banner15

MHP, Erdoğan'ın istifası için YSK'ya başvurdu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk, "Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığının açıklandığı günden bugüne gelinceye kadar tüm seçim gezi ve programına Başbakanlık resmi uçağı, makam araçları ve otobüsü ile katılmaktadır" dedi.

MHP, Erdoğan'ın istifası için YSK'ya başvurdu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, "Yüksek Seçim Kurulunca cumhurbaşkanı adayı olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin adil, dürüst ve tarafsız gerçekleştirilebilmesi amacıyla Başbakanlık görevinden çekilmesine dair karar verilmesini talep etmiş bulunmaktayız" değerlendirmesini yaptı. 

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, ilk turu 10 Ağustos'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sürecin devam ettiğini belirterek, bu sürecin, Türkiye'nin geleceğini belirleme noktasında önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Tüm adayların, YSK'ya başvurlarının gerçekleştiğine işaret eden Öztürk, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylar arasında eşit yarış imkanının sağlanması, demokrasinin tecellisi anlamında büyük önem taşımaktadır. Eşit ve adil olmayan bir ortamda yapılacak seçimlerden doğru bir iradenin yansıması elbette ki mümkün olmayacaktır. Bir tarafta devletin imkanlarını sonuna kadar kullanan Başbakan Erdoğan ile kendi imkanları ile süreci götürmeye çalışan diğer adaylar arasında yarışın eşit şartlarda geçtiği söylenemez. Bu eşitliğin sağlanması vazifesi, Yüksek Seçim Kurulundadır. Bu sebeple Yüksek Seçim Kuruluna müracaat ederek yarışta adaletin sağlanması adına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın görevinden çekilmesi gerektiği belirtilmiş ve bu yönde karar alınması istenmiştir."

"EŞİTLİK İLKESİNİ İHLAL EDECEĞİ AŞİKARDIR"

6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun "Adayların görevden ayrılması ve göreve dönmesi" başlıklı 11. maddesine dikkati çeken Öztürk, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Başbakan'ın yürütmüş olduğu hizmetin kamu hizmeti olduğu ve kendisinin de kamu görevlisi olduğu her türlü izahtan varestedir. Nitekim, Başbakan'a yönelik hakaret eylemleri ile ilgili soruşturma ve kovuşturmalar, 5237 sayılı Ceza Kanununun 125/3-a maddesindeki 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan yürütülmektedir. Dolayısıyla aday listesinin kesinleştiği tarih itibarıylaYüksek Seçim Kurulunca başbakanın görevinden ayrılmış olduğu Başbakanlığa derhal bildirilmelidir."

"ADAYLAR EŞİT ORTAMDA YARIŞMIYOR"

Anayasa'nın "kanun önünde eşitlik ilkesini" düzenleyen 10. maddesinin "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar" şeklinde olduğunu hatırlatan Öztürk, "Bu durumda, uyuşmazlıklarda usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar ile iç hukukun birlikte yorumlanması ve uygulanması gerekmektedir" ifadesini kullandı. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 12 numaralı protokolünün 1. maddesinde "Yasa ile öngörülmüş olan tüm haklardan yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya diğer kanaatler, ulusal veya sosyal köken, ulusal bir azınlığa mensup olma, servet, doğum veya herhangi bir diğer statü bakımından hiçbir ayrımcılık yapılmadan sağlanır. Hiç kimse, hangisi olursa olsun hiçbir kamu makamı tarafından özellikle 1. fıkrada belirtilen gerekçelere dayalı bir ayrıma maruz bırakılamaz" denildiğine işaret eden Öztürk, "Başbakan'ın cumhurbaşkanı adayı iken görevini sürdürmesi halinde Başbakan olarak sahip olduğu imkanlar nazara alındığında, diğer cumhurbaşkanı adaylarına seçim yarışında haksız bir şekilde üstünlük sağlayacağı ve bunun da eşitlik ilkesini ihlal edeceği aşikardır" görüşünü dile getirdi. 

Anayasanın 104. maddesinin "Cumhurbaşkanı, devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk milletinin birliğini temsil eder; anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir" şeklinde olduğunu vurgulayan Öztürk, açıklamasında şunları kaydetti:

"Anayasanın 101. maddesinde de cumhurbaşkanının tarafsız olacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla cumhurbaşkanı adayı olan Başbakan'ın, Başbakanlık görevine devam edip edemeyeceği hususu değerlendirilirken; mahalli idareler seçimleri ya da milletvekili genel seçimlerindeki uygulamalar dikkate alınamaz. Yapılacak seçimlerde bir mahalli yönetici veya yasama organı üyesi olarak görev yapacak olan bir milletvekili seçilmemektedir. Seçilecek olan kişi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin cumhurbaşkanıdır ve bu kişinin seçim sürecinin her türlü tartışma ortamından uzak, şaibesiz ve dürüst olarak icra edilmesi her şeyden ve her seçimden çok daha fazla önem taşımaktadır. Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığınınaçıklandığı günden bugüne gelinceye kadar tüm seçim gezi ve programına Başbakanlık resmi uçağı, makam araçları ve otobüsü ile katılmaktadır. Tüm masrafları devlet bütçesinden karşılanan propaganda gezileri ile Başbakanın diğer adaylarla eşit ortamda yarıştığından bahsedebilmek ebette ki mümkün değildir. Türk milletinin milli servetini kendi şahsi çıkarlarına alet etmekten beis duymayan Recep Tayyip Erdoğan'a dur diyebilecek tek mercii Yüksek Seçim Kuruludur. Yüksek Seçim Kurulu üzerinde bu konuda anayasal sorumluluk bulunmaktadır. Belirtilen sebepler ışığında; Yüksek Seçim Kurulunca cumhurbaşkanı adayı olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin adil, dürüst ve tarafsız gerçekleştirilebilmesi amacıyla Başbakanlık görevinden çekilmesine dair karar verilmesini talep etmiş bulunmaktayız."

Kaynak: AA

 

 

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2014, 18:55
YORUM EKLE

banner39

banner50

banner47

banner48