banner39

Osmanlı Ordusu ikinci kez Viyana kapılarında

GENEL 09.10.2020, 16:14

Burada Ahmet Ağa şöyle yazar: “Kahraman Sadrazamın Allah’ın emirlerine uyması sayesinde böyle bir ülkeye el atılmış ve İslam askerinin atlarına koşu alanı olmuştur. Tarih bilenlere gün gibi belli ki ve başka delil göstermek gereksizdir ki fethin delilleri açıkça gözükmektedir”
14 Temmuz günü Viyana önünde kamp kurulur. Şehrin varoşlarında çok güzel evler vardır. Buralar yeniçeriler tarafından yıkılır ve ordu yerleşir.
Sadrazam Kral’a “Ya Müslüman ol ya da haraç ver, yoksa bu işi kılıç halleder” diye bir mektup gönderir ama Kral Linz’a kaçmıştır. Yerine kalan Sarhemberg cevap vermez.