banner39

Bir güzel insan Bursalı Hacı Mehmed Efendi

İskenderpaşa Cami İmam ve Hatibi olan bu güzel insanı, semt sakinleri “Bursalı Hacı Mehmed Efendi” olarak tanır ve çok severlerdi. O gerçek bir Allah dostu idi. Gönüllerimizin “Hocaefendisi” idi. 

Tarihte bugün 13.11.2019, 16:09
Bir güzel insan Bursalı Hacı Mehmed Efendi

Prof Dr. Erman Bülent Tuncer

Güzel insan değil. Doğrusu güzeller güzeli bir insan. Tıpkı bir güneş gibi, etrafını aydınlatan bir nur parçası. Nice gönülleri fethetti. Herkesi Allah ve Resul’ünün çizgisinde buluşmaya davet etti. Bu ocağın levhası ve diploması yoktu. Ancak rahmeti ve bereketi çoktu. Bir hocamız bu ocağa “Görünmeyen Üniversite” ismini verdi. Ne yazık ki, bu ocağın ateşi 39 yıl önce söndü. Çünkü Mehmed Zahid Kotku Efendi Hazretleri bu dünyadan beka âlemine göçtü.

Bu örnek şahsiyet, Muhterem Hocamız Mehmed Zahid Kotku Hazretleri idi. İskenderpaşa Cami İmam ve Hatibi olan bu güzel insanı, semt sakinleri “Bursalı Hacı Mehmed Efendi” olarak tanır ve çok severlerdi. O gerçek bir Allah dostu idi. Gönüllerimizin “Hocaefendisi” idi. 

Onsuz geçen hayat benim için büyük bir boşluk oluşturmuştur. Çünkü her sıkıntımızda başvurduğumuz ve duasını istediğimiz bir akil insandan mahrum kalmıştık.


HERŞEY BİR RÜYA İLE BAŞLADI

Dedemi bayram namazlarına götürdüğüm zaman, Hocaefendiyi tanımıştım. Sokakta top oynarken, bu güzel insanın aramızdan geçtiğini hatırlarım. Yıllar sonra, bu özel ve güzel insanın hayatıma yön vereceğini nereden bilebilirdim.

Ferudiddin bin Attar’ın yazdığı ve Hocaefendi’nin sadeleştirdiği Tezkiretel Evliya isimli eseri hayatımın seyrini değiştirmiştir.. Evliyaullah’ın hayatından çok etkilenmiştim. İslam ahlakının güzelliğini ve özelliğini anlamıştım.

İşte bir sonbahar gecesi, rüyalarımda Hocaefendiyi gördüm. Rüyalardaki yolculuğumuz o zaman Doçent olan Necmettin Erbakan’ın ikametgâhının karşı köşesindeki bakkal dükkanının önünden başlıyor. Hakka doğru yönelen bu yürüyüş Saraçhane’deki Belediye Sarayının önünde bitiyordu.

Gördüğüm bu rüyanın içinde, Hocaefendi okullarda okutulan tarih kitaplarındaki yalanları anlatıyor. Mahrem de konuşulan gizli hakikatleri açıklıyordu. Yolculuğun sonunda bir uyarıda bulundu. Konuştuklarımız aramızda kalsın. Şimdilik suskun kal.

RÜYALAR GERÇEK OLSA
   

Ne var ki,zaman tüneli içine girdiğimizde,bu rüya gerçek olmuştu.Siyaset dünyasına girişim Erbakan Hoca ile başlamış.Bürokratik hayatımda  Belediye Sarayı önünde noktalanmıştı.

RÜYA İÇİNDE RÜYA
     

Şaşılacak bir şey oldu. Rüya içinde bir rüya görüyordum. Kısa bir zaman önce vefat eden eden dedelerimin cenaze imamlarını buluyor. Bu rüyanın tabir edilmesini istiyordum. Hocaefendi birden karşıma çıkıyor. ”Kimse ile konuşma” şeklindeki uyarısını hatırlatıyordu. Bu uyarıyı dikkate almadım. Ama bunun bedelini çok kötü bir şekilde ödedim. Bendeki ani gelişen dini heyecan ailemi telaşlandırdı.    

