Süleyman Seyfi Öğün Takip et

banner39

Süleyman Seyfi Öğün

Bütün Yazıları

Süleyman Seyfi Öğün

Seçilmişlik ve seçkinlik

Kaynağı ne olursa olsun, kadim dünyanın bilgelikleri insanal varoluşu temellendirirken günlük hayat gerilimlerine karşı bir mesafe koymayı esas alır. Günlük hayatın bizi basitleştiren bir tarafı olduğu aşikârdır. Bilgelik, bu durumda ister...
12 Nisan 2009

Geleneklerle bağ kurmaya dair notlar

Türkiye'de entelektüel dünyanın, mesela Kantiyen anlamda "özerk" düşünme geleneğinden yoksun olduğu, tercüme metinlere dayandığı ve adeta bir acenteleşmeler zinciri üzerinden yapılandığı uzun zamanlardır söylenir ve yazılır.  Belki...
15 Mart 2009

[Kubbeyi yere koymayan adam] Turgut Cansever

Biz Türkler galiba "büyük adam" kavramını uzunca bir zamandır unuttuk. Belki de artık böyle bir iddiamız kalmadı. "Başarılı olmak" gibi daha pasif bir ölçüye ve amaca sahibiz. Başarılı insanlar elbette ki başardıklarıyla yeteri kadar...
01 Mart 2009

Aliya İzzetbegovic'i Gazze'ye götürmek

Politika ile savaş arasında tuhaf, tuhaf olduğu kadar da şaibeli bir ilişkiler ağı mevcut. Politik akıl, cinnetle özdeş gördüğü savaşı, kendi tarihsel varoluş çizgisinin öncesine koyarak temayüz ediyor.Savaşın, politika-öncesi bir durum...
18 Ocak 2009

Şiddet tarlaları

Yaşadığımız dünyada, bu arada memleketimizde de, son çeyrek asrın gelişmeleri dikkate alındığında şiddetin tırmanmakta olduğu aşikardır. Bu durumu pek çok açıdan okumak mümkündür.Şiddetin tırmanması, politik ve hukuki nitelikli...
28 Aralık 2008

'Söz'ün serencamı

  Kutsal kitapların girizgâhında hep "söz"e dair bir vurgu dikkat çeker. Mesela Hıristiyanların kitabı olan İncil, "Önce söz vardı" diye başlar. Müslümanların kitabı Kur'an-ı Kerim'deki ilk ifade bilindiği gibi "İkra"dır.   Teologlar...
13 Ekim 2008

Politik durumu yerine koymak

 Yaygın ve yoğun etkileri gözetildiğinde, ister beğenelim ister beğenmeyelim, yakın tarihin en önemli düşünürünün Karl Marx olduğunu teslim etmek hakkaniyet gereği olsa gerektir.    Karl Marx'ın en önemli saptamalarından...
27 Eylül 2008

Türkiye'de politik aklın sömürgeleşmesi

  Politik aklın işleyişini temsil eden kavramın "hikmet-i hükumet" olduğunu biliyoruz. Bu kavram bize Osmanlı'dan intikal etmiştir.   Enderun ocaklarında uzun yıllar süren bir eğitimin sonucunda yetişen "kalemiye"...
23 Ağustos 2008

Kimlikler aidiyetler ve 68'li olmak

  Kimlik modern bir kavramdır. Bugün, bırakın "sokaktaki adam"ı, entelektüel; hatta akademik çevreler bile "kimlikler dünyası"yla "aidiyetler dünyası"nı aynı şey zannediyor.   Oysa bu ikisi birbirinden tamamıyla farklıdır....
24 Mayıs 2008

'Söz ve ses' dünyası

 Küreselleşme esas olarak sermayenin tarihinde bir dönüşümü ifade ediyor. Ama bununla sınırlı olmadığı da çok aşikar. Hayatın her alanında derin etkiler yaratıyor. Zihniyetler, bakışlar, tutum ve davranışlar, zevk ve beğeniler...
10 Mayıs 2008

Ötekine Bakmak

   Türkler için yüzyıllarca, yabancı insan "gavur" olarak bilinirdi. Geçen yüzyılda artan turizm faaliyeti yüzünden "gâvur"u daha da yakından tanımaya başladık.   Gâvur artık turist idi. Özellikle 1970'li...
28 Nisan 2008

Mehmet Akif'in paltosu

  Talep dünyasındaki kalemler, ekonomi-politik tarih içinde başkalaşacaktır. Bu özellikle de üçüncü düzeyde, 19. yüzyıldan başlayarak, sanayi kapitalizminin dinamikleri üzerinden okunmalıdır.   Artık sınıf savaşları...
14 Nisan 2008

Mehmed Akif'in paltosu

  Akif'in hikâyesi o devirler itibarıyla çok özel olmasa gerek. Bu hikâye pek çok hanede bir izdüşümünü bulabileceğimiz türdendir. Maddi karşılıkların, ödüllerin küçümsendiği, "Hak yolunda" akıl almaz fedakârlıkların...
12 Nisan 2008

Acı itibarını arıyor...

 Politika yine ısındı. Bu sıcaklık entelektüel varoluşunu politik gerilimlere bağlayan bazı çevreler için verimkârlığa açılan bir enerjiyi getiriyor. Tartışmalar, açık oturumlar, köşe yazıları havada uçuşacak; herkes eteklerindeki...
22 Mart 2008

Farklılıklarımıza dair

 'Farklılık" ve "çeşitlilik" kelimesi günümüzün en çekici kavram çifti olarak temayüz ediyor. Bu etki, kültürel ve politik alanlarda alabildiğine yoğun bir şekilde izlenebilir. Süreci estetize etmek adına kültür üreticileri...
08 Mart 2008

İstanbul ve Türkler

 İnsan bir eylemeler (praxis) dünyasıdır. Zaman ve mekân ise bu eylemelerin ana eksenlerini verir bize. Zaman ekseni, eylemelerin süreçselliğini; mekân ise zeminini ifade eder.    Tarihselliğimizi-isterseniz mukadderat diyelim-...
09 Şubat 2008
20
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?