MNP'nin kuruluş bildirisini Necip Fazıl yazmıştı

Milli Görüş'ün ilk siyasi hareketi Milli Nizam Partisi 47 yıl önce bugün kurulmuş ve Necip Fazıl'ın kaleme aldığı kuruluş beyannamesindeki ifadeler sebebiyle 14 ay sonra kapatılmıştı

MNP'nin kuruluş bildirisini Necip Fazıl yazmıştı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye siyasi hayatında önemli bir yere sahip olan Milli Görüş hareketinin ilk siyasi partisi Milli Nizam Partisi, 47 yıl önce bugün kurulmuştu.

Milli Görüş hareketinin kurucusu merhum Necmettin Erbakan, Konya milletvekili iken 17 arkadaşı ile bir araya gelerek Milli Nizam Partisi’ni 26 Ocak 1970'te kurdu. Partinin programı ve beyannamesinin hazırlanmasında Mehmet Akif Ersoy’un yakın arkadaşlarından Sebilürreşad dergisinin yayıncısı Eşref Edip de katkıda bulunmuştu. Necip Fazıl Kısakürek’in bizzat kaleme aldığı beyanname daha sonra Büyük Doğu dergisinde de yayılanmıştı. Partinin kurucularından Hasan Aksay, Milli Nizam isminin de Eşref Edip tarafından önerildiğini belirtiyor.

Partinin kurucular kurulu 18 kişiden oluşuyordu. Bu isimler şu şekilde:

Necmettin Erbakan, Ahmet Tevfik Paksu, Ali Haydar Aksay, Süleyman Arif Emre, H. Tahsin Armutcuoğlu, Ömer Çoktosun, Ekrem Ocaklı, Ö. Faruk Ergin, Saffet Solak, Hasan Aksay, Ali Oğuz, İsmail Müftüoğlu, Nail Sürel, Fehmi Cumalıoğlu, Hüsamettin Fadıloğlu, Bahattin Çarhoğlu, Mehmet Satoğlu, Rıfat Boynukalın, Hüsamettin Akmumcu, Hüseyin Abbas ve İkbal Şen.

KURULUŞ BEYANNAMESİ

Milli Nizam Partisi’nin kuruluş beyannamesi partinin kapatılması için gösterilen gerekçelerin başında geliyor. Eşref Edip ve Necip Fazıl’ın katkıda bulunduğu bu beyanname için “İslamcı Manifesto” nitelendirilmesi de yapılıyor.

Partinin Kuruluş Beyannamesi şu ifadelerle başlıyordu:

“Aziz Milletimiz; Bugün, daima Hak’ka bağlılıkta, Hak’kı tutmakta, iyiyi destekleyici, kötüyü men edici hüviyetiyle insanlık tarihinin en ulvi mahreki üzerinde yürüyen Büyük Milletimizin çeşitli tesirlerle kendi yolundan saptırılması gayretlerinin hüküm sürdüğü oldukça uzun bir devreden sonra yeniden ulvi ve şanlı tarihi yörüngesi üzerine oturtulması için füzelerin ateşlendiği gündür. Millî Nizam Partisi; milletimizi karışık ve karanlık devrelerden sonra aydınlığa götürecek, onu parlak tarihî yörüngesi üzerine yeniden oturtmak için ateşlenen güçlü füzedir. Bugün bu füzenin ateşlendiği gündür. Bugün bu mutlu gündür. Bütün milletimize uğurlu ve hayırlı olsun. Ey daima Hak’kı tutmak, iyiyi sağlamak ve kötüyü men etmek yolunda bulunmak üzere seçilmiş mümtaz ve Aziz Milletimiz!

...Milli Nizam Partisi"nin kurulduğu bugünün mana alemindeki yeri, milli heyecanın birikip, birikip coşkun bir deniz halini aldığı bir anda, bu denizi kendi şeddinin arkasında zor zaptetmeye başlayan azametli barajın artık su kapaklarının açılmaya başladığı gündür. Milletimizin fıtratındaki yüksek ahlak ve fazilet bu kapakların açılmasıyla kuvveden fiile çıkacak, Milli Nizam Partisi"nin muntazam kanallarından dört bir yana dağılarak bütün yurt sathında, her tarafa; refah, saadet ve selamet götürmeye başlayacaktır. Bugün bu mutlu gündür. Bütün milletimize uğurlu ve hayırlı olsun.

Aziz Milletimiz;

Bugün, asırlarca insanlığı meyvalarıyla besleyen büyük medeniyet ağacımızın, son asırlarda içinden kemirilerek çürütülüp devrildiği elverişsiz iklim şartları muvacehesinde, her an yeniden insanlığa örnek medeniyetler kurabilme cevherinin bir tohum içinde saklı hale geldikten ve uzun yıllar çeşitli tesirler altında sadece içine çekilen milli cevherin bu mukaddes tohumunun büyük ve gür medeniyet ağacını yeniden meydana getirmek üzere kendi kabuğunu deldiği gündür. Bugün, bu mutlu gündür. Bütün milletimize uğurlu ve hayırlı olsun.

Aziz Milletimiz;

Bugün daima Hakka bağlılıkta, Hakkı tutmakta; iyiyi destekleyici, kötüyü men edici hüviyetiyle insanlık tarihinin en ulvi mahreki üzerinde yürüyen Büyük Milletimizin çeşitli tesirlerle kendi yolundan saptırılması gayretlerinin hüküm sürdüğü oldukça uzun bir devreden sonra yeniden ulvi ve şanlı tarihi yörüngesi üzerine oturtulması için füzelerin ateşlendiği gündür. Milli Nizam Partisi; milletimizi karışık ve karanlık devrelerden sonra aydınlığa götürecek, onu, parlak tarihi yörüngesi üzerine yeniden oturtmak için ateşlenen güçlü füzedir. Bugün, bu füzenin ateşlendiği gündür. Bugün, bu mutlu gündür. Bütün milletimize uğurlu ve hayırlı olsun..."

PARTİNİN AMACI

Parti programının beşinci sayfasında partinin gayesi şöyle ifade ediliyordu:

“1- Partimiz, milletimizin fıtratında mevcut olan yüksek ahlak ve faziletin, kuvvetten fiile çıkarılmasını, inkişafını ve cemiyetimize nizam, huzur, içtimai adalet ve vatandaşlarımıza saadet ve selamet getirmesini gaye edinmiştir.

2- Partimizin, milletimizin manevi kalkınma yanında müsbet ilimlerde ve teknikte taklitçilikten kurtulması, yapıcı, keşf ve icad edici gerçek bir inkişafa ve her sahada büyük şahsiyete erişmesini gaye edinmiştir.

3- Partimiz, milletimizin geçirdiği tarihi tecrübeler, kazandığı olgunluk sayesinde, milli ve manevi değerlerimize halel getirmeden, demokratik hukuk nizamı içerisinde, maddi ve manevi kalkınma hareketlerinin, basiretli ve isabetli bir sentezini yapacağını ve bu suretle beşeriyete ışık tutacak, refah ve saadet getirecek, yeniden dünya'ya örnek üstün bir medeniyet kuracağım kabul eder ve bu büyük gayeye erişmek için vatandaşlarımızı hizmete çağırır.”

Milli Nizam Partisi, 14 aylık faaliyetinden sonra Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. Kapatılma gerekçeleri arasında partinin kuruluş beyannamesi, genel başkan Erbakan’ın çeitli tarihlerde yaptığı konuşmalar ve gençlik kolları tarafından söylenen sözleri Abdurrahim Karakoç’a ait “Hak Yol İslam Yazacağız” Marşı yer aldı.

Partinin kapatılmasının ilginç bir gerekçesi ise Erbakan'ın bir konuşmasında belirttiği "Milli Nizam Partisi'ni Sultan Fatih, Yavuz Selim, Nizamülmülk ve Abdulhamid kurdu" ifadesiydi. Gazeteler o dönem Erbakan'ın bu konuşmasını "Erbakan: MNP'yi sultanlar kurdu" başlığıyla vermişti.

Milli Nizam Partisi’nden sonra Milli Görüş siyasi hayatına Milli Selamet Partisi ile devam etti.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2017, 02:30
banner53
YORUM EKLE

banner39