banner15

Sürgünün memleketlerini unutturamadığı Ahıskalılar

İkinci Dünya Savaşı yıllarında SSCB'nin lideri Stalin, onbinlerce Ahıskalı'yı yurdundan sürgüne yolladı. Türkiye ve başka ülkelere dağılan Ahıskalılar ise hala memleketlerinin özlemi ile yaşıyor

Sürgünün memleketlerini unutturamadığı Ahıskalılar

Ardahan'ın kuzeyinde Gürcistan toprakları içerisinde, Posof çayının iki yakasında yer alan 6 kasaba ile 200 kadar köyü kaplayan alan olan  Ahıska, karayolu ile Tiflis, Batum ve Türkiye’ye bağlıdır. Ardahan’a 48, Posof ilçesine 12 kilometre mesafededir. 1828’de 50 bin olan nüfusu, şimdi Ermenilerden müteşekkil 25.000 kadardır.

Ahıska Türklerinin öz vatanlarından sürüldüğü yılın üzerinden 74 yıl geçse de oradan oraya sürüklenen Ahıska Türkleri Türkiye başta olmak üzere bir çok farklı ülkeye dağıldı.Ahıska bölgesi, 1578 tarihinde Sultan III. Murad Hân zamanında Osmanlı topraklarına katıldı. Konya, Yozgat ve Tokat bölgelerinden aileler oralara yerleştirildi.

250 yıl Osmanlı hâkimiyetinde kaldıktan sonra, 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşında, Ruslar, önce Kars, sonra da Ahıska’yı aldılar. İkinci dünya savaşında Stalin, eli silah tutan 40.000 Türkü askere aldıktan sonra, kalan 91 000 Türk, 14-16 kasım 1944’de; “Komşu hasım bir ülkenin (Türkiye’nin) istihbarat kuvvetleri ile temasta bulunmaktan”, önce Özbekistan’a sürüldü.

Bu sürgünde 17 000 kişi öldü. Daha sonra Türkler; Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Türkiye, Sibirya gibi dünyanın çeşitli bölgelerine dağıldılar. Bugün, dünyada 300.000 kadar Ahıska Türkü olduğu tahmin ediliyor.

Tekrar yurtlarına dönmek için de çeşitli çalışmalar yapıyorlar.

YORUM EKLE

banner39

banner36

banner37

banner35