banner39

Bahr-i Muhit üzerinde tayyare seferleri

Osmanlı basınında bugün, 1927-1928 yıllarında Atlas Okyanusu’nu hava yoluyla aşmak için girişilen teşebbüslere ilişkin bir haber yer alıyor

Osmanlı basınında bugün 09.02.2014, 23:29 09.02.2014, 23:29
Bahr-i Muhit üzerinde tayyare seferleri

Emre Gül/ Dünya Bülteni/ Tarih Dosyası

1927 senesi tayyareciler Bahr-i Muhit-i Atlasiyi aşmak, Avrupa’dan Amerika’ya, Amerika’dan Avrupa’ya bir hamlede geçmek için cesurane tecrübelere giriştiler. Buna bir tecrübe devri nazarıyla bakılabilir. Bu tecrübe devri henüz na-tamamdır. Acaba 1928 senesinde bu tecrübelerin ikmal ve itmamına çalışmakla mı iktifa edilecek yoksa Bahr-i Muhit havai seferini temin için pek ciddi teşebbüslere mi girişilecek?

Her tarafta büyük bir rağbet ve fedakari ile görüldüğü ihbar olunan hazırlıklar bu ikinci cihetin adeta bir emr-i vaki haline getirilmek istenildiğini göstermektedir.

Almanya’da, İngiltere’de Bahr-i Muhit seferleri için cesim Zeplinler yapıldığı söyleniyor. Diğer cihetten mesela iki kişi ile bahr-i muhiti aşmış olan tayyareleri bir nisbet üzere on beş yirmi yolcu veya buna muadil posta  paketleri taşıyabilecek derecede büyütmek, cesim tayyareler yapmak ve bunların elde bulunan bütün malumat ve vesait-i fenniyeye istinaden emniyet tertibatını ikmal eylemek teşebbüslerine girişilmiştir.

 Son tetkiklere göre Paris-New York havai yolunun en kısası 5, 830 kilometredir. Vusta derecede bir yol ise 6, 300 kilometredir. Eğer Amerika’ya sefer edecek tayyareler biraz cenuba teveccühle cenub yolunu tutacak olurlar ise bunların  Azor Adaları’nda bir mola vermeleri, böylece yolun ilk üçte bir kısmında karaya nüzul ile noksanları var ise bunu ikmal  eylemeleri kabil olacaktır. Bu yol da 6, 600 kilometredir. Bu üç yolun müddeti 44, 42,40 saat addolunmaktadır. Azor tariki ise 12 saat ve 32 saat olmak üzere ikiye  ayrılmış olacak. Bu yolların en emniyetlisi de Azor Adaları’nda tevkife müsait olan tarik görülmektedir. Çünkü bu tevkif zamanında dünyanın her tarafından tahvilat-ı havaiyeye dair malumat almak kabil olur. Anlaşılıyor ki 1928 senesinde Bahr-i Muhit havai seferleri için mühim teşebbüslere ve tecrübelere şahit olacağız!

Soldaki Resim: Fransız tayyarecilerinden, Cenubi Amerika’ya, Arjantin Cumhuriyeti’nin merkezi “Buenos Aires” şehrine kadar havai seyahate muvaffak olan “Fost” Arjantin kadınlarının ve kızlarının arasında

Sağdaki Resim: Bahr-i Muhiti geçmek üzere projesi yapılmış olan bir tayyare ki tayyarenin gövdesine bir küçük gemi sığıştırılabilmiştir. Tayyare bir araziye uğrarsa yolcuların bu gemiye geçmeleri, tertibat-ı mahsusa ile geminin kendiliğinden tayyareden ayrılması, Bahr-i Muhit üzerinde seyahat etmesi mümkündür. Bu tayyare her biri 700 beygir kuvvetinde dört motorla mücehhez olacak, bunlar sayesinde her türlü manevranın suhuletle icrası temin edilmiş bulunacaktır.

 

 

Yorumlar (0)
25
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?