Erken öten horoz gibi meydana çıktım.Bu  mücadelenin çocuk yaşta sıkıntılarını çektim. Vefa Lisesindeki sınıf arkadaşlarım müftü ismini taktılar. Sonunda liseden mezun olurken, karnemdeki hal ve gidiş notu 10’dan
6’ya düşürülmüştü.
     

RÜYA DEĞİL GERÇEK
     

Bu rüyanın bir ilahi tasarım olduğuna inandım. Bir Allah dostu bu rüyayı yorumlarken, ”sen de bir şey yok. Bu dedenden tevarüs eden bir husus” dedi. Annemin dedesi Bitlis de bir Kadiri Şeyhi idi. Şeyh Muhyeddin diye bilinirmiş. Anneannem gırtlağımdaki çıkıntıyı babasındaki boyun yapısına benzetirdi.     

Bu rüyanın en şaşırtıcı yanı. Hocaefendinin yanındaki kişilerdi. Hayatımda bunları hiç görmemiştim. İskenderpaşa Cami’sinde Cuma namazını kılarken bir de bu insanları orada görmez miyim? Az daha küçük dilimi yutacaktım.
     

BU AŞK BİTMESİN
   

 Hiç çekinmeden Hocaefendinin kapısını çaldım. Rüyamı anlattım. Hiçbir yorum yapmadı. Beni okyanusların ortasına götürdü. Gemi batıyor ne yaparız diye sordu. Kendisi cevabını verdi. ”Rabbim bizi bağışla ve bizi yaşat” diye dualar ederiz” dedi.Sahile çıktığımız zaman bu duaları unutursak, sözümüzde durmamış oluruz” şeklinde hatırlatmalarda bulundu. Anladım ki, bu aşkın bitmesini ve bu sevginin tükenmesini istemiyordu.1962 yılı kasım ayında başlayan yolculuk 1980 yılının sonbaharında geçici bir ara veriyordu.

Bu satırların günahkâr yazarı –hayatı boyunca- Mürşidinin himmetini asla unutmayacaktır. Nasihat vermek istediği her genç kardeşine de bir tavsiyede bulunacaktır: Âlimlerin etrafında buluşunuz. Unutmayınız ki, âlim bilgi yüklü olan kişi değil, ilmî ile amel eden bir kimsedir. Onun yüzüne bakmak nur ve
onların meclislerinde bulunmak büyük bir bahtiyarlıktır.


NEREDEN ÇIKTIN KARŞIMA
     

Her rahmetin bir zahmeti vardır. Dünya hayatı zor bir sınavdır. Yalan dünya boştur.Ancak yanıltıcı görüntüsü hoştur. Yaradan’ın da koyduğu kurallar vardır. Bu dünyadaki nimetlerin haramı vardır. Helalî vardır. Ahirette de hesabı vardır.     

Gül yüzlü Hocaefendi dilinden hiç eksik etmezdi. ”Haramın azabı vardır. Helalînde hesabı vardır.Bana göre,”ayaklarınızı denk alın” demek isterdi.     

Gerçek âlimler bir rehberdir. Allah’ın koruyucu melekleri gibidir. Mürşitler birer paratonerdir. Bu halkaya katılan insanları korumak onların doğal bir görevidir.    

Hiç unutmam, Fakültedeki bir Hocamızın odasına münasebetsiz bir kişi geldi. Peygamber Efendimiz ile Veysel Karani Hazretlerinin makamları hakkında gelişi güzel konuşuyordu. Bu saçma sapan sözlerine tepki gösterdim. Sanki kalbim sıkışıyor gibi oldu. Saçmalayan adam odadaki insanlara döndü ve “bakınız Efendisi onu rahat bırakmıyor” dedi.     

