Süleyman Seyfi Öğün Takip et

banner39

Süleyman Seyfi Öğün

Bütün Yazıları

Süleyman Seyfi Öğün

Çoğulculuğun cilveleri

Batı matbuatında giderek yerleşen bir yargı mevcût. Siyâsal kültürel düzlemde sanki dünyâ ikiye bölünmüş vaziyette. Bir tarafta demokrasinin kültürel çoğulluğunu 'geliştiren”, birey hak ve özgürlüklerine titizlenen bir Batı...
02 Temmuz 2018

Avrupa'nın hal ve gidişatı

Târihçi Braudel, medeniyet kavramının maddî dünyâsını çok sağlam bir şekilde ortaya koymuştu. İbn-i Hâldun'dan başlayan ve Montesquieu gibi düşünürlerde gelişen bir bakışın taçlanmasıdır bu.Coğrafî şartların burada son...
11 Haziran 2018

Siyasal kısırlık ve muhalefet

Siyâsal alanın en dinamik tarafını muhalefetlerin beslediğini öngörebiliriz. Hele hele ortada uzun sürmüş bir iktidâr varsa bu dinamizm daha da net ortaya çıkar. Muhalefetler bu tarz durumlarda, toplumsal yılgınlık ve bıkkınlık yaşayan...
04 Haziran 2018

Moraleslerin maneviyatı

Aslında bu başlık gramer açısından çok bozuk bir başlık. Araştırabildiğim kadarıyla 'morales” İspanyolcada 'mâneviyat” manâsına geliyor. 'Morales'lerin Mâneviyâtı” başlığı ise 'Maneviyatların Mâneviyâtı”...
21 Mayıs 2018

İstanbul: Siluet ve muhit

Geçen hafta sonu, Kültür ve Turizm Bakanı Prof.Dr.Numan Kurtulmuş'un himâyelerinde gerçekleştirilen , iki gün süren, yoğun katılımlı İstanbul Çalıştayına katıldık. Çok sayıda farklı düşünceyi biraraya getiren bu zihin açıcı...
14 Mayıs 2018

Siyasal hikâyeler

Gelelim hikâye türünün en dikkât çekici olanlarından birisine; siyâsal hikâyeciliğe… Siyâset serâpa bir hikâyeler külliyatıdır. Carl Schmitt, siyâseti teolojik dünyânın bir parçası olarak değerlendirirken haksız değildir. Ama bunun...
07 Mayıs 2018

Ortadoğu devrimi mi?

Ortadoğu'da yaşanan son olaylar, ortalama modern siyasal bilinçte "değişim", "devrim" gibi kavramlar üzerinden yankılanmış gözüküyor."Bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" gibi eğreti bir edebiyat da buna...
22 Şubat 2011

Şiddetin kaynaklarına bir derkenar

Ulusların "ruhu" ya da "tabiatı" üzerinden değerlendirmeler yapmak çoğu kez sakıncalı sonuçlar vermeye adaydır.Entelektüel dünya, özellikle kamusal profil verdiği durumlarda bu işten özellikle kaçınır....
20 Aralık 2010

Medeniyet ve boş zaman

Modernleşmenin sadece bir tarihsel praksis sorunu olmadığını, ahlaki boyutları ya da kısacası belli bir ethosunun da bu pratiklere eşlik ettiğini biliyoruz. Nedir bu ethos?Kısaca ve düz bir bakışla, onu, insanın sürdürdüğü...
01 Aralık 2010

CHP alternatif olabilir mi?

12 Eylül 1980 darbesine kadar Türk siyasal hayatında iyi kötü işleyen bir merkez sol, merkez sağ yapılanması mevcuttu. İttihat ve Terakki Fırkası ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak gelişen bir merkez sol gelenek karşısında;...
23 Ekim 2010

Taşra, siyaset ve kültür

Bu öncelikle siyasal ve idari bir ölçüt üzerinden gelişen bir ayırımdır. Üretim düzeyinde ise taşra, merkezin iaşesini sağlamakla mükellef olan; ağırlıklı olarak ziraat, kısmen de zanaatkârlık ve...
26 Eylül 2010

Türkiye-İsrail geriliminin diyalektik okuması

Beşeri dünya, sadece fiilleriyle anılmaz. Beşer hem eyleyen (fail) hem de eylediğini -sözlü, yazılı ve görsel düzeylerde- hikaye eden bir varlıktır. Hikaye etme, anlama ve anlamlandırma isteğimizin bir dayatması olsa gerekir....
05 Haziran 2010

