Rasim Özdenören

Bütün Yazıları

Rasim Özdenören

Bugün ne yaptın?

Hz. Ömer (r.a.)'a atfedilen bir soru: 'Bugün Allah için ne yaptın?”Acaba bu sözden ne anlamalıyız? İnsanın Allah için yapması gereken şey ne olabilir?İbadetlerin edası Hz. Ömer'in anlatmak istediği husus olabilir mi? Kuşkusuz,...
24 Haziran 2018

Madem öyle işte böyle

Devlet Bahçeli 2002 yılında içinde yer aldığı koalisyon hükümetinde de aynı tutumu sergilemişti. Seçim tarihine henüz 1 buçuk yıl varken kendiliğinden erken seçim talebinde bulunmuştu. O günkü hükümet DSP-ANAP-MHP üçlüsünün koalisyonu...
19 Nisan 2018

Arap ülkeleri laik olur mu?

Başbakan Tayyip Erdoğan Mısır ziyaretinde, Mısır'ın yeni rejiminin laiklik olacağını umduğunu belirtti, bir bakıma da böyle bir dilekte bulunmuş oldu.Burada, bir kavram kargaşasının altını çizmek istiyorum.Aslında burada...
18 Eylül 2011

Mısır karşısında ABD'nin ve Türkiye'nin tavrı

ABD'nin, Mısır karşısında belirsiz bir tutum sergilediğini söyleyenler var. Acaba öyle mi?Veya daha doğrusu ABD genel politikası itibariyle durum belirlilik ve açıklık kazanmadan belli bir tutum sergilemek ister miydi?Böyle...
06 Şubat 2011

Körlük

Toynbee'nin Firavun Ahnaton ile ilgili verdiği bir misal var. Ahnaton, milattan 1400 yıl önce yaşamış. Kendi zamanında bir yığın yenilikler getirmiş. Getirdiği yeniliklerin bir kısmı geleneksel kültürün yerleşik telakki tarzına aykırı...
07 Haziran 2009

Erdem Bayazıt Sempozyumu

11 Nisan 2009 cumartesi günü Kahramanmaraş'ta Erdem Bayazıt adına Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi "Birazdan Gün Doğacak" adında bir sempozyum düzenlenmişti. Sempozyuma katılanlardan biri de bendim. Fakat bu güzel ve değer verilmiş sempozyum...
23 Nisan 2009

Siyasal alanda yaşanan Vorteksler

Kelimelerin lügatteki haliyle belleğimizde durmasıyla onun gündelik hayatımıza geçmesi arasında ilginç bir farklılık olduğunu keşfediyorum. Vorteks (vortex) kelimesi belleğimizin bir yerinde girdap (anafor, burgaç, girdabın ortası) diye duruyor,...
01 Mart 2009

Türban dolayımında kavram tartışması

Yargıtay emekli başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun bir gazeteye intikal eden beyanı şöyle: "Siyasî iktidarın bugünkü laiklik anlayışı devletin dinler karşısında tarafsız oluşu ve din vicdan özgürlüğünden ibarettir. Halbuki laiklik...
16 Mart 2008

Soğuk ışık

Ah, o sönük ampulün insanın gözünü karartan ıssızlığında ak kâğıt üstünde karaları kovalamanın ne demek olduğunu bilemenizi isterdim. Gözler ıslanır. Gözler çapaklanır. Bir elde kurşun kalem, elin altında sarı saman kağıdının...
14 Ekim 2007

Erdem Bayazıt'ın şiirleri...

Erdem Bayazıt'ın bütün şiirlerinin yeni baskısı yapıldı. Bu baskıya daha önceki baskılarda yer almayan yeni bir şiir kitabı daha alındı: "Gelecek Zaman Risalesi". Erdem Bayazıt'ın şiirinin munis savaşımcı ve asabi tavrını...
07 Ekim 2007

Abes savaşım

Günümüz insanı, aslında ölümün soysuzlaşmış biçimiyle cebelleşiyor. Faulkner'ın söylediği: "Ne zaman bir bombayla havaya uçurulacağım" korkusu, hemen, şimdi vaki olabilecek bir ölüm korkusunu dile getirir. Orada, savaş travmasını...
04 Ekim 2007

CHP refleksi

Her siyasal partinin üzerinde yer aldığı “ideolojik” zeminin hasılasına göre doğal bir refleksi oluyor. CHP'nin refleksi kendini daima muhalif pozisyonda görmesiyle özetlenebilir. O, bir şeyi yapmak veya yaptırmak...
15 Temmuz 2007

Diyelim ki…

“Diyelim ki paralel çizgiler bir noktada birleştiler, diyelim ki bunu ben de kendi gözlerimle gördüm; öyleyken, bunu kendi gözümle gördüğüm halde, sadece 'birleştiklerini gördüm' derim, ama gene de, gerçekten öyle olduğunu...
08 Temmuz 2007

Eski bir Cumhurbaşkanlığı yazısı

Cumhurbaşkanlığı üzerine tam ondört yıl önce yazılmış bir yazımızı (Niçin Uzlaşma Değil de Çatışma, Zaman: 5 Mayıs 1993, çarşamba) aktarıyoruz sütunumuza. O günden...
27 Mayıs 2007

Laiklik bir hayat tarzı olur mu?

Laiklik bu ülkede ideolojik bir mahiyete büründürüldü. Yalnızca günümüzün sözünü etmiyorum, laikliğin bir Anayasa hükmü haline getirilmesinden bu yana (1937), bu kavram, bir ideoloji meselesi olarak algılandı. Niye böyle oldu? Çünkü...
20 Mayıs 2007
Günün Anketi Tümü
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeli mi?