Fitre ödemeleri için son gün !

Fitre veya Sadaka-i Fıtır Ramazan Bayramı Namazı'na kadar imkanı olan Müslümanların fakirlere ödemesi gereken bir borçtur.

Fitre ödemeleri için son gün !

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Ramazan ayından oruç ibadetinin yanı sıra maddi durumu yeterli olan Müslümanların fitre vermesi gerekmektedir.. Bayram namazı çıkışına kadar verilmesi gereken fitre veya Sadaka-i fıtır ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı asgari miktarı her sene olduğu gibi belirlemiştir.

2017 YILI İÇİN DİYANET'İN FİTRE MİKTARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yılki Fitre'yi belirlerken bir kişinin asgari geçim tutarını hesapladı. Buna göre 2017 yılı Fitre tutarı 16 TL olarak belirlendi. Yalnız bu rakamın asgari bir bedel olduğu, imkanı olan Müslümanların kendi günlük yeme içme şartlarını göz önüne alarak bu miktarı kendileri için belirlemesinin daha önemli olduğu ifade edilmekte.


KİMLER FİTRE VERİR?​

Sadaka-i fıtır, borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı mala sahip olan her Müslüman'a vaciptir. Bireyin sadaka-i fıtır ile mükellef olması için öngörülen zenginlik ölçüsü, zekâtta aranan nisaptır. Ancak sadaka-i fıtırda, zekâtta öngörülen, malın artıcı olması ve üzerinden bir yıl geçmesi şartı aranmamaktadır.

Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre ise, fıtır sadakasının vücûbu için zenginlik ölçüsü olan nisaba mâlik olmak şart olmayıp, zengin fakir her Müslüman fitre ile yükümlüdür. Ancak bu bilginlere göre fıtır sadakası yükümlülüğü için kişinin, temel ihtiyaçlarının yanı sıra bayram günü ve gecesine yetecek kadar azığa sahip olması şarttır.

NİSAP MİKTARI NEDİR?

İnsanların sahip oldukları ticari mallar ve topraktan elde edilen ürünlerle ilgili çeşitli zenginlik ölçüleri ( nisap miktarı) oranları mevcuttur. Bunlarla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı veya ilmine güvemilen alimlere danışmak faydalıdır. Burada bir kıstas vermek gerekirse tarihi süreçte altın ve gümüş nisap miktarı için en çok kullanılan ölçülerden olmuştur. Gümüş için 200 dirhem, altın için ise 20 miskal  üzerinde ittifak edilen bir ölçüdür.

200 dirhem gümüş ve 20 miskal altın için, Din İşleri Yüksek Kurulu, nisabın esas alınmasında 20 miskal altının 80.18 gr, 200 dirhem gümüşün ise 561.2 gram olmasını esas almıştır. ( Altın hesabı üzerinden düşünüldüğünde 24 Haziran 2017 itibariyle bu değer 11,250 TL'dir)

SADAKA-İ FITIR NE ZAMAN VERİLİR?

Sadaka-i fıtır, Ramazan Bayramı'nın birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vacip olmakla birlikte, Ramazan ayı içinde de verilebilir. Hatta fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılamaları için, bayramdan önce verilmesi daha iyidir. Ancak Bayram sabahına kadar sadaka-i fıtır verilmemiş ise, Bayram günlerinde ödenmesi gerekir. Zamanında ödenmeyip sonraya kalan fitreler ise, mümkün olan ilk fırsatta ödenmelidir.
Hadislerde sadaka-i fıtırın miktarı, arpa, hurma veya üzümden bir sâ' (yaklaşık 2.917 gram) buğdaydan yarım sâ' olarak belirlenmiştir. Sadaka-i fıtırın bu sayılan maddelerden belirlenmesi, o günkü toplumun ekonomik şartları ve beslenme alışkanlıklarından kaynaklanmaktadır. Hz. Peygamber ve sahabe dönemindeki uygulamalar dikkate alındığında, sadaka-i fıtır miktarı ile bir fakirin, içinde yaşadığı toplumdaki orta hâlli bir ailenin hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanmasının hedeflendiği anlaşılmaktadır. Buna göre günümüzde sadaka-i fıtır, bir kişinin bir günlük normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktar, aynî gıda yardımı olarak verilebileceği gibi, bunun değerinde nakit de verilebilir. Ancak fakirin yararına olanı tercih etmek daha uygundur.

YURT DIŞINDA ÇALIŞAN KİŞİ, FİTREYİ AVRUPA ŞARTLARINA GÖRE Mİ YOKSA TÜRKİYE ŞARTLARINA GÖRE Mİ VERİR?

Ülke ve bölgelere göre geçim standartları farklı olduğundan, sadaka-i fıtır mükellefinin kendi bulunduğu yere göre bir kişinin bir günlük normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktar üzerinden sadaka-i fıtırını vermesi gerekir.

VAKTİNDE ÖDENMEYEN SADAKA-İ FITIR BORCU NASIL ÖDENİR?

Bütün ibadetlerde olduğu gibi sadaka-i fıtır yükümlülüğü de geciktirilmeyip zamanında yerine getirilmelidir. Bununla birlikte zamanında ödenmemişse, bu fitrelerin mümkün olan ilk fırsatta ödenmesi gerekir.

FİTRE NE ZAMAN VACİP OLUR?

İhtiyacı olan eşyadan ve borçlarından fazla olarak, zekât nisabı kadar malı, parası bulunan her hür Müslümanın, Ramazan Bayramının birinci günü sabahı, tan yeri aydınlanırken, (Fitre) vermesi vacip olur. Daha önce ve daha sonra vacip olmaz.

Fitre ve kurban nisabı hesabına katılacak malın ticaret için olması şart olmadığı gibi, elinde bir yıl kalmış olması da lazım değildir. Bayramın birinci günü sabah namazı girdiği anda, nisap miktarı kadar mala malik olmak şarttır.

FİTRE KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ, ZEKATIN HÜKÜMLERİ FİTREDE DE GEÇERLİ Mİ?


Ana babaya, dedeye, büyük anneye, evlada, toruna, hanıma ve Müslüman olmayana fitre verilmez. Fakir olmak şartı ile kardeşe, geline, damada, kayınvalideye, kayınpedere, kayınbiradere, üvey çocuğa, üvey babaya, üvey anneye fitre verilir. Hala, amca, dayı, teyze, kardeş, kardeş çocuğu gibi akrabaya fitre vermek daha çok sevap olur. İmameyne göre, borçlu ve fakir kimseye, hanımı fitre verebilir..

* Bu haberin hazırlanmasında Diyanet İşleri Başkanlığı ve Haber 7 sitelerinden istifade edilmiştir

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2017, 00:41
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER