HSYK teklifinden bir madde daha çıkarıldı

Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu'nun HSYK yerine Adalet Bakanlığı'nca belirlenmesine ilişkin madde de tekliften çıkartıldı, görüşülen15 maddeden12'si kabul edildi, 3'ü tekliften çıkarıldı

Politika 13.01.2014, 23:55 13.01.2014, 23:55
HSYK teklifinden bir madde daha çıkarıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

TBMM Adalet Komisyonu'nda, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) yapısında değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmelerine yarın devam edilecek.

Teklifin, bugün gerçekleştirilen toplantıda 15 maddesi daha görüşüldü, 12 madde kabul edildi, 3 madde tekliften çıkarıldı.

Kabul edilen maddelere göre, Adalet Akademisi Denetim Kurulu, Genel Kurulun kendi üyeleri arasından seçtiği üç asıl iki yedek üyeden oluşacak.

Denetim Kurulu'nun, her yılın sonunda yıllık denetim raporu düzenleyerek, birer örneğini Genel Kurula ve Bakanlığa şubat ayı yerine temmuz ayının sonuna kadar sunmasına ilişkin değişiklik, metinden çıkarıldı.

Akademinin idari personeli, naklen veya memuriyet sınavını kazananlar arasından Başkan tarafından atanacak.

Türkiye Adalet Akademisi'nde ders vermekle görevlendirilecek adli ve idari yargı hakim ve savcılarını, muvafakatleri alınarak, Adalet Akademisi Başkanı'nın talebiyle Adalet Bakanı görevlendirecek. Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesi ile askeri yargı hakim ve savcıları ve noterlerin ders vermesi için kendi kurumlarının uygun görüşü gerekecek. 

Adalet Akademisi için yapılacak görevlendirmelerde bir yıllık süre şartı aranmayacak. Görevlendirmeler Başkan'ın talebi üzerine Adalet Bakanı tarafından yapılacak. Hakim ve savcıların görevlendirilmesinde HSYK'nın, Adalet Bakanlığı'ndaki hakimler hakkında Bakan'ın uygun görme kararı şartı yürürlükten kaldırılacak. 

Başkanın talebi üzerine Bakan tarafından, adalet uzman yardımcıları ve uzmanları da Akademide görevlendirilebilecek.

Türkiye Adalet Akademisi Kanunu'nun, Ankara'da Akademi bünyesinde Eğitim Merkezi kurulmasına ilişkin maddesi yürürlükten kaldırılıyor.

Teklif kanunlaşarak yürürlüğe girdiğinde, Türkiye Adalet Akademisi'nin başkan, başkan yardımcıları, genel kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu üyeleri; yeni usule göre atama, seçim ya da görevlendirme yapılması için, mevcut görevleri sona erecek. 

Eğitim Merkezi Müdürü ve müdür yardımcıları, HSYK tarafından; kadrosu Akademide bulunan diğer personel ise Adalet Bakanlığı tarafından görevlerinin sona erdiği tarihten itibaren 15 gün içinde başka bir göreve atanacaklar.

Akademide geçici olarak görevlendirilen hakim ve savcılar ile diğer personel, kadrolarının bulunduğu yerlerde göreve başlayacak.

Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde Adalet Bakanı tarafından başkan yardımcıları ve daire başkanları atanacak. 15 gün içinde Bakan tarafından üç başkan adayı belirlenerek Bakanlar Kurulu'na sunulacak. İlk Bakanlar Kurulu toplantısında başkanın atama ya da görevlendirmesi yapılacak.

Başkan atanıncaya ya da görevlendirilinceye kadar başkan tarafından yapılması gereken görev ve hizmetler, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü tarafından yürütülecek.

Kanun yürürlüğe  girdiği tarih itibariyle yürürlükte bulunan Başkanlık, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul karar ve yönetmelikleri, bu kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam ettirilecek. Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler, bir yıl içinde hazırlanarak yürürlüğe konulacak. 

Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu'nun HSYK yerine Adalet Bakanlığı'nca belirlenmesine ilişkin 25. maddesi de tekliften çıkartıldı.

25. maddenin tekliften çıkarılmasının ardından, Adalet Komisyonu Başkanvekili Hakkı Köylü, yarın saat 15.30'da devam etmek üzere toplantıyı kapattı.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeli mi?