banner39

Suriyeli muhaliflerin kabul ettiği 'Milli Misak'ın tam metni

Suriyeli muhaliflerin 27 Mart’ta İstanbul’da düzenlediği tarihi toplantıda kabul ettiği Milli Misak, Suriye’nin geleceği ile alakalı önemli bir vizyon belgesi olarak dikkat çekiyor.

Ortadoğu 31.03.2012, 21:48 31.03.2012, 21:48
Suriyeli muhaliflerin kabul ettiği 'Milli Misak'ın tam metni

Söz konusu Milli Misak’ın tam metni şu şekilde:

"Ülkeyi yıkan, ulusal birliğini aşındıran, öldürerek, hapsederek ve yüz binlercesini yerlerinden ederek halkını dünyanın gözü önünde terör ve saldırganlıkla vahşice kıran bir rejimin elinden özgürlük ve onurlarını almaya yönelik kararlılığı ve içinde barındırdığı farklı unsurlarıyla büyük Suriye halkının devrimi ikinci yılına girmiştir.

Rejimin katliamlarına ve çirkin eylemlerine rağmen, Suriyelilerin bu rejimi devirmekteki ısrarı giderek artmıştır. Suriyelilerin, “Yeni Devleti” kurmak amacıyla vermiş oldukları mücadele hızla devam etmektedir. Halkın özgür iradesinden beslenmeyen hiçbir birey veya grup, bu “Yeni Devlet”i hiçbir şekilde yönetme hakkına sahip olamayacaktır.

İçinde bulunduğumuz mevcut durum, Suriyelilerin tümünün çabalarını, bu kanlı rejime karşı koyma ve rejimin devrilmesini sağlama, halkı bu rejimin zulüm ve cürümlerinden koruma ve ülkeyi 40 yıldan beri demir yumrukla yöneten cuntadan kurtarma doğrultusunda tek bir hedefe yöneltmesini elzem kılmaktadır.

Suriye Devrimi çerçevesi içerisinde yer alan tüm siyasi güçlerin üzerindeki ulusal sorumluluktan ve muhalefetin çaba ve vizyonlarını birleştirmesine duyulan ihtiyaçtan hareketle, siyasi parti ve güçler, sahadaki devrim hareketi konseyleri, sahadaki devrimciler ve ulusal bağımsız şahsiyetler “Yeni Suriye”nin temellerini oluşturacak bir ulusal sözleşmenin ilkeleri üzerinde anlaşmaya varmıştır. Tüm kesimler bu sözleşme üzerinde mutabık kalmış, sözleşmenin tatbiki ve sözleşmeye bağlı kalınması konularında taahhütte bulunmuşlardır.
“Yeni Suriye” devletinin üzerine bina edileceği temel ilkeleri aşağıda belirtmekteyiz:

• Suriye medeni, demokratik, çoğulcu, bağımsız ve özgür bir devlettir. Egemen bir devlet olarak kendi geleceğini, sadece halkının iradesini esasa alarak belirleyecektir. Egemenlik tamamıyla Suriye halkına ait olacaktır. Halk bu egemenliği demokrasi vasıtasıyla uygulamaya dökecektir.

• Mevcut gayrımeşru yönetimin düşmesi sonrasında kurulacak geçiş hükümeti serbest ve adil seçimler düzenlenmesine bağlılığını dile getirmektedir. Geçiş hükümeti tarafından oluşturulacak bir kurucu meclis bu sözleşmede yer alan ilkeleri içeren yeni bir anayasa oluşturacak ve özgür bir referandum çerçevesinde halka sunacaktır.

• Yeni Suriye, anayasal geleneğe dayalı, dini, etnik ve ideolojik aidiyetlerine bakmaksızın bütün vatandaşlarının eşit sayıldığı hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı demokratik bir cumhuriyet olacaktır.

• İnsan hakları ilkeleri yeni doğan demokrasimizde, devlet ve toplumun temel taşları olacaktır.

• Suriye halkı olarak, toplumumuzun bütüncül parçaları olan kültürel mozaiğimiz ve dini inançlarımızın çeşitliliğinden (İslam, Hıristiyanlık ve diğerleri ) iftihar etmekteyiz. Geçmişi beraber inşa ettiğimiz gibi, geleceğimizi de beraber inşa edeceğiz. Suriye’nin yeni demokratik düzeni “çeşitlilikte birlik” ilkesine dayalı olacak; hiçbir dışlama ve ayrıma tabi tutmadan, tüm birey ve toplulukları kucaklayacaktır.

• Anayasa, Suriye toplumunun dini, etnik ve ulusal unsurları (Araplar, Kürtler, Asuriler, Keldaniler, Türkmenler ve diğerleri) arasında ayrımcılığa uğramamayı güvence altına alacaktır. Suriye’nin toprak ve demografik birlik ve bütünlüğü çerçevesinde herkesin eşit haklarını tanıyacaktır.

• Serbest ve adil seçimler periyodik olarak düzenlenecektir. Çok partili bir sistem kurulacaktır. Demokratik siyasi hayata katılım arzusu içerisinde olan vatandaşların önüne engel koyulmayacaktır.

• İçiden çıkacak hükümete tam meşruiyet kazandırılması amacıyla, özgürce seçilen Parlamento halkın irade ve çıkarlarını yansıtacaktır

• Cumhurbaşkanı, halk veya Parlamento tarafından özgürce seçilecektir. Suriye’de tek insan veya tek kurum yönetimi olmayacaktır. Cumhurbaşkanı’nın yetkileri, güçler ayrılığı ilkesi ile uyumlu olmak kaydıyla, anayasada açık bir şekilde ortaya konacaktır.


