banner39

04.03.2010, 02:08

Soykırım tasarısı kimin çıkarına hizmet ediyor? '

Bu hafta TBMM Dış İlişkiler Komisyonu ve Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu'nun 9 üyesi olarak Amerika'da resmi temaslar gerçekleştiriyoruz. 
 
HR.252 sayılı Ermeni Soykırımı Tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler Komitesi'nde bugün oylanacak. Bu konudaki gelişmeleri iktidar ve muhalefetimizle büyük bir endişe ve esefle karşılıyoruz.

Tarihî kayıtlara göre tartışmalı, taraflı ve seçici atıflarla dolu olmakla birlikte maddi hatalar içeren bu tasarı sırf Türkiye'nin itibarını bozma amacındadır.

1915 olaylarına ışık tutmak politikacıların değil, tarihçilerin sorumluluğudur. Mamafih 1. Dünya Savaşı'nın, 1915 ve sonrasının bütün yönleri Türkiye'de serbest olarak tartışılmakta, çok değişik görüşleri savunan yayınlar kitapçılarda ve kütüphanelerde yer almaktadır.

Soykırımın evrensel tanımı 1948 Birleşmiş Milletler Soykırım Suçu'nun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin 6. maddesinde belirtilmiştir. Bu suçun normlarına; ki insanlığa karşı işlenen en büyük utanç verici bu suça; ancak yetkili bir uluslararası mahkeme tarafından karar verilebilir. Böyle bir siyasi karar 1948 Birleşmiş Milletler Antlaşması'na da aykırıdır.

Türkiye, Güney Kafkasya'da işbirliği ortamına ve bölgenin istikrarına katkıda bulunma inancıyla Ermenistan'la ilişkilerin normalleşmesi sürecini başlatmıştır.

Sayın Başbakanımız Nisan 2005'te dönemin Ermenistan Devlet Başkanı Robert Koçaryan'a bir mektup göndererek Türk ve Ermeni tarihçileri ile diğer uzmanlardan oluşacak bir komisyonun (Ortak Tarih Komisyonu) 1915 olaylarını araştırması çağrısında bulunmuştur. Konuyu sadece Türk ve Ermeni değil; 3. ülke arşivlerinde de araştırarak, bulgularını uluslararası kamuoyuna açıklama çağrısı yapmıştır.

Ermenistan ile sorunlarımızın ortadan kaldırılması ve ilişkilerin normalleştirilmesi yönündeki irademiz çerçevesinde, İsviçre'nin arabuluculuğunda başlatılan süreç, 10 Ekim 2009 tarihinde "Diplomatik İlişkilerin Tesisi Protokolü" ile "İkili İlişkilerin Geliştirilmesi Protokolü"nün imzalanması ile yeni bir aşamaya girmiş bulunmaktadır.

Protokol, imzalanmasının ardından onay için TBMM'ye iletilmiştir. Ermenistan tarafında ise protokoller Anayasa'ya uygunluğu açısından incelenmek üzere Anayasa Mahkemesi'ne iletilmiş; Ermenistan Anayasa Mahkemesi protokollerin Anayasa'ya uygun olduğunu açıklamıştır. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı ise protokollerin lafzına ve ruhuna aykırı önkoşullar ve kısıtlayıcı hükümler içermektedir.

Bu tasarı sadece ABD Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler Komitesi'nden geçse fakat Genel Kurul'a gelmese dahi Türkiye'de hem ABD'ye hem de Türkiye-Ermenistan protokollerine karşı büyük bir kamuoyu tepkisi oluşacaktır. Türk kamuoyu, ABD'nin Türkiye-Ermenistan protokolleri ile ilgili Türkiye'ye baskı yaptığını düşünecektir.

Yarım asırdan daha fazla süredir, iki NATO müttefiki olan Türkiye ve ABD'nin demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve serbest pazar ekonomisinin tesisi ilkelerine dayanan ortak değerler çerçevesinde ilişkileri sürekli gelişmiştir.

Bu tasarı ABD'nin ulusal çıkarlarına uymamakla birlikte, Türkiye'nin ulusal menfaatlerini zedelemektedir. Bu ciddi suçlamalar, Türkiye'ye sadece soykırım suçlamalarını atfetmiyor; bununla beraber toprak ve tazminat taleplerini gündeme getiriyor. Bu karar Türkiye-ABD ilişkilerine büyük bir zarar verecektir.

Türkiye'nin milli menfaatlerini ilgilendiren bu konuya, ne iktidar partisi olarak, ne de muhalefet partileri haliyle tepkisiz kalmayacaktır.

Bu tasarının kabulünden sadece ABD'de bulunan radikal Ermeni diasporası faydalanacaktır.

Bu tasarı Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesini engelleyeceği gibi, Türkiye-ABD ilişkilerine de sekte vuracaktır.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi üyelerinin; tasarının kabulünün Türkiye-ABD ilişkileri ile Güney Kafkasya'daki barış ve istikrar çabalarına vereceği zararın bilincinde olduklarını düşünüyor ve bu bağlamda sorumluluk duygusuyla hareket etmelerini bekliyoruz.

Tasarı sabah oylanacak. Öğleden sonra da "Amerika'nın Dünya'daki İtibarının Yeniden Tesisi: Neden Önemli?" başlıklı başka bir tasarı oylanacak. ABD'nin menfaatlerine aykırı soykırım tasarısı ile böyle bir tasarının yine aynı üyeler tarafından aynı gün içinde oylanması oldukça manidar.
YRD. DOÇ. DR. CÜNEYT YÜKSEL MARDİN MİLLETVEKİLİ / TÜRKİYE–ABD DOSTLUK GRUBU ÜYESİ 
 

Kaynak: Zaman

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeli mi?