banner39

banner35

II. Meşrutiyet Meclis-i Mebusanı'nda kimler vardı?

"İşkodra’dan Basra Körfezi’ne; Karadeniz’den Sahra-yı Kebir’e kadar uzanan koskoca Osmanlı İmparatorluğu, meşrutiyetten medet umanlar elinde batmıştır."

Tarih Dosyası 05.04.2022, 21:13
II. Meşrutiyet Meclis-i Mebusanı'nda kimler vardı?

Mabeyn Başkâtibi Tahsin Paşa’nın hatıratına göre Sultan II. Abdülhamid Han, Tahsin Paşa’ya diyor ki:

“Muhtelif âmâl ü efkâr besleyen unsurların ictima ettikleri yerlerde fırka/parti münazaralarından memlekete daima zarar gelir. Bizim ilk mecliste bunun acı tecrübeleri olmuştur.”

Sultan II. Abdülhamid Han’ın temas ettiği bu gerçek, 1908 yılının 17 Aralık Perşembe günü açılan II. Meşrutiyet’in ilk Meclis-i Mebusan’ında olanca dehşetiyle tecelli etmiş ve İşkodra’dan Basra Körfezi’ne; Karadeniz’den Sahra-yı Kebir’e kadar uzanan koskoca Osmanlı İmparatorluğu, meşrutiyetten medet umanlar elinde batmıştır.

Ehl-i insaf, açılan o 1908 Meclis-i Mebusanı’nı tetkik etmelidir. Kimler yok ki bu mecliste?

Mesela, Balkan Harbi’nde Edirne’nin müdafaa planlarını Bulgarlara teslim eden Bulgar asıllı Pançederof Efendi bu meclistedir.

Arnavutluk’u İtalyanlara teslim için çırpınan ve İşkodra müdafii Hasan Rıza Paşa’yı öldürten Esad Toptanî bu Meclis’te Draç mebusudur.

Bir İstanbul Mebusu Kozmidi Efendi vardır ki un ve değirmenciler kralı olarak tanınmıştır; “İstersem İstanbul’u aç bırakırım.” diyecek derecede küstahlaşan bu adam, bilahare servetini Yunanistan’a aktarmış ve sonra da gidip oraya yerleşivermiştir.

Müstakil Ermenistan uğruna yemin eden Karakim Pastırmaciyan Efendi de aynı mecliste Erzurum mebusudur.

Ege havalisinin Rumluğunu(!) ispata çalışan Karoldi Efendi yine bu mecliste İzmir mebusudur.

1894 Sason İsyanı’nın lideri olan ve o yıllarda kaçıp hayatını kurtarabilen Hamparsum Boyacıyan ise Harput mebusudur.

Devlet-i Âliyye’nin sırlarını İngilizlere ulaştıran ve bu hâli Lawrence’in hatıratında itiraf edilen Mekke Mebusu Abdullah da aynı meclistedir.

Yine bu mecliste Selânik Mebusu Emanuel Karaso adlı Yahudi de vardır.

Arnavutluk’un bizim hâkimiyetimizden kurtulması ve Arnavutluk’ta İtalyan, Yunan, Avusturya Devletlerinin her birine birer nüfuz mıntıkası ayrılması yolunda çalışan, bunu temin için de üç devletin üçünden de büyük bir maharetle para sızdırmasını bilen İsmail Kemal yine aynı mecliste Berat mebusudur.

Ve nihayet bu mecliste: “Ben Osmanlı Bankası kadar Türk’üm!” diyebilen hainler vardır.

Yorumlar (0)
20
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?