Halifeliğin kaldırılmasına yönelik kanunun maddeleri

“Hilafetin kaldırılmasına ve Osmanlı hanedanının TC dışına çıkarılmasına dair kanun, 3 Mart 1924'de TBMM'de kabul edilmiş ve 6 Mart'ta Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmişti; işte o kanunun maddeleri...

Halifeliğin kaldırılmasına yönelik kanunun maddeleri

Dünya Bülteni/Tarih Servisi

Sadeleştiren: Emre Gül

3 Mart 1924(1340)-Hicri 26 Recep 1342 tarihli “Hilafetin kaldırılmasına ve Osmanlı hanedanının Türkiye Cumhuriyeti ülkesi Dışına çıkarılmasına dair kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi. 6 Mart 1924'te ise Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 431 sayılı bu kanun toplam 13 maddeden oluşmaktaydı. Kabul edilen maddelere göre:

Madde 1-Halife görevinden alınmıştır. Halifelik, hükümet ve Cumhuriyet’in anlam ve kavramı içinde esasen mevcut bulunduğundan hilafet makamı kaldırılmıştır.

Madde 2-Görevden alınan halife ve Osmanlı saltanatına mensup tüm erkek ve kadınlar, damatlar Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde oturmak hakkından ebediyen mahrumdurlar. Bu soya bağlı kadınlardan doğmuş kimselerde Osmanlı addedilirler.

Madde 3-İkinci maddede zikredilen kimseler, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde Türkiye Cumhuriyeti ülkesini terk etmeye mecburdurlar.

Madde 4-İkinci maddede zikredilen kimselerin Türk vatandaşlık sıfatı ve hukuku kaldırılmıştır.

Madde 5-Bundan böyle ikinci maddede anılan kimseler, Türkiye Cumhuriyeti’nde taşınmaz mal edinemezler. Türkiye’deki ilişkilerinin kesilmesi için bir yıl süre ile vekil tayin ederek, devlet mahkemelerine başvurabilirler. Bu müddetin sona ermesinden sonra hiçbir mahkemeye başvurma hakları yoktur.

Madde 6-İkinci maddede anılan kimselere, yol giderlerine karşılık olmak üzere bir defaya mahsus ve servetleri ile orantılı, uygun miktarda para ödenecektir.

Madde 7-İkinci maddede zikredilen kişiler, Türkiye Cumhuriyeti içindeki bütün taşınmaz mal varlıklarını bir yıl içerisinde hükümetin bilgisi ve tasdiki ile elden çıkarmaya mecburdurlar. Zikredilen taşınmaz malları satamamaları durumunda bunlar, hükümetçe satın alınarak bedelleri kendilerine verilecektir.

Madde 8-Osmanlı İmparatorluğu’nda padişahlık etmiş kimselerin Türkiye Cumhuriyeti arazisi içinde tapuda kayıtlı taşınmaz malları millete intikal etmiştir. (Millileştirilmiştir.)

Madde 9-Kapatılan padişahlık sarayları ve köşkleri ile bunların ek binalarında bulunan eşyalar, takımlar, tablolar, sanat eserleri ve diğer taşınabilir mallar millete intikal etmiştir. (Millileştirilmiştir.)

Madde 10-Padişah malları adı altında olup, evvelce millete devredilen mallar ile beraber, kaldırılan padişahlığa ait bütün taşınmaz mallar ve eski hazine mevcutları ile birlikte saray ve köşkler ek yapıları ve arazileri millete intikal etmiştir. (Millileştirilmiştir.)

Madde 11-Millete intikal eden taşınabilir ve taşınmaz tüm malvarlıklarının saptanması ve muhafazası için bir yönetmelik hazırlanacaktır.

Madde 12-Bu kanun yayımlanmasından itibaren geçerlidir.

Madde 13-Bu kanun, Bakanlar kurulu tarafından uygulanır.

Denilmekteydi. Daha sonra kanunda 15. 05. 1974 tarihli ve 1803 Nolu yasa ile değişikliğe gidildi ve zikredilen kanunun 2-3-4 ve 5.nci maddeleri kaldırıldı.

Kaynaklar:

06.03.1924 Tarihli Resmi Gazete (Sadeleştirilmiştir.)

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2019, 08:26
YORUM EKLE
YORUMLAR
muhabbet
muhabbet - 8 yıl Önce

kainatın en büyük azabı ve gazabı zalimlerin ve münafıkların üzerine olsunher iki dünyalarındanda ebedi ve daim en büyük azab içerisinde kalsınlar

hüzün
hüzün - 8 yıl Önce

İngilterede hala kraliyet var Avrupanın birçok ülkesi hala monarşi sembolikte olsa Halifelik kalmalıydı ozaman çok farklı olabilirdi.

kocabaş
kocabaş - 7 yıl Önce

üzülmek de önemli ama hiç bir sonuç sebepsiz değil ki ders alıp akıllıcaçalışıyormuyuz önemli olan bu gerisi hikaye

Okudum cumhuriyetlik geldii beyan edilmiş.
Okudum cumhuriyetlik geldii beyan edilmiş. - 9 ay Önce

su
su - 3 yıl Önce

**ülkemizde yapılan her yorum bence hepsinin öneme alınması gerekir ama anlamsızca olanlar hariç tabikide herkese T.C inkilap tarihi dersinde başarılar diliyorum iyi çalışmalar dileğiyle

Okudum cumhuriyetlik geldii beyan edilmiş.
Okudum cumhuriyetlik geldii beyan edilmiş. - 9 ay Önce

Ferdağ üstündağ

Ferdağ üstündağ.
Ferdağ üstündağ. - 9 ay Önce

Okudum

Ferdağ üstündağ.
Ferdağ üstündağ. - 9 ay Önce

Okudumcumhuriyetlik anlatimi ve her insan ölümlüdür millet coğaldıkca var olması ebediyete intikal etmiş ve edecek olanlara zülüm yapılmış vatan saolsun sloganları herkez için cabası göstereceğe dönmüş.


banner39

banner36

banner37

banner35