Gençlik heyecanı içinde, bu güzel insanlar için, ”nereden çıktılar karşıma” dediğim olmuştur. Çünkü nefsin ile aklın çalışması beni perişan etmiştir. Ama mürşitler -iradelerinin dışında olsa bile- talebelerini yalnız başına bırakmazlar.      

Gerçek âlimlerin zaman ve mekan tanımayan güçleri vardır. Bu Allah’ın onlara verdiği bir lütuftur.
    

 ACI BİR HİKAYE
     

Londra'da yaşadığım yıllarda bekardım. Geceleri British Council denilen uluslar arası bir mekana takılırdım. Bir seferinde yarı İngiliz, yarı İrlandalı çok güzel bir melez kız ile tanıştım. Bu güzel kıza hayran olmuştum. Hayatımda ilk kez  (içim kan ağlayarak) içtiği içkinin hesabını ödüyordum. Ev adresini de öğrenmiştim. Kendisi ile buluşmayı planlıyordum.    

O gece Hocaefendi rüyama girmiş.Sanki Londra üzerime yıkılmıştı. Yüksek bir ses tonu ile yaramaz talebesini azarlıyordu.”Yazıklar olsun. Bu fakir millet bu ilişkiler için mi sizleri yabancı ülkelere gönderiyor.”şeklinde tepkisini ortaya koyuyordu. Bu sözler bir ok gibi kalbime saplanmıştı. Ertesi gün ani bir kararla Londra’dan Brighton’a taşınmıştım.


ŞİMDİ İÇİN RAHAT MIDIR?
     

1973 Mart ayında doktora çalışmalarını tamamlamış ve İngiltere’ye gidiş hazırlıklarını yapıyorum. Milletvekili Genel Seçimleri var. Mazhar Özman ve Rıfat Tandoğan gibi ağabeylerimiz milletvekili adayı olmuşlardı.
   

 Seçim kampanyasına fiilen katılmamı istiyorlardı. Resmi bir görev taşırken, bu yarışın içinde olmak istemiyordum. O zaman istifa etmemi istediler. Mazhar Ağabey Hocaefendinin bu iş için Üniversiteden ayrılmamı istediğini söyledi. Ancak bana hiçte inandırıcı gelmedi. Çünkü Hocaefendi prensip olarak siyaset ile ilgilenmiyordu. Hocaefendi yurt dışına çıktığı içinde, kendisine ulaşamıyordum. Zaten gidiş sebebi de, bu spekülasyonların dışında kalmaktı. Kararsız kalmıştım. Osman Çataklı beni rahatlattı. İstifamı önledi. Ömer Öztürk'te bu baskılardan kurtulmam için, beni İngiltere'ye gönderdi. Hocaefendi ise, Mekke’de idi. Ağabeylerim yalnız bıraktığım içinde, içim buruktu.
   

 Londra'da Hocaefendi rüyalarıma girmesin mi? Ağabeylerimizin vücutları kan revan içinde perişan ve yorgun bir haldeler. Hocaefendi "Erman şimdi sen rahat mısın" diye sormasın mı? Bir kez daha sarsılmıştım.

 EĞİTİM METODU
     

Hocaefendinin kendisine has bir eğitim metodu vardı. Önem verdiği bir konuyu,zihinlere yerleştirmek için,çok sık tekrarlardı. Cuma hutbesinde anlatır. Pazar derslerinde tekrarlar. Ev sohbetlerinde de bir kez daha vurgulardı.      

Benim gibi günahkâr bir kul da, bu uyarıları dinler. Hocaefendinin haklılığını kabul eder. Ancak aynı hataları işlemeye devam ederdi. Şüphesiz Hocamız bu yanlışlardan çok rahatsız olurdu.     

Bir gün bize çok güzel bir ders verdi. Dedi ki "Söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Sözlerimin tesirli olmadığını üzülerek görüyorum. Oturdum kendi kendime sebebini araştırdım. Kabahati kendim de gördüm".        