• Seçilmiş hükümet, yargı ve yargı kurumlarının tam ve kesin bağımsızlığını sağlayacaktır.

• Anayasa, evrensel olarak tanınan tüm insan hakları ve uluslararası anlaşmalarda kabul edilen birey ve grup haklarını güvence altına alacaktır. İfade, düşünce, vicdan ve inanç özgürlükleri dahil, genel ve özel özgürlükleri uluslararası anlaşmalar çerçevesinde koruyacaktır.

• Devlet, kadın hak ve özgürlüklerini garanti altına alacak; kadınların elde etmiş olduğu tüm kazanımları muhafaza edecek; sivil, siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik hakları ile her alana erkeklerle eşit şartlarda katılımlarını güvence altına alacaktır.

• Yeni devlet, dini unsurların haklarının tesisi için en üst standartları uygulayacak ve ibadet, inanç ve vicdan özgürlüğünü sağlayacaktır.

• Yasal olanı gayrıyasala dönüştürme, her türlü işkence, nedeni ne olursa olsun insan onurunu kırıcı eylemler yasaklanacaktır.

• Tüm resmi otoriteler, devlet kurumları ve kamu hizmetlileri, halkın hizmetinde ve otoritesi altında olacaktır; aksi değil.

• Suçların cezasız kalmasına müsaade etmeyeceğiz. Kanun ve adil yargı makamları yoluyla hesap verebilirlik ilkelerine bağlı kalacağız.

• Suriye silahlı kuvvetleri siyasi otoriteye tabi olacak; siyasi yaşama bundan sonra müdahale veya rejimin çıkarlarını korumak için kullanılmayacaktır. Seçilmiş hükümetin otoritesi altında tüm ulusu korumak için vatanın müdafaasında hizmet edecek ve performansıyla Suriye halkının onur kaynağı olacaktır.


• Güvenlik teşkilatlarını, anayasal ve yasal temellere göre yeniden yapılandıracak; yasama otoritesinin kontrolü altında ülkenin ve vatandaşların hizmetine sunacağız.

• Demokratik düzen ve adaletin temellerini atarken intikam ve öç peşinde koşmayacağız. Aksine, geçmişin yaralarını sarmak için elverişli şartların oluşturulmasına çalışacağız. “Yeni Suriye,” birey ve grupların korunmasını garanti altına alacak ve tüm ulus sathında adalet ve müsamahaya dayalı bir uzlaşı süreci üzerinde çalışacaktır.

• Suriye, devletler topluluğu arasındaki hak ettiği yeri alacaktır. Karşılıklı çıkar, ortak çalışma ve işbirliği, Suriye’nin bölgesel ve uluslararası ilişkilerinde anahtar kavramlar olacaktır. Her daim uluslararası hukukun yanında, dünyada barış ve güvenliğe hizmet edeceğiz.

• Suriye, Arap Ligi (AL) çerçevesinde, Arap dünyasındaki etkin rolünü yeniden tesis edecek; bölgesel istikrarın tesisi için önemli bir unsur olacaktır. Arap ülkeleri arasında birliktelik ve işbirliğinin geliştirilmesi için çalışacaktır.

• Suriye, Golan Tepelerini tüm meşru yöntemlerle geri almaya gayret edecektir. Haklarını geri alma konusunda yaptıkları mücadelede Filistin halkının yanında olacak; Filistinliler arasındaki birliğin muhafazası ve Filistinlilerin hedeflerine ulaşabilmeleri için gerekli her türlü desteği sağlayacaktır.

• Suriye ekonomisi, rejimin kanlı ellerinden kurtarılacak, soyguncu gruplar, tekelcilik ve kamu parasını çalanlardan arındırılacaktır. Ekonomi, tüm Suriye halkının hizmetine sunulacaktır. Devlet, eşitlikçi piyasa kuralları ile adil rekabet temelinde serbest piyasa ekonomisinin perçinlenmesini sağlayacaktır. Aynı şekilde devlet, ulusal zenginliğin adil dağılımının sağlanması ve fırsat eşitliğinin tatbiki konularında teyakkuzda olacaktır. Fakirlik, işsizlik, cehalet ve Suriye’nin her yanını saran yolsuzlukla mücadeleye odaklanacaktır. Serbest ekonominin geliştirilmesi ile kapsamlı ve dengeli gelişme, başta yoksul ve ihmal edilmiş bölgeler olmak üzere, her kesime ve bölgeye ait vatandaşların hayat standartlarının yükseltilmesinin temelini teşkil edecektir.

Büyük Suriye halkı yakın bir gelecekte Suriye’nin karanlık çağına son verecektir. Ülkemiz, gerçek ulusal birliğini yeniden kazanacağı demokratik ve müreffeh yeni bir döneme girecektir. Tüm çocuklarının katkısı ve işbirliği ile, tarihi ve halkının medeni insan toplumu içindeki yerine münasip bir şekilde, kendisine layık yeri yeniden elde edecektir. Karanlık güçler tarihin seyrini değiştiremeyecek ve Suriye halkının kendi geleceğini kendisinin belirlemesinden ve zaferinden alı koyamayacaktır.

Çok yaşa Yeni Suriye: özgür, gururlu ve demokratik.

Şehitlerimize rahmet, devrime zafer!”

Kaynak:CİHAN"

banner53
Yorumlar (0)
13
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?
Günün Karikatürü Tümü