banner39

'Kırkkilise' isminin 'Kırklareli' ne tahvili hakkında kanun

Osmanlı basınında bugün, “Kırkkilise” adının “Kırklareli” olarak değiştirilmesi hakkındaki kanunun kabulü, Türkiye İş Bankası’nın İstanbul şubesi açılışına dair bir haber ve Başpapaz Kostantin ‘in Yunanistan’la mübadele anlaşması gereğince gönderilmesi kararı yer alıyor

Osmanlı basınında bugün 19.12.2011, 23:59 19.12.2011, 23:59
'Kırkkilise' isminin  'Kırklareli' ne tahvili hakkında kanun

Emre Gül / Dünya Bülteni / Tarih Dosyası


Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi- 21 Aralık 1924-Resmi Gazete-Nr: 82

“Kırkkilise” isminin  “Kırklareli” ne tahvili hakkında kanun

Kanun numarası: 537

Birinci madde-“Kırkkilise” ismi “Kırklareli” ne tahvil edilmiştir.

İkinci madde-İşbu kanun tarih-i neşrinden muteberdir.

Üçüncü madde-İşbu kanunun icrasına Dâhiliye Vekili memurdur

23 Cemaziyülevvel 1343 ve 20 Kânunuevvel 1340

 

 

 

 

 

 

 

 

Başpapaz Sürülecek

Muhtelit mübadele heyeti merkumun gitmemesi için hiçbir sebep yoktur diyor

İstanbul: 20 (Hususi muhabirimizden)-Tali komisyon, muhtelit mübadele heyetinden Başpapazlığa intihab edilen Kostantin’in sevk edilip edilmeyeceğini sormuş ve gitmemesine hiçbir sebep olmadığını cevaben bildirmiştir. Kostantin yedi güne kadar sevk edilecektir.

Şükrü

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye İş Bankası

Ayın yirmi beşinde İstanbul şubesini açıyor

İzmir mebusu ve İş Bankası Müdür-i Umumisi Mahmud Celal ve Siirt mebusu Mahmud, Gaziayıntap mebusu Kılıç Ali Beyefendiler bugünkü trenle İstanbul’a gideceklerdir. Bankanın Katib-i Umumisi Kazım Bey’de beraberdir.  İstihbaratımıza nazaran İş Bankası’nın İstanbul şubesi bu ayın yirmi beşinde açılacaktır. Celal Bey ve rüfekasının seyahati, Bankanın resm-i küşadının icrasıyla alakadardır. Ankara’daki faaliyeti ve halka gösterdiği teshilatıyla bütün halkın teveccüh ve emniyetini kazanan İş Bankası’nın, İstanbul’da da muvaffak olması kuvvetle ümit edilmektedir.

Yorumlar (0)
25
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?