banner39

'İngiltere ve müttefikleri büyük bir hezimete uğrayacaklar'

Osmanlı basınında bugün, Seddülbahir istihkâmlarına yapılan bombardıman, bir muhabirin Enver Paşa ile beraber istihkâmlara yaptığı ziyarete dair gözlem ve değerlendirmeleri, Londra’da bir muhabirin savaşın sonucuyla ilgili görüşleri ve Çanakkale’de kahramanlık gösteren Mehmed Çavuş, yaralılar ve şehit aileleri için toplanan yardıma ilişkin haberler gündemdeydi.

Osmanlı basınında bugün 10.03.2011, 15:08 10.03.2011, 15:50
'İngiltere ve müttefikleri büyük bir hezimete uğrayacaklar'

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası

Osmanlı basınında bugün şu havadislere yer veriliyor:

İkdam Gazetesi 10 Mart 1915

Bugün düşmanın üç zırhlısı Seddülbahir istihkamatı civarındaki piyade siperlerimizi fasılalı surette tesirsiz bombardıman etmiştir. Mevcut sisten istifade ile torpil hattına yaklaşmak isteyen Torpil tahri gemileri bataryalarımızın ateşleriyle tard olunmuştur.

Çanakkale İstihkamatını Ziyaret ve Bir Muhabirin Müşahedatı

Berlin 8 Mart (M.A) Lokal… Gazetesinin muhabir-i mahsusu, Enver Paşa’nın refakatinde olarak Çanakkale Boğazı müstahkemesini ziyaret etmiştir. Kuvva-yı Osmaniye kumandanının lütufkârlığı sayesinde muhabir her şeyi görmüştür. Muhabirin gördüğü Türk bataryaları kumandanı, muhabire bataryalarının yalnız onda biri ateşe iştirak etmiş olduğu halde birçok İngiliz gemilerini hasara uğrattığını beyan etmiştir. Esaslı hiçbir netice elde etmeksizin İngiliz gemileri en büyük çapta torpillerle istihkâmlara lâakal 6000 gülle atmıştır. Karaya asker çıkarmak için düşmanın her teşebbüsü akim kalmıştır.

Kahraman Mehmed Çavuş İçin

Çanakkale Boğazı’nın emr-i müdafaasında fedakarlık gösteren Mehmed Çavuş’a ve takımından mecruh olanlarla ber-hayat kalan efrada ve şehid olanların ailelerine hediye-i nakdiyede bulunan zevatın isimleri ber-vech-i atidir:

Kuruş

216 Hariciyye Müsteşarı Raşid Hikmet Bey

108 Umur-u İdariyye Müdür-i Umumisi Said Bey

108 Umur-u Siyasiyye Müdüri Umumisi Raşid Bey

500 Sabah Gazetesi sahib-i imtiyazı Mihran Efendi

(Not: Listede toplam 28 kişinin isimleri bulunmaktadır buraya 4 tanesi yazılmıştır. Toplamda 4127 Kuruş miktarında para toplanmıştır.)

Londra’da Bir Muhabirin Mütalaatı

Berlin 8 Mart (B)-Vorvatert namındaki sosyalist gazetesinin Londra muhabiri gazetesine gönderdiği bir telgrafta şu mütalaayı dermeyen ediyor: “Şurası muhakkaktır ki Çanakkale taarruzu adem-i muvaffakiyetle neticelendiği halde İngiltere ve diğer itilaf-i müselles devletleri pek büyük bir hezimete uğrayacaklar ve bu hezimetten kolay kolay kurtulamayacaklardır.

Yorumlar (0)
19
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?