banner39

Tutankamon'un mezarı

Osmanlı basınında bugün, Firavun Tutankamon’un mezarı ve mezardan çıkarılan son eşyalara dair bir haber yer alıyor

Osmanlı basınında bugün 28.01.2012, 00:59 28.01.2012, 01:10
Tutankamon'un mezarı

Emre Gül / Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

Servet-i Fünun-Nr: 1681-207

Mezardan çıkarılan son şeyler

Mısır’da, birkaç sene evvel-1922-de hafriyat ile meydana çıkarılmış olan Mısır Firavunlarından “Tutankamon”un mezarı senelerden beri bütün dünya matbuatını işgal etmiştir. “Servet-i Fünun” bu hafriyat ve keşfiyat hakkında makale ve müteadid resimlerle karîlerine malumat vermekte müsamaha göstermemiştir.

Bu hafriyata Lord Carnarvon ile Mösyö Howard Carter müştereken başlamışlardı. Firavunun mezarını karıştırmak tekin olmadığı yolunda birtakım manasız dedikodulara Lord Carnarvon’un vefatı meydan vermişti.  Refiki Mösyö Carter gayret ü mesaisine halel vermedi. Son aylara kadar taharriyat ve hafriyata devam etti. En son hafriyat yapılan bir tahte’l-arz mezarın dördüncü odası idi. Asar-ı atika erbabı buna ilave diyorlar.

İşte burada en son bulunan şeyleri de bu makalemizde resimlerle göstermek istiyoruz. Bu dördüncü odadaki eşya karmakarışık bir halde bulunmuştur. Bundan istidlal olunmadığına göre burası vaktiyle soyguncuların tecavüzüne uğramıştır. Bunların altın, gümüş, kıymetli taşlar aramış olmaları tahmin olunabilir. Gizliden yaptıkları bu soygunculuğu mümkün olduğu derecede kısa bir zaman içinde yakalanmadan yapmaları lazım geldiği için acele ile her şeyi karmakarışık etmişledir.

Bunlar arasında küçük bir sandık kapağı bir tarafa atılmıştı. Bunlar rahnedar olmuş oldukları için az çok tamirleri icab etmiştir. Bu kapak Eski Mısır sanayinin kıymetli bir numunesidir. Kapak ve sandık tahtadan mamuldür. Fildişi kakmalarla süslenmiştir. Kapak gayet mahirane oymadır. Başlı başına adeta bir hazine-i sanatdır. Bu kapağın boyu vaki 20,26 santimetredir. Bunda genç kral tasvir edilmiştir.  Kraliçe karşısında kendinse çiçek takdim etmektedir.  Kral, bastonuna itka etmektedir. Resmin aşağı kenarında birkaç kadının çiçek topladıkları gösterilmiştir.

Bu dördüncü odada, ilave kısmında bulunan diğer bir kıymetli parça bir mumya sandukçası şeklinde kutu kutu içinde bir kutudur.  En derin kutu 80 santimetre boyundadır. Üzerinde Mısır asilzadelerinden birini temsil eden bir tasvir vardır. Bunun üstü hiyeroglif yazılar ile yazılı şeritle sarılmıştı. Bu birinci kutu açılınca içinden yine bu biçimde, fakat biraz daha ufak bir kutu çıkmıştır. Bu ikinci kutunun içinden de daha küçük 20 santimetre bir üçüncü kutu çıkmıştır.

Üçüncü kutunun içinde pandantif şeklinde bir altın zincire rabt edilmiş, şayan-ı hayret derecede güzel yapılmış bir altın heykelcik ile 12 santimetre boyunda tahtadan üzerine hiyeroglif ile Kraliçe “Titi” nin markası işlenmiş bir küçük kutu daha bulunmuştur.

Bu en küçük kutunun içinden de güzel kokulu yağlara bulanmış bir tutam kestane renginde saç bulunmuştur. Bunun Kraliçe “Titi”nin saçı olması melhuzdur. Bu kraliçe Üçüncü “Amenofis”’in zevcesi idi.

 

Yorumlar (0)
25
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?