banner39

Selâhaddin Eyyûbî'nin adalet ilkeleri

GENEL 04.03.2021, 15:04
Selâhaddin Eyyûbî'nin adalet ilkeleri
1/18

İslam dünyasında yaygın olan nasihatname türünün güzel örneklerinden biri olan “Nehcü’s-sülûk fî siyâseti’l-mülûk” 12. asırda Eyyûbîler devleti hükümdarı Selâhaddin-i Eyyûbî'ye ithafen yazılmış. Tarihi kaynaklar Selâhaddin-i Eyyûbî'nin bu naihatlere itibar ettiğini, hayatı boyunca kitabı yanından ayırmadığını ve içindeki bilgilerden faydalandığını vurguluyor.