Bu sözleri naklettiğim Necip Fazıl Kısakürek bana bak dedi "bu bir veli üslubudur. Bu zatı sakın bırakma".  

 
KUR’AN ve SÜNNET  
       

Hazretin en önemli uyarısı: “Denizde yürüyen bir kişi görseniz.Havada uçtuğuna tanık olsanız. Eğer bu kişi Resulullah’ın sünnetine muhalefet ediyorsa, vebadan kaçar gibi, onun yanından kaçınız."


KUTSAL BİR GÖREV
       

Vefatından kısa bir zaman önce mide ameliyatı olmuştu. Ameliyatı Mazhar Özman yapmış. Ali Uras Hocamız da izlemişti. Değerli bir Anestezi uzmanı olan Müfid Hoca'da narkoz veriyordu. Duaların eşliğinde Hocaefendi ameliyat olurken, cerrahı rahatlatmak için, Anestezisit bazı şaklabanlıklar yapıyordu. Doğrusu bu duruma canım çok sıkılmıştı. Sanki Hocaefendinin ruhu beni başucuna çağırıyordu. Nur yüzlü bakışları içinde, beni sınava tabi tutuyordu.        

19 yıllık yol arkadaşlığımızdan hatırımda kalanları sordu. Anlattıklarımı doğruladığını düşünüyordum. Sanki bana bir talimat vermişti. Gittiğim her yerde,aşağıdaki hususları anlatmamı istiyordu.         

1-Bu dünyada en büyük felaket imansız olarak yaşamaktır. En büyük bahtiyarlıkta bu dünyayı kâmil bir imanla terketmektir. İçerisinde zerre kadar imanı olan kimse cehennemde kalmayacaktır.      

Ehli iman günahları nedeniyle cehenneme gitse bile,cezasını tamamladıktan  sonra,kendisini cennette bulacaktır.Halbuki iman etmeyenlerin gidecekleri yer doğrudan cehennem olacaktır.  Geliniz ev ev merhamet şebekeleri kurunuz.. İnsanları bu felaketten kurtarınız.        

 2-Bu memleketin başına gelen felaketlerin en büyük sebebi rızık korkusudur. “Bana dokunmayan yılan bin yaşasın" veya "viran olası hanede evlad ü i yal (eş ve çocuklar) var" safsatasıdır. Doğrusu şudur: Rızkı veren Allah’tır. Rezzak olan Allah’tır. Rızık konusunda Allah'ın sözü vardır. Şüphesiz Allah sözünde durandır"        

 3-Bütün dünya Müslümanların karşısında olsa, hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Yeter ki, Allah bizim le beraber olsun.  Hz. İbrahim Aleyhisselamı ateşe attılar. Rabbimizin emriyle, bu yakıcı ateş, gül bahçesine dönüştü. Ateş bir mahlûktur. Allah’ın yarattığı bir şeydir. Rabbimizin izni olmaksızın, hiçbir şey yapamaz.  Unutmayınız ki, kuvvet ve kudret sahibi sadece Allah'tır.

 NUR KERVANI
         

Bu tecrübelerin ışığı altında, genç kardeşlerime acizen bir tavsiyem var. Mutlaka gerçek âlimleri bulunuz. İlmi ile amel eden bu güzel insanların yanı başından ayrılmayınız. Bu güzel insanların sohbetlerinden istifade ediniz. Kur’an ve sünnet çizgisinden kesinlikle sapmayınız.           

Birlikte yola çıktığınız kardeşlerinizi unutmayınız. Yolda bulduğunuz insanları da bu kervana katınız.           

Unutmayınız ki,sanat Allah’ı aramaktır. Gerisi çelik çomaktır.


 

banner53
Yorumlar (2)
M.Tahir Goren 2 yıl önce
A nlasilan oki bu fakirden once yola cikmissi niz Allah nisbeti
nizi aziz etsin Ya HU.
Aytekin 2 yıl önce
Hamd allaha mahsustur.Allah sefaatine à mazhar etsin.amin
19
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?