banner39

Ergun Özbudun

Bütün Yazıları

Ergun Özbudun

Yeni anayasa yapımında İpe un seren kim?

Yeni anayasanın yapımı süreci ile ilgili olarak medyada, özellikle de liberal-demokrat çizgiyi benimsemiş yazarlar arasında, son günlerde iki farklı değerlendirme göze çarpıyor. Biri, benim de katıldığım, bugünkü...
27 Aralık 2011

Yargı kararları için AYM'ye bireysel başvuru zamanı

Bilindiği gibi, bireysel başvuru, ya da doktrinde daha çok bilinen adıyla anayasa şikayeti, bir kamu gücünün işlemi sonucunda bir anayasal hakkı ihlale uğramış kişilerin, birey olarak anayasa yargısına başvurmalarını sağlayan...
24 Ocak 2011

Demokratsız demokrasi Demokratlı otokrasi

Demokratsız demokrasi (democracy without democrats) deyimi, seçkin Ortadoğu uzmanlarından Ghassan Salamé’nin derlediği bir kitabın başlığıdır: Democracy without Democrats: The Renewal of Politics in the Muslim World (London,...
21 Aralık 2010

Yeni bir anayasaya doğrugüven arttırıcı önlemler

Yeni anayasa çalışmalarının, 2011 seçimleri sonrasına ertelendiği artık açıklık kazanmıştır. Gerçekten, seçim zamanına kadar geçecek olan yaklaşık yedi aylık sürede yeni bir anayasa yapımı gibi...
08 Kasım 2010

Sorunların çözüm adresi yeni anayasa

Haşin, kırıcı ve içeriksiz olarak nitelendirilebilecek bir halkoylaması kampanyası ve onun sonucunu çeşitli şekillerde tevil etme ve değersiz gösterme çabalarına rağmen, bu sonucun, belli başlı siyasal aktörleri...
04 Ekim 2010

AYM hayır cephesinin gerekçelerini elinden aldı

AYM’nin, Anayasa değişikliği paketindeki bazı ibareleri iptal eden gerekçeli kararı, 1 Ağustos 2010 tarihli Resmî Gazetede yayınlandı. AYM’nin anayasa değişikliklerini hiçbir gerekçeyle esastan denetleyemeyeceği,...
30 Ağustos 2010

Mutlu uzlaşı yoktur

AK Parti’nin hazırlamış olduğu Anayasa değişikliği paketi, tahmin edilebileceği gibi, yoğun ve ateşli tartışmalara yol açtı. Şu anda Türk siyasal hayatında mevcut olan siyasi kutuplaşma göz önünde bulundurulduğunda...
05 Nisan 2010

Cumhurbaşkanının sorumluluğu ve sorumsuzluğu

Türkiye'de 2007 yılı başından beri hemen her gün tartışma konusu olan anayasal sorunlara, son günlerde beklenmedik biçimde bir yenisi eklendi. Sincan hâkiminin, Cumhurbaşkanı Sayın Gül'ün cumhurbaşkanı seçilmesinden önceki bir...
11 Haziran 2009

Kamu denetçiliği ve Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi, 25.12.2008 günlü ve E. 2006/140, K. 2008/15 sayılı kararı ile, 28.9.2006 tarihli ve 5548 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu'nun tümünü oybirliği ile iptal etti ve bu karar, 4 Nisan 2009 tarihinde Resmî Gazete'de...
28 Nisan 2009

Merkez partisinin ikilemleri

Dünkü yazımda işaret ettiğim gibi, 29 Mart yerel seçimleri, bir süredir ortaya çıkmış olan dört partili bölünmeyi teyit etmiş, hatta pekiştirmiştir. Üstelik bu bölünme, belli bir coğrafi bölünme ile örtüşmüş görünmektedir: Laikçi...
11 Nisan 2009

Değişiklikler ve süreklilikler

Sonuçları heyecanla beklenen 29 Mart yerel seçimleri, tahmin edildiği gibi çeşitli ve zaman zaman da çelişik yorumlara yol açtı. Yorum farklarında, yorumcuların siyasi tercihlerinin de kaçınılmaz şekilde etkili olduğu görülüyor. Bunda...
10 Nisan 2009

Venedik Komisyonu ve siyasi partilerin kapatılması

Venedik Komisyonu, 13-14 Mart tarihli 78'inci toplantısında "Türkiye'de Siyasi Partilerin Yasaklanmalarına İlişkin Anayasal ve Yasal Hükümler Hakkında Görüş" başlıklı bir raporu kabul etti.(CDL-AD [2009] 006) Bilindiği gibi, Avrupa...
25 Mart 2009

Hoşgörü ve demokrasi üzerine

Değerli siyasal bilimci Prof. Dr. Binnaz Toprak ile üç araştırma ortağının gerçekleştirdikleri "Türkiye'de Farklı Olmak: Din ve Muhafazakârlık Ekseninde Ötekileştirilenler" başlıklı araştırma, Türk kamuoyunda hararetli tartışmalara...
06 Şubat 2009

Anayasa'nın değiştirilemez hükümlerinin bağlayıcılığı

Kurumsal önerilerin yanında, birçok anayasa hukukçusu, bireysel eserlerinde de, 1982 Anayasası'ndaki değiştirilmezlik kuralını eleştirmişlerdir.Prof. Dr. Bülent Tanör'e göre, Anayasa'nın 2'nci maddesiyle, "Artık 1961 Anayasası'ndaki...
16 Aralık 2008

Anayasa'nın değiştirilemez hükümlerinin bağlayıcılığı

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Alman Hukuki İşbirliği Vakfı'nın ortaklığıyla, 10-11 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen 'anayasaların değiştirilemez hükümleri' konulu sempozyum, Türk medyasının bir kesiminde bir...
15 Aralık 2008

Yeni Anayasa şart oldu...

  Anayasa Mahkemesi, 5 Haziran 2008 tarihinde iptal ettiği 5735 sayılı Anayasa'nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin iptal gerekçesini, dün açıkladı. Anayasa ve demokrasinin temel ilkelerine aykırılığı...
23 Ekim 2008

Arato, konsensüs arayışı ve yeni anayasa

  25 Ağustos tarihli Milliyet gazetesinde Türkiye'nin yakın siyasi gündemiyle ilgili olarak iki yabancı gözlemcinin önemli değerlendirmeleri yer aldı.    Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Olli...
29 Ağustos 2008

'Sarı kart'ın anlamı

  Anayasa Mahkemesi'nin, AK Parti'nin laikliğe aykırı eylemlerin odağı haline geldiği görüşüyle onu Hazine yardımından kısmen yoksun bırakma kararı, partinin bundan sonra izleyeceği yol hakkında iki karşıt yoruma yol...
19 Ağustos 2008

AK Parti kararı ve sonrası

 Anayasa Mahkemesi, 30 Temmuz günü, AK Parti'nin kapatılması davasında, aylardır heyecanla beklenen kararını verdi. Mahkeme üyelerinin salt çoğunluğu partinin kapatılması yolunda oy kullandıkları halde, 2001 Anayasa değişikliğinden...
05 Ağustos 2008

AİHM ve siyaset yasakları

 Bilindiği gibi, 1982 Anayasası, siyasî partilerin kapatılmasının feri sonuçları olarak, bir yandan partisinin kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olan milletvekillerinin milletvekilliklerinin düşeceğini (m.84), bir yandan da bir siyasi...
10 Haziran 2008

İki laiklik anlayışı(2)

 İslamiyet'le Hıristiyanlığı iki karşıt ve monolitik kutup gibi takdim etmek ve çoğunluğu Müslüman olan bir toplumda Batı tipi laikliğin asla mümkün olamayacağını ileri sürmek, çok daha nüanslı olan sosyolojik gerçekliklerle...
27 Mayıs 2008

İki laiklik anlayışı(1)

 Çok-partili siyasal hayatımızdan hemen hemen hiç eksik olmamış bulunan laiklik tartışmaları, Refah Partisi'nin 1990'lı yıllardaki yükselişi ile birlikte ön plana çıkmış, AK Parti iktidarının özellikle son bir yılında...
26 Mayıs 2008

Anayasa değişikliklerinin yargısal denetimi

 Anayasa değişiklikleri üzerindeki yargısal denetim sorunu, 1970'li yıllardan beri Türk anayasa hukuku doktrinini ve Anayasa Mahkemesi'ni meşgul etmiş olan bir sorundur.   Sorunun geçirdiği aşamaları kısaca özetlemek...
08 Mayıs 2008

Tercih AK Parti'nin

AK Parti son seçimde yüzde 47 oyu muhafazakâr bir parti olduğu için almadı.Avrupa Birliği vizyonu, tam demokrasi iddiası ve demokratik sisteme müdahale tehdidi sayesinde aldı. Bugünkü iktidar aslında seçmen koalisyonudur. Türkiye'nin çağdaş,...
03 Mayıs 2008
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?