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki yayılışı, Orta Avrupa ile Balkanlar arasında bir kalkan durumunda olan Macar Krallığı’nı yakından ilgilendirmekteydi.

Macarların efsanevi kumandanı Janos Hunyadi ise Varna’da uğranan hezimetin intikamını almak amacıyla harekete geçerek kendisine yakın olan Tuna boylarıyla ittifak kurmaya çalıştı. Daha önceki savaşlarda olduğu gibi bir Haçlı ordusu kurulması amacıyla papaya başvurmuşsa da olumlu dönüş alamadı. II. Murad o dönem Arnavutluk’ta İskender Bey’in önderliğinde Osmanlı’ya karşı çıkartılan ayaklanmayla ilgilenmekteydi. Bunun üzerine İskender Bey ile de temas kuran Hunyadi, onunla birleşmek üzere harekete geçti. Tüm bu çalışmalar sonucu oluşturulan ittifak ordusunun esasını Macarlar oluşturuyordu.

Hunyadi yaptığı hazırlıklar sonrasında Sırp topraklarına girdi ve Morava vadisine doğru yöneldi. Arnavutluk seferindeyken bu durumdan haberdar olan II. Murad, kuvvetlerini toplayarak Macar birliklerini karşılamak üzere Kosova ovasına doğru ilerledi. Beklenen savaş 17 Ekim 1448 yılında başladı. İlk saldırı Macar süvarilerinin hücumuyla gerçekleşti. Her iki tarafta başlangıçta güç dengelerini tartmaya yönelik hareket etti. İki gün boyunca cereyan eden savaşın sonunda kazanan Osmanlı Devleti oldu.

Savaşa bizzat katılan Osmanlı tarihçisi, Aşıkpaşazade fazla ayrıntıya girmemekle birlikte iki günlük muharebede Macar ordusunun önemli kumandanlarının savaş meydanlarında kaldığını, çoğunun esir alındığını ve Hunyadi’nin ise kaçtığını belirtir. Macarların bu savaşı kaybetmesi kendi sonlarını getirdi. Buna karşılık Balkanlar’daki Osmanlı hâkimiyeti daha da pekişti. Eflak üzerindeki Macar tahakkümü sarsıldı ve bu kesimde Osmanlı nüfuzu oluşmaya başladı. Ayrıca Varna Savaşı ile birlikte burada kazanılan başarı, ileride Balkanlar’da oluşması muhtemel yeni bir ittifak ve askeri yardımı engelleyici bir etki yaparak İstanbul’un fethini görece kolaylaştırdı.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeli mi?