banner39

İtalya Çanakkaleyi abluka altına alacak

Osmanlı basınında bugün, Trablusgarp’ı, İtalyanlara karşı savunan kuvvetleri teşkilatlandıranlardan Enver Paşa’nın bir mektubu ve İtalya’nın, Çanakkale’yi abluka altına alacağına dair haberler öne çıkıyor.

Osmanlı basınında bugün 28.11.2011, 23:04 29.11.2011, 09:38
İtalya Çanakkaleyi abluka altına alacak

Emre Gül / Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

Tanin Gazetesi-29 Kasım 1911

 

Enver Bey’in Bir Mektubu

Berlin, 27-Binbaşı Enver Bey, 24 tarihiyle Bingazi’den Berlin’de Hakkı Bey’e gönderdiği bir mektupta şu satırları yazıyor: “Burada her şeyi daire-i intizamda buldum. Hasılat-ı ziraiye pek iyidir. Geçende Banko dö Roma’ya ait 30000 kilo buğdayı iğtinam eylemiş olduğumuzdan hal-i hazırda hiçbir taraftan ithalatta bulunmaksızın iki sene geçinebiliriz; mühimmat-ı harbiye için de hal böyle olduğu gibi askerlerimizin ahval-i maneviyesi de pek mükemmeldir. Asakir-i muntazameye gelince, Golç Paşa tarafından teşkil edilen kıtaat ve müfrezelerinin pek büyük şecaat ve yararlılık ibraz eyleyeceklerine tamamıyla kanii bulunmaktayım.”

Çanakkale’nin Muhasarası

Hariciye Nezareti’ne ahiren vaki olan iş’aratda Avrupa mehafil-i resmiyesinde İtalya’nın Adalar Denizi’nde her türlü her türlü harekat-ı harbiyeden feragat ettiği zannolunduğu bildirilmektedir. Diğer istihbarata nazaran İtalya hükümeti yalnız İstanbul ile Marmara ve Bahr-i Sefid’deki Osmanlı limanlarına uğrayacak gemiler hakkında Çanakkale’yi muhasara eylemek arzusundadır.

 

 

 

 

 

Harbiye ve Bahriye Nazırları

Kala-i Sultaniye’de(Çanakkale’de) tedabir-i lazımeyi tamamıyla ittihaz ve teftişat icra eyleyerek dün avdet eden Harbiye ve Bahriye Nazırları Sadrazam Paşa’nın nezdine azimetle meşhudatlar hakkında izahat ita ve müzakerat icra eylemişlerdir.

Yorumlar (0)
25
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?