banner39

111 imzalı 'Barış Süreci' bildirgesi

Prof. Büşra Ersanlı, Tarık Ziya Ekinci ve Gülseren Onanç dahil 111 kişi barış süreci için öneri ve kaygılarını içeren 'Barış için Özgürlükçü Demokrasi' başlıklı bir metin imzaladı

Politika 06.05.2013, 11:45 22.01.2019, 10:29
111 imzalı 'Barış Süreci' bildirgesi

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Sol, demokrat, sosyalist ve sivil toplum çevrelerinden 111 kişi "Barış için Özgürlükçü Demokrasi" başlıklı kapsamlı bir metne imza attı. Aralarında eski Türkiye İşçi Partisi milletvekili Tarık Ziya Ekinci, CHP milletvekilleri Gülseren Onanç, Sezgin Tanrıkulu, Hüseyin Aygün,  gazeteciler Can Dündar, Ahmet Şık, akademisyen Prof. Büşra Ersanlı ve işadamı Osman Kavala'nın da bulunduğu imzacılar, "Barış için Özgürlükçü Demokrasi metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışmayı vaat etti."

"Barış Süreci" kapsamında yapılan görüşmelerin "hayati bir imkân" olarak tanımlandığı metinde "Geldiğimiz aşamada eş zamanlı olarak hangi kalıcı demokratikleşme adımlarının da atılacağının konuşulması bir zorunluluktur" denildi. Metinde "Kürtlerin kendilerini eşit yurttaş olarak hissetmelerini sağlayacak ve üzerinde geniş bir uzlaşma sağlanabilecek birçok anayasal adım bulunmaktadır" denilerek şu önerilerde bulunuldu:

"(1) Farklılıkları koruyan; çoğulculuk, özgürlükçülük ve eşitlik ilkelerine dayanan; etnisite temelli olmayan bir yurttaşlık tanımı ile eşit yurttaşlık anlayışını güçlendiren;

(2) Türkiye'de yaşayan her yurttaşın kendi dil ve kültürünü korumasını, geliştirmesini ve gelecek kuşaklara aktarmasını sağlayacak;

(3) yurttaşların demokratik süreçlere katılımını artıracak şekilde yerel iktidarları ve karar alma süreçlerini güçlendirecek değişikliklerin yapılması ve

(4) geçmişte Türkiye'de yaşanan insan hakları ihlallerini tüm çıplaklığı ile ortaya koyacak bir geçmişle yüzleşme mekanizmasının kurulması."

ATILACAK ADIMLAR

111 imzacı, "yol temizliği niteliğinde kısa vadede atılabilecek adımlar" olarak da şunları sıraladı:

"(1)Seçim barajının düşürülmesi,

(2) özel yetkili mahkemelerin kaldırılması,

(3) bu mahkemelerin verdikleri tüm kararlara karşı yeniden yargılama süreçlerinin işletilmesi ve yol açtıkları mağduriyetleri giderecek adımların atılması,

(4) terörle mücadele yasasının kaldırılması,

(5) Siyasal Partiler ve Seçim Kanunlarında gerekli değişikliklerin yapılarak Türkçe dışındaki dillerde siyaset yapılabilmesinin önünün açılması."

İmzacılar, metinde "sürecin mevcut ilerleyişindeki bazı kaygılarına" da yer verdi.

1 Mayıs'ta yaşananlara ilişkin olarak metinde "Uygulanan orantısız ve gayri-meşru devlet şiddeti haklı olarak demokratikleşme çabalarına dönük endişeleri artırmıştır. Eğer Türkiye siyasetine şiddet değil barışçıl tartışmalar hakim olacaksa, öncelikle hükümet ve kolluk kuvvetleri bu hedeflere uygun davranmalıdır" ifadesi kullanıldı. Süreç kapsamında yapılan başkanlık sistemi tartışmalarının da "kaygılar"a dâhil olduğu belirtilen metinde "Türkiye'de barış ile demokrasiyi karşı kaşıya getirmek kimseye yarar sağlamayacaktır" denildi.

"Türkiye'nin Ortadoğu politikasının emperyal ve mezhepsel saiklerle belirlenmesine son verilmelidir" ifadesinin de yer aldığı metnin tamamı şöyle:

"Kamuoyunda 'Barış Süreci' olarak bilinen görüşmeler Kürt sorununun çözümünün askeri yöntemlerle değil siyasi yöntemlerle sağlanabileceğinin anlaşılması açısından önemli bir adımdır. Bu süreç Türkiye için hayati bir imkândır. İlan edilen çatışmasızlık kararı ve silahların bırakılması niyeti Kürt sorununun artık tüm boyutları ile demokratik ve sivil bir şekilde tartışılmasının önünü açmıştır.

Sürecin kalıcı barış ve tüm Türkiye için özgürlükçü bir demokrasi sağlayacak şekilde sonlandırılması için sürmekte olan yeni anayasa hazırlama süreci de önemli bir fırsattır. TBMM'de grubu bulunan tüm partiler kapsamlı anayasa önerilerini kısa süre önce açıklamış bulunmaktadırlar. Kürt sorunu açısından bakıldığında Kürt siyasi hareketi anayasal taleplerini ilk defa bu netlikte ve kapsamda ortaya koymuş bulunmaktadır. Bu husus demokratik bir tartışma ortamı için büyük bir fırsattır.

Türkiye'de yaşayan Kürtlerin kendilerini tam anlamıyla eşit yurttaş olarak hissetmelerini sağlayacak ve üzerinde geniş bir uzlaşma sağlanabilecek birçok anayasal adım bulunmaktadır. Farklılıkları koruyan; çoğulculuk, özgürlükçülük ve eşitlik ilkelerine dayanan; etnisite temelli olmayan bir yurttaşlık tanımı ile eşit yurttaşlık anlayışını güçlendiren; Türkiye'de yaşayan her yurttaşın kendi dil ve kültürünü korumasını, geliştirmesini ve gelecek kuşaklara aktarmasını sağlayacak; yurttaşların demokratik süreçlere katılımını artıracak şekilde yerel iktidarları ve karar alma süreçlerini güçlendirecek değişikliklerin yapılması ve geçmişte Türkiye'de yaşanan insan hakları ihlallerini tüm çıplaklığı ile ortaya koyacak bir geçmişle yüzleşme mekanizmasının kurulması gibi adımların atılması sadece Kürt sorununun değil Türkiye'nin genel demokrasi sorununun çözümü için de hayati önemdedir. Barıştan ve demokrasiden yana olan tüm aktörler demokratik ilkeler temelinde bir anayasal uzlaşı sağlanması için çalışmalıdır.

Bu yönde anayasal uzlaşının sağlanmasına kolaylık sağlayacak, yol temizliği niteliğinde kısa vadede atılabilecek birçok adım vardır. Kısa vadede bu adımlar atılarak sürece olan güvenin artırılması sağlanmalıdır. Seçim barajının düşürülmesi, özel yetkili mahkemelerin kaldırılması, bu mahkemelerin verdikleri tüm kararlara karşı yeniden yargılama süreçlerinin işletilmesi ve yol açtıkları mağduriyetleri giderecek adımların atılması, terörle mücadele yasasının kaldırılması, Siyasal Partiler ve Seçim Kanunlarında gerekli değişikliklerin yapılarak Türkçe dışındaki dillerde siyaset yapılabilmesinin önünün açılması gibi birçok değişiklik hiçbir anayasal değişiklik gerektirmeden çok kısa bir sürede gerçekleştirilebilir ve gerçekleştirilmelidir. Bu adımların hepsi temel hak ve özgürlükleri ilgilendirmektedir. Temel hak ve özgürlükler al-ver konusu yapılamayacak, müzakere malzemesi edilemeyecek hususlardır. Bu adımların atılması süreç açısından güven artırıcı bir işlev görecektir.

Bu hedefler ışığında incelenince sürecin mevcut ilerleyişi bazı kaygılara yol açmaktadır. Bu kaygıları dile getirmek ve sürecin bu kaygıları giderecek şekilde güçlendirilmesini sağlamak ise Türkiye'de kalıcı barışın tesis edilmesini isteyen her yurttaş için bir görevdir.

Bugüne kadar özellikle hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda hep çatışmasızlığın sağlanmasına yönelik taktik adımlar ön plana çıkarılmaktadır. Geldiğimiz aşamada eş zamanlı olarak hangi kalıcı demokratikleşme adımlarının da atılacağının konuşulması bir zorunluluktur. Türkiye'nin tüm yurttaşları için insan haklarının tam anlamıyla hayata geçirilmesini sağlayacak adımlar atılmadan Türkiye'de kalıcı barışın sağlanması mümkün olmayacaktır.

Bu açıdan bakıldığında, 1 Mayıs 2013 tarihinde uygulanan orantısız ve gayri-meşru devlet şiddeti haklı olarak demokratikleşme çabalarına dönük endişeleri artırmıştır. Eğer Türkiye siyasetine şiddet değil barışçıl tartışmalar hakim olacaksa, öncelikle hükümet ve kolluk kuvvetleri bu hedeflere uygun davranmalıdır.

Benzer şekilde, Kürt sorununun çözümü ile doğrudan bir ilişkisi olmayan ve geniş toplum kesimlerinde haklı otoriterleşme kaygıları yaratan başkanlık sistemi tartışmalarının bu sürece dahil edilmesi yukarda bahsedilen geniş anayasal uzlaşının sağlanması önünde tıkayıcı bir unsurdur. Yasama ve yargının çok büyük oranda yürütmenin kontrolüne sokulacağı bir değişiklik Türkiye'nin genel demokrasi sorununa ve Kürt sorununun çözümüne yönelik atılacak adımların kalıcılığı konusunda şüphe uyandıracaktır. Şeffaf bir şekilde halkın önünde yapılması gereken anayasal hazırlıkların gizli yürütüldüğü ve bir emrivaki ile halkın önüne sunulacağı izlenimi veren her türlü adım da sürece zarar verecektir. Dolayısıyla anayasaya ilişkin tüm görüşmeler TBMM çatısı altında kurulmuş olan anayasa uzlaşma komisyonunda yürütülmelidir. Kürt sorununun çözümü için atılacak anayasal adımların başkanlık sistemi gibi bağlantısız konularla birleştirilerek tek bir anayasal paket halinde referanduma sunulması ne demokratik etik ile bağdaşacaktır ne de toplumsal barışa hizmet edecektir. Türkiye'de barış ile demokrasiyi karşı kaşıya getirmek kimseye yarar sağlamayacaktır. Bu tarzda getirilen bir anayasa toplumsal kutuplaşmayı artıracak ve anayasanın toplumsal meşruiyetini azaltacaktır. Türkiye'nin ihtiyacı olan yeni kutuplaşmalar değil, kutuplaşmaları azaltacak uzlaşmalardır.

Kürt sorununun çözümü için gereken barış dili hiçbir etnik ve inanç grubunu ötekileştirmemelidir. Barış ve demokrasi için gereken yeni, herkesi içine alan gerçek bir çoğulcu, özgürlükçü ve eşitlikçi siyasal anlayıştır. Barış süreci geliştirilirken imtina edilmesi gereken bir diğer eğilim de barışın amacı olarak uluslararası politika hedeflerinin gösterilmesidir. Barış dili içte de dışta da ötekileştirici olmamalıdır. Yurtta barış bölgede barışla beraber düşünülmelidir. Türkiye'nin Ortadoğu politikasının emperyal ve mezhepsel saiklerle belirlenmesine son verilmelidir.

Sonuç olarak, Türkiye'nin önünde açılan tarihi fırsattan istifade edebilmesi için ivedilikle kapsamlı demokratikleşme adımlarını atmaya başlaması gerekmektedir. İçinde bulunduğumuz tarihi çatışmasızlık ortamının kalıcı barışa evrilmesi için bizlere gereken daha fazla demokrasidir. Barış sürecinde demokrasiyi zedeleyecek girişimler yürütülmesi tarihi bir hata olacaktır. Çatışmasızlık ortamı Türkiye'de demokrasi mücadelesi verenleri zayıflatan değil güçlendiren bir adım olmuştur. Bu ortam sürdürülebilir hale dönüştürülmelidir. Silahların konuşmadığı bir ortamda demokrasi tartışmaları çok daha anlamlı ve kapsamlı bir şekilde yapılabilecektir; böylece her geçen gün yeni yurttaşların demokrasi isteyenlerin saflarına katılması sağlanabilecektir.

Barışın teminatı çoğulcu, özgürlükçü, eşitlikçi demokrasidir.

İşte imza atanların listesi:

Barış İçin Özgürlükçü Demokrasi İmzacılar Listesi

 1. 1.     Ahmet İsvan

İstanbul Eski Belediye Başkanı

 1. 2.     Ahmet Saymadi

Tutuklu Öğrencilerle Dayanışma İnisiyatifi

 1. 3.     Ahmet Şık

Gazeteci, Birgün Gazetesi

 1. 4.     Ahmet Tonak

Akademisyen, Bilgi Üniversitesi

 1. 5.     Akın Birdal

BDP Eski Milletvekili

 1. 6.     Alaattin Yüksel

Milletvekili, CHP

 1. 7.     Alaz Erdost

Mali Müşavir, Faili Meçhul Yakını

 1. 8.     Altan Ertürk

TÜSES Başkanı

 1. 9.     Aydın Cıngı

SODEV Eski Başkanı

10.Aykan Erdemir

Milletvekili, CHP

11.Ayşe Buğra

Akademisyen, Boğaziçi Üniversitesi

12.Ayşe Danişoğlu

Milletvekili, CHP

13.Ayşenur Arslan

Gazeteci, Yurt Gazetesi

14.Bağış Erten

Gazeteci, Radikal

15.Barış Antik

İç Mimar, CHP Eski İstanbul İl Gençlik Kol. Bşk.

16.Beyza Üstün

Akademisyen, Yıldız Teknik Üniversitesi

17.Binnaz Toprak

Milletvekili, CHP

18.Birol Namoğlu

Sanatçı

19.Burak Çelik

Hukukçu, Galatasaray Üniversitesi

20.Burhan Şenatalar

Akademisyen, CHPPM Üyesi

21.Büşra Ersanlı

Akademisyen, Marmara Üniversitesi

22.Can Dündar

Gazeteci, Milliyet

23.Can Öz

Yayıncı, Can Yayınları

24.Canan Kaftancıoğlu

Tıp Doktoru, CHP İstanbul İl Bşk. Yrd.

25.Çayan Demirel

Yönetmen

26.Celal Beşiktepe

Mühendis, TMMOB

27.Ceren Akçabay

Hukukçu, Marmara Üniversitesi

28.Cüneyt Cebenoyan

Gazeteci, Sinema Eleştirmeni, Birgün Gazetesi

29.Doğu Yücel

Yazar

30.Ece Temelkuran

Gazeteci-Yazar, Birgün Gazetesi

31.Elif Ilgaz

Gazeteci

32.Emre Cingöz

Oyuncu

33.Ercan Geçmez

İktisatçı,

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Gen. Başkanı

34.Ercan Karakaş

CHPPM Üyesi

35.Erdoğan Aydın

Yazar

36.Erol Kızılelma

SODEV Başkanı

37.Ertuğrul Mavioğlu

Gazeteci, Birgün Gazetesi

38.Eşber Yağmurdereli

Avukat-Yazar

39.Faruk Özsu

 Yargıç, Demokrat Yargı Der. Yön. Kur. Üyesi

40.Fikri Sağlar

CHPPM Üyesi

41.Filiz Ali

Sanatçı, Faili Meçhul Yakını

42.Gülşah Kurt

Hukukçu, Galatasaray Üniversitesi

43.Gülseren Onanç

İş Kadını, CHPPM Üyesi

44.Güneş Duru

Sanatçı

45.Hakan Altınay

Araştırmacı, Brookings Inst.

46.Hamit Çağlar Öztük

Yazar

47.Harun Tekin

Sanatçı

48.Hilmi Hacaloğlu

Gazeteci, SkyTürk

49.Hosrof Dink

 Yayıncı

50.Hülya Gülbahar

Avukat, Kadın Hakları Aktivisti

51.Hülya Güven

Milletvekili, CHP

52.Hüseyin Aygün

Milletvekili, CHP

53.Hüseyin Karabey

Yönetmen

54.Hüseyin Ocak

Cumartesi Anneleri, Kayıp Yakını

55.İbrahim Kaboğlu

Hukukçu, Marmara Üniversitesi

56.İlhan Cihaner

Milletvekili, CHP

57.İrfan Aktan

Gazeteci, Express Dergisi

58.İrfan İnanç Yıldız

CHPGençlik Kolları Genel Başkanı

59.Kadir Gökmen Öğüt

Milletvekili, CHP

60.Koray Çalışkan

Akademisyen – Köşe Yazarı, Radikal

61.Leyla Erbil

Yazar

62.Maside Ocak

Cumartesi Anneleri, Kayıp Yakını

63.Mehmet Emin Aktar

Avukat, Diyarbakır Barosu Eski Başkanı

64.Mehmet Karlı

Hukukçu, Galatasaray Üniversitesi

65.Mehmet Tarhan

LGBT Aktivisti

66.Mehmet Ural

TÜSES Eski Başkanı

67.Melda Onur

Milletvekili, CHP

68.Mert Fırat

Oyuncu

69.Meryem Göktepe

Kamu Çalışanı, Faili Meçhul Yakını

70.Mihail Vasiliadis

Gazeteci, Apoyevmatini

71.

72.Müjde Ar

Sanatçı

73.Murat Sabuncu

Gazeteci, SkyTürk/T24

74.Mustafa Kemal Öztürk

Sanatçı

75.Mustafa Moroğlu

Milletvekili, CHP

76.Mustafa Sönmez

Yazar, Birgün Gazetesi

77.Naki Kaftancıoğlu

Tıp Doktoru

78.Neşe Özgen

Akademisyen, Mimar Sinan Üniversitesi

79.Nurettin Demir

Milletvekili, CHP

80.Orhan Gazi Ertekin

Yargıç, Demokrat Yargı Derneği Eş Başkanı

81.Osman Akınhay

Çevirmen, Agora Yayınları

82.Osman Kavala

 Sivil Toplum Aktivisti

83.Oya Ersoy

HalkevleriGenel Başkanı

84.Özcan Alper

 Yönetmen

85.Özge Mumcu

Araştırmacı-Yazar, T24

86.Özgür Mumcu

Akademisyen-Köşe Yazarı, Radikal

87.Pınar Kür

Yazar

88.Pınar Öğünç

Gazeteci, Radikal

89.Ramize Erer

Karikatürist

90.Remzi Altunpolat

Kaos GL

91.Rıza Kocaoğlu

Oyuncu

92.Rıza Türmen

Milletvekili, CHP

93.Şahika Yüksel

Akademisyen, İstanbul Üniversitesi

94.Şebnem Korur Fincancı

Tıp Doktoru, TİHV

95.Sedat Yurtdaş

Avukat, DEP Eski Milletvekili

96.Selahattin Özel

Alevi Bektaşi Fed. Genel Başkanı

97.Sena Kaleli

Milletvekili, CHP

 1. 98.       Seren Yüce

 Yönetmen

 1. 99.       Şevval Sam

Sanatçı

 1. 100.  Şeyhmus Diken

Yazar, PEN Diyarbakır Temsilcisi

 1. 101.  Sezgin Tanrıkulu

CHP Milletvekili ve MYK Üyesi

 1. 102.  Sinan Birdal

Akademisyen, Işık Üniversitesi

 1. 103.  Tarık Ziya Ekinci

Türkiye İşçi Partisi Eski Milletvekili

104. Tuncay Akgün

Karikatürist -Leman Dergisi Kurucusu

105. Tuncay Yılmaz

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi

106. Vedat Yıldırım

Sanatçı, Kardeş Türkler

107. Veli Ağbaba

Milletvekili, CHP

108. Yetvark Dink

Yayıncı

109. Yıldırım Şentürk

Akademisyen ,Mimar Sinan Üniversitesi

110. Zeynep Altıok

CHP İstanbul İl Bşk. Yrd.

111. Zeynep Kıvılcım

Akademisyen, İstanbul Üniversitesi

Yorumlar (1)
Murat Kılınç 9 yıl önce
Atatürk Milliyetçilik, İnkılapçılık ilkeleri ile, " Bir Türk Dünyaya Bedeldir. Yüksek Türk; Senin İçin Yükselmenin Sınırı ve Hududu Yoktur. Ne Mutlu Türküm Diyene" vecizelerini söylerken; kendilerini "Atatürkçü" olarak tanımlamakta olan istismarcılar ise; " Hepsi Ermeni, Hepsi Hrant, sosyalist, komonist, nasyonalist, enternasyonalist, Türkiyeli, halk, devrimci, örgütçü" ler ! Var mı hiç Atatürk le alakaları ? İstismarcı bölücüler Atatürk ismini bölücülüklerine maske olarak kullanmaktadırlar !
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?