Değişim ethosu, bürokratik skolastik ve Gandhi

Değişim kavramı, modern burjuva kültürünün başat kavramıdır. 19. asırda bu kavram en derinlikli ve en kapsamlı haliyle kullanılırdı. İster devrimciler; yani değişmeyi siyasi-iradi hale getirerek radikalleştirenler açısından...
22 Mayıs 2010

Bir banal Darwincilik olarak rekabet dünyası

Popüler kültürün TV'deki son patlamalarından birisi 'yeteneklerin teşhiri ve yarıştırılması' oldu. Türkiye de bundan nasibini aldı. Malum bir 'format' üzerinden hemen uyarlaması yapıldı. Program...
10 Nisan 2010

Gizli lümpenlik ve ekonomik akılcılık

Emek kavramı, pek çok kavram gibi günlük hayatta uluorta kullanılır. Bu kavramın ima ettiği şeyler hayli fazladır ve genellikle bir noktadan sonra kendisiyle bağdaşması zor şeyleri de içine alır ve anlamını kaybeder....
15 Şubat 2010

Politik dil ve üslup

Dil, insanın en ayırt edici özelliklerinden birisi olsa gerektir. Dil, bir haberleşme vasıtası mıdır? Elbette öyledir. Ama sadece bu cevapla yetinirsek; konuştuğumuz dillerin kuşların şakımasından, aslanların kükremesinden, kurtların ulumasından...
02 Ocak 2010

Perakendeci siyaset ve şiddet

Modernlik toptancıdır. Modern dünya görüşleri çok katmanlı, eğimli bükümlü ve çoğu kez alabildiğine karmaşık insanlık durumlarının üzerinden zımpara gibi geçmeye, onları alabildiğine düzleştirmeye çalışır. Bu işlemi gerçekleştiren...
19 Aralık 2009

Korkularımız

Korkular, hayatımızın en aslî duygusal süreçlerinden birisidir. Korkulardan arınmış bir hayat sürmek ne mümkündür ne de o denli anlamlıdır. Biz çoğu kez korkularımızdan arınmayı -çoğu kez bunu cesaret olarak tanımlarız- büyük bir...
07 Kasım 2009

Zor coğrafyalarda açılım yapmak

Kimdir bizi men eyleyecek bağ-ı cinandan, Mevrus-u pederdir, gireriz (Nabi)Türkçe yakın zamanlarda yeni bir kelime kazandı; açılım. Bu kelime, kendisinden türediği "açmak" fiilinin dışına çıkıyor. Açmak, kapalı duran bir şeye yöneliktir. Mesela...
17 Ekim 2009

Simit, ciklet ve iktisat

Hayatımız fetişlerle yüklü. Kadim dünyada bile bu kadar değildi. Ve ne gariptir ki, aklı inançlardan arındırmak olarak nitelendirebileceğimiz ideolojik duruşunu ve niyetini hayatı fetişlerden arındırmak-dünyanın büyüsünü çözmek- gibi...
17 Eylül 2009

Bölünme ve parçalanma korkumuz

Türkiye'de yaygın korkulardan birisinin "bölünmek" ya da "parçalanmak"la ilgili olduğu çok sık dile getirilir. Doğrudur. Yalnız, bazı entelektüel çevrelerde görüldüğü üzere, bu korkunun içi boş olduğunu iddia etmek ve paranoya yüklü...
29 Ağustos 2009

Kimlik meselelerine dair bir derkenar

Kimlikler bize modernliğin hediyesidir. Kadim dünya kimliksizdir. Bunun yerine çoğu yerelliklerle anılan bir aidiyetler ağının üzerine bina olur. Modernleşme, çözücü etkileriyle aidiyetler dünyasını dağıtmıştır. Kimlikler bir bakıma,...
16 Ağustos 2009

Bir hegemonya sorunsalı olarak asker-sivil ilişkisi

 Sorun, askerlerin sivil dünyada ve özellikle de siyasette etkili olması sorunu değil. Daha önemlisi, bu süreçlerin taşıyıcısı olan sözde sivil süreçler ve bir o kadar da bunu tasfiye etmeye çalışan siyasî oluşumun içinde yatan benzer...
19 Temmuz 2009

Politika kültürel tüketimin fonksiyonudur

Kadim tarih itibarıyla siyaset; artık değerin tedavülde olduğu "zirai", "ticari" ve "zanaatkarlık" ile temellenen işlerin örgütlenmesi üzerinde yapılanıyordu. Ama bu ilişkiler siyasetin ne kadar belirleyicisiydi acaba? Kaba bir indirmecilik yapmamak...
22 Haziran 2009
Günün Anketi Tümü
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeli mi?