banner39

Şark cephesinde askeri harekat sona erdi

Osmanlı basınında bugün, Ermenistan ile TBMM Hükümeti arasında Gümrü Antlaşması’nın imzalanması var.

Osmanlı basınında bugün 02.12.2011, 22:33 02.12.2011, 22:58
Şark cephesinde askeri harekat sona erdi

Emre Gül/ Dünya Bülteni / Tarih Dosyası

Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi-7 Aralık 1920

Cephelerde

Şark cephemizde askeri hareketler durmuştur. Mütareke şartlarımızı 8 Teşrinisani’de bildirmiştik. Şimdide bu esaslar dairesinde “Gümrü” de sulh müzakerelerine başlandı. Ümit ederiz ki yakında Şark cephemiz bir sulh ve sükûn cephesi olacaktır.

Ermenistan’la Musalahaname

Dünkü gün Büyük Millet Meclisi’nde Hariciye Vekili Muhtar Bey, Ermenistan’la akd edilmiş olan musalahaname mevadına dair birtakım malumat ita etti. Ve malumata nazaran sulh, 2-3 Kânunuevvel gecesi tarafeyn murahhasları arasında imzalanmıştır. İmza edilen mevadın kâffesi telgrafla dün akşam gelmiştir. Biz buraya Muhtar Bey’in Meclise kıraat eylediği mevadı nakil ediyoruz. Eksik olan madde ehemmiyetsiz ve teferruata ait şeylerdir.

Ermenistan’dan İtilaf erkânının çekilmeleri

Muahede mucibince Ermenistan’dan çekilmeleri lazım gelen İtilaf ve Amerika heyetlerinin birer birer Erivan’ı terk etmeye başladıklarını son saatte haber alıyoruz. İlk kafile olmak üzere Amerikalılar vardır. Amerika heyeti 280 vagon eşyasıyla birlikte Erivan’ı terk ederek Gümrü tarikiyle çekilmek üzere yol verilmesi için Şark ordusu kumandanlığına müracaat etmiştir.

Yorumlar (0)
25
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?