banner39

Çanakkale bombardımanından son haberler

Osmanlı basınında bugün, tüm şiddetiyle devam etmekte olan Çanakkale deniz muharebesindeki duruma ilişkin cephede bulunan bir muhabirin gözlem ve değerlendirmeleri ile Bulgaristan hükümetinin savaşa dair kanaati gündemdeydi.

Osmanlı basınında bugün 05.03.2011, 13:05 05.03.2011, 13:25
Çanakkale bombardımanından son haberler

Dünya Bülteni/Tarih servisi

Osmanlı basınından bugünde cepheden gelen haberler şöyle:

Osmanlı basınında bugün, tüm şiddetiyle devam etmekte olan Çanakkale deniz muharebesindeki duruma ilişkin cephede bulunan bir muhabirin gözlem ve değerlendirmeleri ile Bulgaristan hükümetinin savaşa dair kanaati gündemdeydi.

Çanakkale Bombardımanı Bir Muhabirin Müşahedatı

Çanakkale istihkamatını dolaşan bir muhabirin Berlin’e keşide eylediği bir telgraf namede deniliyor ki:

“Burada bütün istihkamatı ziyaret ettim. Gerek kendi müşahedatıma ve gerek burada konuştuğum erbab-ı ihtisasın ifadatına göre diyebilirim ki bin seneden beri hiçbir tarih-i harp bu derecede cesurane, kahramanane müdafaa edilmiş kuvvetli istihkamat kaydetmemiştir. Bu istihkamatın sukutuna imkân tasavvur olunamaz. Mamafih farz-ı muhal olarak düşseler bile neticede müttefekeyn donanması o kadar müthiş hasar ve zayiata uğrayacaktır ki bunun neticesinde Bahri-Sefid hâkimiyeti İngiltere ve Fransa’nın elinde kalamaz. Bu ise tabi diğer Bahr-i Sefid hükümetlerinin hususuyla İtalya ile Yunanistan’ın nazar-ı dikkatinden kaçmayacaktır. Düşman sefaininin harekâtını bir istihkâm kulesinden takip eyledim. Gerek evvelki günler, gerek Pazartesi günü vukua gelen taarruzlarda Fransız zırhlıları mühemma-imkân uzak durmakta idiler. Bu taarruzun sırf İngiltere’ce vaki olan bir teşebbüs-ü hususiden ibaret olduğu his olunmakta idi. Pazartesi günü bombardımandan sonra İngilizlerin biplak(Biplane) sisteminde bir tayyaresi görülmüş ve hemen Osmanlıların bir tayyaresi yükselerek düşman tayyaresini mecbur-u firar etmiştir. Boğaza duhul teşebbüsünde bulunan bir İngiliz topçekerinin güvertesine bir obüs isabet eylediği müşahede olunmuştur.”

 

En son haberler

Çanakkale Bombardımanı Hakkında

Sofya 4 Mart-Otro gazetesi Çanakkale bombardımanın Bulgar mehafili üzerinde bir tesir icra ederek tefsirat-ı muhtelifeye badi olduğunu yazıyor. Bulgar hükümeti Çanakkale’nin İngiliz-Fransız filosu tarafından bombardıman olunacağından resmen haberdar edilmiş idi. İngiltere Hükümeti, Sofya’da yeniden müracaatta bulunarak Bulgaristan’ın itilaf-ı müsellesle birlikte hareket etmesini teklif etmiş ise de Bulgaristan Hükümeti bu teklifi red etmiştir.  Selahiyetdar mehafil yalnız Çanakkale’nin zaptıyla İstanbul elde edilmiş olacağı fikrinin vaki olduğu kanaatindedirler.

Yorumlar (0)
22
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?