banner39

banner35

Murad Paşa'ya niçin "Kuyucu" denildi?

“Vezir-i bînazir kuyular kazdırdı ve getirdikleri melaini kuyu başında çöktürdü ve birer birer boynun vurdurdu ve bu tarik ile her gün bir iki kuyu dolardı ve müceddeden bir dahi kazılmaya muhtaç olurdu. Akıbet ‘Kuyucu’ deyü telkip olunup dünyaya velveleler virdi. Bu tarik ile yalnız ‘Celalî’ namında olanları değil, belki itam u iskaa edenleri (yiyecek-içecek verenleri) ve hemcivar (komşu) olanları bile kırdı.”

Tarih Dosyası 12.04.2022, 11:16
Murad Paşa'ya niçin "Kuyucu" denildi?

Sultan I. Ahmed devri sadrazamlarından olan ve 1606-1611 yılları arasında beş yıla yakın sadâret makamında kalıp “Kuyucu” lakabıyla şöhret bulan Murad Paşa’ya bu lakabın niçin verildiği mevzuunda tarihimizin sahih kaynaklarından ikisinden iki şahadet nakledeceğiz. Peçevî tarihinde İbrahim Efendi diyor ki:

“Vezir-i bînazir kuyular kazdırdı ve getirdikleri melaini kuyu başında çöktürdü ve birer birer boynun vurdurdu ve bu tarik ile her gün bir iki kuyu dolardı ve müceddeden bir dahi kazılmaya muhtaç olurdu. Akıbet ‘Kuyucu’ deyü telkip olunup dünyaya velveleler virdi. Bu tarik ile yalnız ‘Celalî’ namında olanları değil, belki itam u iskaa edenleri (yiyecek-içecek verenleri) ve hemcivar (komşu) olanları bile kırdı.”

Vezir-i A’zam Murad Paşa’nın “Kuyucu”luğunu, Peçevî böyle anlatırken Naîmâ da aynı mevzua temasla diyor ki:

“Murad Paşa bir gün otağının önünde oturup kuyulara insan doldurturken ileride bir atlının terkisinde giden küçük bir çocuk gözüne ilişmiş. Hemen getirtip bizzat istintak ederek fakir çalgıcının oğlu olduğunu anlayınca:

— Hey! Baban Celalileri şevke götürürdü, diye derhal idamını emretmiş, fakat cellatlar:

— Bu sabiyi, masumu nice öldürelim? diye emrine itaat etmedikleri için yeniçerilere ve onlar da yüz çevirince içoğlanlarına emretmişse de öyle bir şenaati hiçbiri kabul etmemiştir.”

Ve Naîmâ devamla Murad Paşa’nın “Kuyucu”luğunun nerelere vardığını bakınız nasıl anlatıyor:

“Oğlancuk meydanda kalup bu emre imtisal ider âdem bulunmadık da vezir-i pir merrih-i felek-serir gibi arkasından kürkün bırakıp ve kalkup sabiyi kendü eliyle alup hufrenün (çukurun,kuyunun) kenarına götürüp başını burup boğazını sıkup helak ve kendi eliyle hufreye ilka eyledi.”

Naîmâ’ya göre zulmü böylesine bir vahşet hâlini alan Kuyucu Murad Paşa’nın, çıktığı Anadolu Seferi’nde öldürttüğü insan sayısı yüz binden fazladır.

Yorumlar (0)
20
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?