banner39

Selçuklu Sultan Mesut kimdir? Kuruluş Osman'daki Mesud kim?

Selçuklu döneminde Sultan Mesut kimdir, Kuruluş Osman dizisinde yer verilen Mesud, hangisidir, tarihte gerçekten de böyle biri var mıydı?

Tarih Dosyası 10.05.2023, 23:32 10.05.2023, 23:33
Selçuklu Sultan Mesut kimdir? Kuruluş Osman'daki Mesud kim?

Selçuklu Sultanı Mesud kimdir, daha doğrusu Selçuklu döneminde kaç tane Sultan Mesut vardı, Kuruluş Osman dizisinde sık sık adı geçen Sultan Mesud hangisidir, ne zaman yaşadı, yerine kim geçti? 

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin bazı bölümlerinde Selçukluların Sultan Mesud dönemi de işleniyor. 

Anadolu Selçukluları döneminin işlendiği dizi aynı zamanda Osmanlı'nın da ilk dönemidir. Burdan da anlaşılacağı üzere dizide sözü edilen Mesud kimse Selçuklu devletinin en isimlerinden biridir. Şimdi bakalım Selçuklu devletinin son dönemlerindeki Mesud kimdir?

SELÇUKLU SULTANI MESUD KİMDİR?

Dizide adı sık sık geçen Mesud, 2. Mesud'dur. Sultan II. İzzeddin Keykâvus'un oğludur. Babası 1278 yılında hayatını kaybediyor. Babası ölünce tahta geçmesi gerekiyor. Sultan 2. Mesud, devletin en zayıf olduğu daha doğrusu Moğol işgali altında olduğu bir dönemde sultan olmuştur. Ancak, işgal altındaki bir devlette ne kadar sultanlık yapılabilir orasını varın siz düşünün.

Selçuklu Sultan Mesut kimdir Kuruluş Osman'daki Mesud kim

Anadolu'da Moğol egemenliği altında yaşayan Sultan Mesud döneminde halk, ağır vergiler, açlık ve sefalet gibi zorluklarla karşı karşıya kaldı. Moğol valileri ve komutanları tarafından idare edilen Anadolu Selçuklu Devleti, hem İlhanlılar'a haraç ödemekte hem de Moğol şehzade ve kumandanlarının ihtiyaçlarını karşılamaktaydı. Moğol ordularının Anadolu'ya gelmesi vergilerin artmasına, halkın sefalet içinde yaşamasına neden olmuştur. Türkmen saldırıları da halkın güvenliğini tehdit etmiş ve Selçuklu devlet adamlarının yolsuzlukları da halkın hoşnutsuzluğunu artırmıştır.

Konya ve çevresinde düzeni sağlamak oldukça zordu, çünkü Karamanoğulları ve Eşrefoğulları gibi beylikler Anadolu Selçukluları'na tehdit oluşturuyordu. Sultan Mesud'un Kayseri'de ikamet etmesi, III. Gıyâseddin Keyhusrev'in annesinin güçlenmesine yol açmış ve torunlarını Konya'ya tahta çıkardı. Ancak bu durum kısa sürede sona erdi.

Moğol hükümdarı Argun Han, Türkmenleri cezalandırmak amacıyla Anadolu'ya 20.000 kişilik bir ordu gönderdi. Ancak Sultan Mesud'un da bulunduğu birliklerin hareketi sırasında halkın evlerini terk ederek mağaralara saklanması, Argun Han'ın sinirlenmesine neden olmuştur. Bunun üzerine Konya'ya yürümüş ancak Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin oğlu Sultan Veled'in müdahalesiyle zarar vermeden geri döndü. Sultan Mesud ise rakipleri olan Germiyanoğulları'nı Moğol kuvvetlerinin yardımıyla bozguna uğradı.

Ancak huzursuzluklar devam etti. III. Gıyâseddin Keyhusrev'in annesi, Türkmenler'le iş birliği yaparak Anadolu'da kargaşa çıkarmış ve Argun Han'a III. Gıyâseddin'in iki oğlu ile Sultan Mesud arasında toprakların paylaştırılmasını talep etti. Bu durum üzerine Sultan Mesud, Argun Han'ın isteği üzerine çocukları Argun Han'a göndermiş ve çocukların gerçekte III. Gıyâseddin'e ait olmadığı anlaşılınca başları kesilerek Türkmenlere gönderildi.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeli mi?