Fransızların Cezayir'i işgali başladı

Tarihe bugün gerçekleşen olaylar arasında, Fransızlar Cezayir’e asker çıkarması ,Mustafa Kemal’e İzmir’de suikast planlayanların yakalanması, Almanlar'ın Paris’e girmesi var...

Fransızların Cezayir'i işgali başladı

Tarih Servisi /Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Fransızlar Cezayir’e Asker Çıkardılar (1830)

Cezayir Dayısı İzmirli Hasan Paşa’nın bir alacak meselesi yüzünden sinirlenerek Fransız elçisinin yüzüne yelpaze ile vurması ilişkileri germişti. Fransa ile Cezayir arasında savaş çıktı. Osmanlı Devleti bu dönem de içinde bulunduğu durum nedeniyle Cezayir’i koruyacak vaziyette değildi. Çünkü yeniçeri ocağı kaldırılmış, Navarin’de donanması yakılmıştı. Aslında Fransızların durumu da bu dönemde Cezayir savaşı için müsait değildi. Fransızlar uzun süre kuşatma altında tuttukları Cezayir’e 14 Haziran 1830 tarihinde asker çıkararak işgali başlattılar. (Ayrıntılar için: http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=157976&q=Frans%C4%B1z+El%C3%A7isinin+Y%C3%BCz%C3%BCne+Vurulan+Yelpaze+Cezayir%E2%80%99i+Kaybettirmi%C5%9Fti )

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

Köprülü Fazıl Mustafa Paşa Macaristan Seferine Çıktı (1691)

II.Viyana bozgunundan sonra başlayan kötü gidişata son vermek için Köprülü Fazıl Mustafa Paşa olağanüstü yetkilerle sadrazam yapıldı. Köprülü Fazıl Mustafa Paşa kısa zamanda başarıları ile bir umut olmaya başladı. Avusturyalıların neredeyse Macaristan’ın tamamını ele geçirmeleri üzerine 14 Haziran 1691 tarihinde Avusturya üzerine sefere çıktı. Bu sefer sırasında Salankamen’de Avusturya ordusu ile savaşta en önde giderken alnından vurularak şehit düşmesi işleri yine kötüleştirdi.

Jandarma Teşkilatının Kuruluş Günü (1839)

Jandarma Teşkilatı hakkında arşivlerde, 1839 yılından itibaren “Jandarma” adına ve muhtelif “Jandarma tayin kararnamelerine” rastlanılmış olduğundan; Türk Jandarma Teşkilatının 1839 yılında kurulduğu anlaşılmış ise de araştırmalarda kuruluş ay ve günü tespiti edilememiştir. Bu nedenle Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi’nin kabul tarihi olan 14 Haziran 1869 tarihinin 14 Haziranı alınarak, “14 Haziran 1839” tarihi Jandarma Teşkilatının kuruluş günü olarak kabul edilmiştir.

Mustafa Kemal’e İzmir’de Suikast Planlayanlar Yakalandı (1926)

Mustafa Kemal’i İzmir gezisi sırasında öldürmeyi planlayanlar 14 Haziran 1926 tarihinde ele geçirildiler. Suikastin lideri Lazistan Mebusu Ziya Hurşit olduğu iddia edilmiştir. Bu suikast girişimi ile ilgili olarak eski ittihatçı ve kapatılan Terakkiperver Fırka mensubu bir çok kişi yargılandı. Bu suikast olayı ile bağlantılı oldukları iddiası ile 19 kişi idam cezası aldı. Pek çok ünlü isim hapis ve sürgün mahkumiyetleri aldılar. Yargılananlar arasında Kazım Karabekir Paşa’da vardı. Ancak olayla bağlantısı tespit edilememiştir.

Almanlar Paris’e Girdiler (1940)

Almanlar Batı Cephesinde çok hızlı ilerlediler. Hollanda ve Belçika fazla dayanamadı. Arkasından Fransa’ya yüklenen Almanlar 14 Haziran 1940 tarihinde Paris’e girdiler.

Risale-i Nur Talebelerinin Avukatı Bekir Berk Vefat Etti (1992)

Hayatı boyunca Risale-i Nur ve Nur Talebelerinin savunmasını yapan Avukat Bekir Berk 14 Haziran 1992 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından 1971 yılında hapse mahkum edildi. Hapisten çıktıktan sonra bir süre Suudi Arabistan’da yaşadı. İngiltere’de gördüğü tedavinin arkasından yurda dönen Bekir Berk’in mezarı Eyüp Sultan’dadır.

 

 

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2018, 10:02
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER