DEVA Partisi programından KHK’lılara mesaj verildi

9 Mart'ta İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesini veren ve 90 kişilik kurucular kurulu belli olan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) tanıtım toplantısını yaptı.

Politika 11.03.2020, 17:06 11.03.2020, 18:29
DEVA Partisi programından KHK’lılara mesaj verildi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) tanıtım toplantısında konuştu. Partisinin tüzüğünü ve izleyeceği yol haritasını anlatan Babacan, "Demokrasi ve Atılım Partisi olarak iktidarla ve muhalefetle nezaketimizi koruyacağımızı, serinkanlı ve incelikli siyaset dilimizden taviz vermeyeceğimizi, polemik ve hamasete bulaşmayacağımızı, çoğulcu siyaseti esas alacağımızı, ilke ve değerlerimizden asla vazgeçmeyeceğimizi, dürüst ve erdemli hareket edeceğimizi, halkımızın huzuru ve refahı için çalışacağımızı beyan ve taahhüt ediyoruz" dedi

9 Mart'ta İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesini veren ve 90 kişilik kurucular kurulu belli olan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) tanıtım toplantısını yaptı. Partinin ilk kurucular kurulu toplantısında oy birliği ile Genel Başkan seçilen Ali Babacan'ın konuştuğu tanıtım toplantısında partinin logosunun da mavi su damlası içerisinde filizlenen iki yaprak olduğu görüldü. Ali Babacan, konuşmasında şu mesajları verdi:

- "YÖK'ü kaldıracağız"

Eğitimin öncelikle ele alacakları alan olacağını ifade eden Babacan, ders konularının yanı sıra öğrencilerin bireysel kabiliyetlerini ve ilgi alanlarını geliştirebilecekleri müfredat hazırlayacaklarını belirtti.

Babacan, okul öncesi eğitimi kademeli olarak 3 yaşına indirecek ve ücretsiz hale getireceklerini kaydetti.

Üniversiteye yerleştirmede yılda bir defa yapılan sınav yerine çoklu sınav imkanı sunacaklarının altını çizen Babacan, "Yükseköğretim Kurulu (YÖK) misyonunu tamamlamış bir kurum olarak yüksek öğretimin gelişmesinin önünde bir engel haline gelmiştir. Yükseköğretim Kurulu'nu kaldıracağız." dedi.

"Vatandaşlarımız geleceklerinden kaygılı. Özgürlüklerin kısıtlanması toplumumuzun nefes almasını kısıtlıyor. Hukuk sürekli örseleniyor, demokrasimiz zayıf, halkımız sesini duyuramıyor. Korku siyaseti, polemikler, kavgalar hepimizi yordu. Çalışanlar işini kaybetme korkusuyla yaşıyor. Yatırımcı, sanayici önünü göremiyor. Eğitim en önemli sorun alanı olarak önümüzde. Çocuklarımızın geleceği kaygımız. Sağlık sistemimiz hızla bozulma sinyali veriyor. Şehirlerimiz hızlı betonlaşmanın yükünü kaldıramıyor. 

"SORUMLULUK ALMA ZAMANI"

Bu ülkenin insanı son birkaç yıldı çok üzüldü. Her şeyi elinden alındı ama bu ülkenin insanı sabretti. Artık buradayız. Bu üzüntülerin daha da büyümesine izin vermeyeceğiz. Yeterince üzüldük, yeterince yaralandık. Zaman Türkiye için sorumluluk alma zamanı. Türkiye için demokrasi zamanı geldi, Türkiye için atılım zamanı geldi. Artık Türkiye için iyileşme zamanı başladı diyoruz. Derdinize ortak arıyorsanız biz DEVA'yız. Artık DEVA zamanı diyoruz. Demokrasi ve Atılım Partimizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını, sorunlara DEVA olmasını diliyorum. 

"HER KESİMDEN GÖRÜŞ ALDIK"

Demokrasiyi ve katılımcılığı kendi partisinde işletmeyenlerin ülkemizin demokrasisine ve geleceğine hiçbir katkısı olamaz. Toplumumuzun her kesimini dinledik. Halkımızın görüş ve tavsiyeleri ile politikalarımızı zenginleştirdik. Demokrasi vakit alan ancak çok değerli bir kavram. Bir web sitesi açtık. Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarımız görüşlerini bildirdi. Bu süreç Türk siyasi tarihinde bir ilk. Keşke ülkede şartlar normal olsaydı, bizleri aydınlatan arkadaşlar keşke burada olsaydı. 


"TEMİZ BİR SAYFA AÇMALIYIZ"

Kurucular Kurulumuz burada 90 yol arkadaşımız kendileriyle beraber olacağız. Toplumumuzun çok geniş kesimini temsil eden kurucular kurulumuz var. Türkiye'nin temsili burada gerçekleşti. Hep beraber arkadaşlarımızla bu yola çıktık. Kurucularımız fikirleriyle, çalışmalarıyla, katkılarıyla birlikte oldular. DEVA Partisi hepimizin partisi. Bu değişim talebine kulak verdik. Kendilerini yenilemeyen bir siyaset anlayışı ile Türkiye'nin yola devam etmesi mümkün değildir. Bugün tertemiz sayfa açma zamanıdır. Vakit yenilenme vakti, Türkiye'nin devası buradadır.

"ÇOĞULCU DEMOKRASİ İNŞASI"

Bizim için siyaset nedir? Dürüstlüğün ve erdemin hakim olmasıdır. Barış ve huzur içinde yaşamanın teminidir. Tek bir vatandaşımızın dahi dışlanmış, öteki hissetmemesi demektir. Önceliğin bireyler olmasıdır. Bizim için siyaset insan varsa devlet vardır demektir. Bizim için siyaset tüm vatandaşlarımızın özgürlüğü, güvenliğidir. Çocuklarımızın iyi bir eğitim almasıdır. Herkese sosyal adaletin temin edilmesidir. Özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu demokrasinin inşasıdır. Çok çalışmaktır, dosdoğru çalışmaktır. 

"YAŞAM TARZINA SAYGILIYIZ"

Bizler siyasetin sürekli dışlayıcı, ötekileştirici bir dil kullanmasına karşıyız. Tehdit ve beka söylemiyle toplumu sindirmesine itiraz ediyoruz. Herkes için iyi olan politikaları ortak akılla oluşturabileceğimize inanıyoruz. Siyaseti kutuplaştırma, ötekileştirme haline getirme, bir kesimi iterek belli kesimden destek almak bizim lügatimizde yoktur. Farklı görüşleri ortak iyiyi bulmak için görüyoruz. Erdemli, dürüst, hoşgörü, çalışkanlık, fedakarlık kavramlarını siyasetin en önemli değerleri olarak görüyoruz. Yaşam tarzına sonuna kadar saygılı olacağız. Dini kutsalları siyasete malzeme etmeyeceğiz. Türkiye tek bir akla, dar bir kadroya sığdırılamayacak kadar büyük bir ülkedir.

"HAMASETE BULAŞMAYACAĞIZ"

Demokrasi ve Atılım Partisi olarak iktidarla ve muhalefetle nezaketimizi koruyacağımızı, serinkanlı ve incelikli siyaset dilimizden taviz vermeyeceğimizi, polemik ve hamasete bulaşmayacağımızı, çoğulcu siyaseti esas alacağımızı, ilke ve değerlerimizden asla vazgeçmeyeceğimizi, dürüst ve erdemli hareket edeceğimizi, halkımızın huzuru ve refahı için çalışacağımızı beyan ve taahhüt ediyoruz. 

GENEL BAŞKANA 10 YIL SINIRI

Organ seçimlerinden adayların yarısının çarşaf listeden seçilmesini öngördük. Partimizin bugün tüzüğünü inceleyin, tüm siyasi partilerin içerisinde parti içi demokrasinin en iyi çalışacağı parti DEVA Partisi olacaktır. Partimizdeki değişim ve dinamizmi artırmak için genel başkanlık süresini en fazla 10 yıl olarak sınırlandırdık. Partimizin her kademesinde kadın, genç ve engellilere daha fazla yer vereceğiz. Yüzde 35 kadın, yüzde 20 genç ve yüzde 1 engelli kotası uygulayacağız.

"SİSTEMİN MERKEZİNDE TBMM"

Biz şiddet, korku, baskının yaşanmadığı bir gelecek için yola çıktık. Etnik, dini, mezhebi çeşitliliğimizi yansıtacak bir vatandaşlık anlayışını hakim kılmak için gayret göstereceğiz. Basın özgürlüğü önündeki engelleri kaldıracağız. Türkiye'nin siyasal sorunlarının temelinde anayasal hatalar olduğunun farkındayız. Demokratik bir anayasa öncelikli hedeflerimizden olacaktır. Anayasal düzen, insan onurunun dokunulmazlığını, temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınmasını, doğanın ve çevrenin korunmasını, laikliği, devletin tarafsızlığını, yerel yönetimlerin güçlendirilmesini esas alacaktır. TBMM'nin siyasal sistemin merkezinde yer aldığı en etkin kurum haline getireceğiz.

"SEÇİM BARAJINI DÜŞÜRECEĞİZ"

Devletlerin meşruiyeti üzerine kurulu oldukları adalet temelinin sağlamlığıyla ölçülür. Adalet, toplumsal barışın, huzurun, refahın güvencesidir. Ülkemizde yaşanan sorunların temelinde adalet prensibinden sapmanın yattığına inanıyoruz. Hukuk devleti konusunda Türkiye'nin kaybettiği itibarı yeniden kazandırmak önemli önceliklerimizdendir. Yargının tarafsız ve bağımsızlığı için bir takım yapısal reformlara yer verdik. Seçim barajını düşüreceğiz. Siyasetin finansmanını şeffaf hale getireceğiz. STK'ların vesayet altına alınmasının demokrasiye zarar verdiğine inanıyoruz.

"KAMUDA MÜLAKATI BİTİRECEĞİZ"

Parti olarak hukuka bağlı vatandaş odaklı, katılımcı, saydam, denetlenebilir, ulaşılabilir etkili kamu yönetimini hedefliyoruz. Hiç kimsenin ayrımcılığa tabi tutulmamasını savunuyoruz. Bakanlıkları ve merkezi idari kuruluşları etkin çalışmaya odaklı yeniden yapılandıracağız. Kamu görevine alınmada sınavlara ilişkin yazılı sonuçlara itibar edecek, mülakat uygulamasına son vereceğiz.

"İHALE KANUNUNU YENİLYECEĞİZ"

Yolsuzluk bir suç, kişisel ahlak meselesi değil. Yolsuzluğun ekonomik kalkınmanın önündeki en büyük engellerden olduğuna inanıyoruz. Mali suçların, yasadışı veya kaynağı kuşkulu para hareketlerinin incelenmesi amacıyla mali suçları araştırma başkanlığını yeniden yapılandıracağız. Kamu ihale kanununu yenileyeceğiz.

"ÜRETİM ÖNCELİKLİ MODEL OLACAK"

Türkiye 2013 yılında yüksek gelirli ülkeler aşamasına gelmiş ancak son yıllarda izlenen yanlış politikalarla kişibaşı gelirler yüzde 25 gerilemiştir. Orta gelir tuzağına düşmüştür. Kaybolan güven ortamı nedeniyle ülkemizin büyüme performansı değil, uzun dönemli büyüme performansı da tehdit altındadır. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı enflasyon ve faiz konusunda soru işaretleri yaratmıştır. Süratle güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı ve büyüme stratejini hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde ekonomide en önemli önceliğimiz işsizlikle mücadeledir. İmar rantlarına dayalı büyüme yerine sanayi başta olmak üzere üretim öncelikli modele geçeceğiz. Yatırım, üretim ve ihracat; başka çaresi yok."

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeli mi?