Kerbela'dan sağ kurtulan Ehl-i beytin son erkeği: Ali Zeyn el-Abidin

İmam Zeynel Abidin Kerbela faciasından kurtulan Ehli-Beyt neslinden tek erkek kişidir ( çocuklar hariç) Kerbela faciasında İmam Zeynel Abidin (21) yaşlarında ve hasta idi. Hasta olması sebebiyle Yezid'in askerleriyle olan savaşa katılamamıştı.

Kerbela'dan sağ kurtulan Ehl-i beytin son erkeği: Ali Zeyn el-Abidin

Asıl adı Ali olan Ali Zeyn el-Abidin, Hz.Ali’nin torunu, Hz.Huseyin oğludur. 655 yılında Medine’de doğdu, 713 yılında öldü. 

Hz. Ali tarafından Hüseyin ile evlendirilmiş ve bu evlilikten Ali Zeyn el-Abidin dünyaya gelmiştir. Kendinden daha büyük kardeşinden tefrik edilmek için, küçük (aşğar) diye anılan bu ‘Ali, büyük takvasından dolayı Ali Zeyn el-‘Abidin (Allah’a ibadet edenlerin ziyneti) lâkabını almıştır. Şi’îler ve Aleviler tarafından, on iki imamın dördüncüsü olarak kabul edilip, saygı ve hürmet edilir.

Babası Huseyin’in H. 61= M.680’de, Kerbelâ muharebesinde şehadetinden son­ra, Şamir b, Zi ‘l-Cavşan o sırada hasta olan Zeyn el-‘Abidin’i de öldürmek istedi; fakat onu Ömar bin Sa’d kurtardı. Ubayd Allah bin Ziyad onu Hu­seyin ailesinden sağ kalmış diğer bîr kaç kişi ile birlikte, halife I.Yezid, nezdine yolladı. Halife bunları iyi karşıladı ve Medine’ye dönmelerine müsaade etti. Medineliler I.Yezid aleyhine ayaklandıkları zaman, Zeyn el-‘Abidin ayaklananlarla birlikte hareket etmekten kaçınanlardan biri olmuş­tur. Bundan dolayı, Harra’de kazandığı büyük zaferi müteakip (H.63 = M.683), Medine’ye muzafferane girişinden sonra, kumandan Mualim b. Ukba halifeden Ali Zeyn el-‘Abidin’e dostane muamele et­mek emrini aldı. Ali Zeyn el-‘Abidin, bazılarına göre, H. 92 (710/ 711) de, genel kanaate göre de, H.94 (712/713) te, 58 yaşında ölmüştür.

Türbesi Malatya'dadır. Türbe, Battalgazi ilçesi Atabey İskelesi yakınındadır. Türbenin Hz. Hüseyin’in oğlu İmam Zeynel Abidin Hazretleri’ne ait olduğu söylenmektedir.

On iki imamın dördüncüsü olan ve Huseyin’in diğer oğullarının şahadetinden sonra sağ kalması ve imamlık sülâlesinin kendinden devam etmesi bakı­mından, Ebü’l-A’İmma, bazan da Sayyid Saccâd ve Sayyid al-Sâcidin lâkapları ile anılmıştır. Ali Zeyn el-‘Âbidin’in Kerbelâ olayında, ishal  hastalığına  yakalanmış olmasından dolayı, ba­bası Huseyin tarafından harbe girmesine müsaade edil­memişti.

Sahife-i Seccadiye

Kerbela vakasından sonra Ehl-i Beyt  şeceresi  genelde erkekler üzerinden Zeynelabidin yoluyla devam etmiştir.  Hem Bediüzzaman hem de Hasan el Benna, Ehl-i Beyt’in serçeşmesi olan İmam Zeynelabidin'in dualarının bulunduğu Sahife-i Seccadiye eserini okumaya devam etmişlerdir.

Hamd Salim Murri Yeni Ortadoğu adlı makalesinde Hasan el Benna’nın gece ve gündüz okuduğu evrada haiz dua mecmuasında yer alan dualardan birinin Seccad lakabıyla da bilinen İmam Zeynelabidin’in Sahife-i Seccadiye’sinden muktebes olduğunu belirtmektedir.

Künyesi:

Adı      Ali Bin Hüseyin                                                                         
Lakabı     Zeynel Abidin (inananların ziyneti, takısı)anlamında
Büyük Dedesi      Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)
Dedesi      İmam Aliyyel Murteza
Büyük Annesi      Hadiceyi Kübra
Babaannesi         Fatimetüz Zehra
Babası       İmam Hüseyni Deşti Kerbela
Annesi     Prenses Şehribanu
Doğum Yeri         Medineyi Münevver
Doğum Tarihi       Hicri (38) yılı Miladi ise( 659) yılı
Vefat Yeri           Medineyi Münevver
Vefat Tarihi     Hicri (95) yılı Miladi ise (717) yılı
Vefat nedeni                 Emevi Sultanı zalim Abdül Melik Tarafından  Zehirletilerek şehit edilmişlerdir
12 İmamlarda    4. imam
İmamlık süresi     35 yıl

Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2018, 17:02
YORUM EKLE
YORUMLAR
Ali
Ali - 3 ay Önce

Misbah Cengiz ehl-i beytten erkek olarak tek kalan Zeyn-el Abidindir.

misbah cengiz
misbah cengiz - 3 ay Önce

peki onun haricinde ehli beytten kac kisi kurtulmus bilginiz varmi ve varsa kimler lutfen cok onemli

misbah cengiz
misbah cengiz - 3 ay Önce

peki onun haricinde ehli beytten kac kisi kurtulmus bilginiz varmi ve varsa kimler lutfen cok onemli

misbah
misbah - 3 ay Önce

Zeynel abidin disinda kurtulan bayan varmi peki bilen varmi

banner33

banner37