banner39

Lokarno Muahedesi merasimle imza edildi

Lokarno Muahedesi merasimle imza edildi...Reisicumhur tasdik ediyor...Lokarno İtilaf nameleri

Osmanlı basınında bugün 01.12.2011, 11:01 01.12.2011, 11:07
Lokarno Muahedesi merasimle imza edildi

Dünya Bülteni - Tarih Dosyası / Emre Gül

Osmanlı basınında bugün şu haberler yeralıyor:

Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi-2 Aralık 1925-Nr: 1594

Osmanlıca basında bugün, Birinci Dünya Savaşı sonucunda Almanya'nın imzalamak zorunda kaldığı Versailles Antlaşması'nın kısıtlayıcı hükümlerinden memnun olmayan Fransa'nın girişimiyle yapılan Locarno Antlaşması gündemdeydi. Bu antlaşmayla Batı Avrupa'da sınırların değişmezliği kabul edildi ve Almanya, Fransa ve Belçika sınırlarının kesinliği konusunda garanti verdi.

Lokarno Muahedesi merasimle imza edildi

Londra: 30(A.A)-Lokarno Muahedatı yarın on birde imzalanacaktır. Fevkalade merasim yapılacaktır. Bütün matbuat mümessilleri, Londra'daki süfera ve mümessilleri merasimde hazır bulunacaklardır.

Londra: 1(A.A)-10.00 Vobeter Ajansı bildiriyor: Murahhaslar Lokarno Muahedesini imzalamak üzere bu dakikada Hariciye Nezareti binasında içtima etmiş bulunmaktadır.

Londra: 1(A.A)-Lokarno Misakı'nın resmi imza merasimi saat 11'de başlamış, 11.30 hitam bulmuştur.

Lokarno İtilaf nameleri

Prag: (Gecikmiştir)-Parlamento daimi komisyonu Lokarno İtilaf namelerini kabul ve tasvip etmiştir.

Reisicumhur tasdik ediyor

Berlin: (Gecikmiştir)-Reisicumhur, Lokarno İtilaf namelerinin tasdikine müteallik kanunu imza ve isdar eylemiştir. Luther, itilaf namelerin imzası hakkında Hindenburg'la görüşmüştür. Alman murahhasları Pazar günü Londra'ya hareket ediyorlar. Berlin'deki İngiliz sefiri Londra'ya gitmiştir.

Yorumlar (0)
25
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?