BDT ülkelerinde internet erişimi genişledi

Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde, nüfusun yüzde 70'den fazlasının internete erişiminin olduğu raporlandı

BDT ülkelerinde internet erişimi genişledi

2018 yılının sonuna kadar, dünya nüfusunun yüzde 51,2 yani 3,9 milyar insan internete erişebilecek. Afrika'da nüfusun yüzde 24'ü, Avrupa'da yüzde 79'u ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinde yüzde 71'i internet hizmetlerinden faydalanıyor.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin (ITU) başkanı yeni raporun açıklamasında, “2018'in sonunda, internet ile yeryüzündeki insanların yüzde 50'sinden fazlasını kapsayacağız. Bu daha kapsamlı bilgisayar araçlı bir küresel topluma doğru gidişin önemli bir adımıdır. Bununla birlikte, hala dünyada çok fazla insan dijital ekonominin faydalarından henüz yararlanamamaktadır. Yoksul ülkelere yatırım çekmek için daha elverişli koşullar yaratmalıyız, teknolojik alanda ve iş dünyasında yenilikçi inisiyatiflere destek sağlamalıyız, böylece hiç kimse dijital devrimden dışarıda kalmamalı” dedi.

Yeni rapor, sanayileşmiş ülkelerde, son üç yılda internet kullanıcılarının sayısının 2005 yılında yüzde 51,3'e 2018 yıla gelindiğinde ise yüzde 80,9'a yükseldiğini gösteriyor. Gelişmekte olan ülkelerde büyüme, 2005 yılında yüzde 7,7'den 2018'de yüzde 45,3'e yükseldi. 2005 yılında Afrika'da internete erişimi olanların sadece yüzde ikisi vardı ve 2018'in sonunda bu rakam yüzde 24.4 olacak.

Avrupa'da, insanların yüzde 79,6'sı Amerika kıtasında yüzde 69.6'sı internet kullanıyor. Bağımsız Devletler Topluluğu'nda bu yılın sonunda nüfusun yüzde 71,3'ü yüzde Arap ülkelerinde 54,7'si ve Asya-Pasifik bölgesinde yüzde 47'si internet kullanılacak.

Bugün, dünyadaki tüm ailelerin yarısının evinde en az bir bilgisayar bulunuyor. Zengin ülkelerde böyle ailelerin oranı yüzde 83, yoksul ülkelerde ise yüzde 36'dır. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin yeni raporunda sabit hat aboneliklerinin sayısının azalmaya devam ettiğini belirtiyor. Bugüne böyle aboneler dünya nüfusunun sadece yüzde 12,4 oluşturuyor. Ancak, mobil iletişim aboneliklerinin sayısı, dünya genelindeki insanların sayısından fazladır.  Son beş yıl içinde mobil hücresel abonelik sayısındaki artış esas olarak Afrika ve Asya-Pasifik bölgesindeki ülkelerde olmuştur.

Bağımsız Devletler Topluluğu Nedir?

8 Aralık 1991’de Minsk kentinde Beyaz Rusya(Belarus), Rusya ve Ukrayna Devlet başkanları tarafından kurulan Bağımsız Devletler Topluluğu, 21 Aralık’ta Estonya, Letonya, Litvanya, Ukrayna ve Gürcistan hariç tüm eski Sovyet Cumhuriyetleri tarafından imzalanan anlaşma ile duyuruldu.

Ukrayna, Belarus, Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan bu topluluğa üyedir. Türkmenistan 2005 yılında tam üyelikten çıkarak gözlemci üye olurken, Rusya’nın 2009 yılında Osetya’yı işgal etmesi sonrası Gürcistan birlikten ayrıldı

Ukrayna BDT tüzüğünü imzalamadığı için hukuki olarak BDT üyesi değil fakat topluluğun kurucusu ve katılımcısıdır. 

Kaynak: www.dunyabulteni.net


 

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2018, 12:11
YORUM EKLE

banner39