banner39

Hürriyet ve İtilaf Fırkası kuruldu

Osmanlı basınında bugün, İkinci Meşrutiyet döneminde iktidarda bulunan İttihat ve Terakki Fırkası’na karşı en önemli muhalefet olan Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın kuruluşu öne çıkıyor.

Osmanlı basınında bugün 22.11.2011, 22:39 22.11.2011, 23:29
Hürriyet ve İtilaf Fırkası kuruldu

Emre Gül / Tarih Dosyası

Yeni Bir Fırka

Birkaç günden beri teşkil edeceği söylenmekte olan fırka teşkil etmiştir. Bu babda Dâhiliye Nezareti’ne takdim olunan beyanname ber-vechi atidir:

Fırkanın unvanı: Hürriyet ve İtilaf Fırkası

Maksadı: Esasat-ı Meşrutiyeti takviye, beyne’l-anasır hakiki bir ahenin-i itilaf tesis etmek

Merkez idaresi: Şehzadebaşı, İmaret Caddesi, 12 numaralı hane

Meclis-i idareyi teşkil eden zevatın esamisi, sıfat ve mahalli ikametleri

Sadık Bey Miralay-ı mütekaidi Şehzadebaşı-Rıza Nur Bey Mebus Beyoğlu-Lütfü Fikri Bey Mebus Ayastefanos-İsmail Bey Mebus Makriköy-Şükrü El-Aslı Bey Mebus Şişli-Basri Bey Mebus Arnavudköy-Hamdi Efendi Mebus Fatih-Mahir Said Bey Mebus Kadıköy-Rıza Tevfik Mebus Bebek-Sadık Bey Mebus Beşiktaş-Siret Bey Muharirin-i Osmaniye’den Salıpazarı-Kemal Mithat Bey Eshab-ı Emlakden Şişli-Mithat Sami Bey Arnavud Muharirininden Erenköy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cemiyetler Kanunu’nun altıncı maddesi mucibince teşkil edeceğimiz fırka-i siyasiyyenin ismini ve maksadını ve merkez idaresini ve heyet-i idaresinde bulunacak zevatın isim ve mahal-i ikametlerini havi tahrir olunan beyanname balaya derc ile huzur-u ali-i nezaretpenahilerine takdim kılındı.

Amasya Mebusu, İsmail Hakkı-Ayandan Müşir, Fuad-Ayandan Damad, Ferid-Ferik mütekaidi, Süleyman-Sivas Mebusu, Doktor Dagavaryan-Tokat Mebusu, Mustafa Sabri-Konya Vali-i esbakı, Vefik-Hama Mebusu, Abdülhamid Zehravi-Priştine Mebusu Hasan-Miralay mütekaidi, Sadık

•Beyannameyi imza eden baladaki esamileri münderic zevatın Hürriyet ve İtilaf Fırkası müessislerinden bir kısmı olduğu kendileri tarafından beyan ediliyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jön Türk Gazetesi bu yeni fırkanın teşkilinden bahsettiği sırada hülasaten diyor ki:

Bir fırka-i siyasiyyeye mensup olan bir mebusun fırkasını terk etmeksizin böyle yeni bir fırkaya nasıl girebileceğine akıl erdiremediğimizden istihzah-ı keyfiyet ettik. Hürriyet ve İtilaf Fırkası başka ayrı bir fırka değil bütün muhalif fırkalardan mürekkep bir kitledir cevabını verdiler. Binaenaleyh her mebus fırkasında kalarak bu yeni fırkaya da girebilir. Diğer taraftan Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın bütün muhalif fırkaları cami-i münferid bir fırkadan ibaret olacağı da temin edildi. Bunların hangisi doğru olduğunu kestiremediğimizden her iki rivayeti de kaydetmekle iktifa eyledik.

Yorumlar (0)
25
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?