banner39

banner35

IMF nedir, nasıl çalışır?

IMF, parasal açıdan zor durumda kalan ülkelere para vermek maksadıyla kurulmuş bir fon olup bu kurumun merkezi ise Amerika Birleşik Devletlerinde bulunmaktadır.

Tarihte bugün 11.03.2022, 11:11 11.03.2022, 11:18
IMF nedir, nasıl çalışır?

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomiyi istikrara kavuşturmak için çalışan, 189 üyeden oluşan bir kuruluştur. IMF, küresel çapta ekonomik büyümeyi ve finansal istikrarı destekler, uluslararası ticareti teşvik eder ve yoksulluğu azaltmak için çeşitli çalışmalar yapar.

 Parasal açıdan sıkıntı yaşayan ülkelere nakit sağlamak maksadıyla kurulmuş olan IMF'in merkezi Amerika Birleşik Devletlerinde bulunmaktadır. IMF para fonu, küresel anlamda iş birliği sağlamayı, dünya üzerinde ekonomik büyümenin geliştirilmesini hedefler.

International Monetary Fund, Türkçe ismiyle "Uluslararası Para Fonu", uluslararası ekonomi sistemin işleyişini düzenleyen bir kuruluştur. IMF, 1944 yılında Bretton Woods konferansında ortaya çıkmıştır. Temel amacı, II. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'yı yeniden inşa etmekti.

IMF Başkanı 25 Eylül 2019'dan beri Kristalina Georgieva'dır ve dört genel müdür yardımcısını denetler. 24 üyeli Yönetim Kurulu'nun da başkanıdır.

IMF Yönetim Yapısı, IMF Yönetim Kurulu ile başlar. Üyeleri, üye ülkelerin maliye bakanları veya merkez bankası liderleridir. Her yıl Dünya Bankası ile birlikte toplanırlar. Uluslararası Para ve Finans Komitesi yılda iki kez toplanır. Bu komiteler uluslararası para sistemini gözden geçirmekte ve tavsiyelerde bulunmaktadır.

189 üyesi bulunan IMF'e üye olmayan ülkeleri listelemek daha kolay olacaktır: Küba, Doğu Timor, Kuzey Kore, Lihtenştayn, Monako, Tayvan ve Vatikan.

Türkiye ne zaman üye oldu?

Türkiye IMF'ye 1947 yılında kurucu üye olarak katılmıştır.

Türkiye 1947 yılında IMF’ye üye olmuştur. Türkiye zamanla dünya ile ticari ilişkilerini artırmaya başlamış ve dış dünyaya daha entegre bir hale gelmiştir. Türkiye IMF'den ilk borcunu 1958 yılında almıştır. Türkiye 1960-2000 arası 40 yılda IMF ile 19 adet Stand-by düzenlemesi ile yaklaşık 38 milyar SDR tutarında bir kaynaktan yararlanmak üzere anlaşma yapmıştır. Bu anlaşmalar kapsamında 1961 yılından itibaren yaklaşık 33 milyar SDR tutarında kredi kullanmıştır. Son olarak 2002 ve 2005 yıllarında gerçekleştirilen iki Stand-by düzenlemesi ile Türkiye’ye toplam 28 milyar Dolar tahsis edilmiştir. Türkiye, en son düzenlemeden kaynaklanan IMF’e olan borcunun son kısmını 2012 ve 2013 yıllarında ödeyerek, tüm borcunu kapatmıştır.

IMF Nasıl Çalışır?

IMF, prensip olarak 3 temel hedef çerçevesinde çalışır:

1.Küresel koşulları izlemek ve üye ülkeler arasındaki riskleri belirlemek,
2.Üye ülkelere ekonomilerini nasıl geliştirecekleri konusunda tavsiyelerde bulunmak,
3.Finansal krizleri önlemek için yardım ve kısa vadeli krediler sağlamak.

IMF'nin temel amacı, üyelerine yol göstererek yaşanabilecek problem ve felaketlerin önüne geçmektir.

IMF çok sayıda analitik rapor üretir. Her yıl Dünya Ekonomik Görünümü, Küresel Finansal İstikrar Raporu ve Fiscal Monitor raporu yayımlar. Bu raporlarda bölgesel ve ülkelere özgü değerlendirmelerde bulunur. Bu değerlendirmeler ışığında ülkelerin hangi politikalarını iyileştirmeleri gerektiğini anlar ve gereken tedbirleri alır. Sonuç olarak, IMF'nin hangi ülkelerin küresel istikrarı tehdit ettiğini rahatlıkla görebildiğini söyleyebiliriz. Üye ülkeler, ekonomilerini geliştirmek ve bu tehditleri ortadan kaldırmak istedikleri için de IMF'nin tavsiyelerini dinlemeyi kabul etmişlerdir.

IMF, 1994-95 Meksika pezosu krizinden ve 1997-98 Asya krizinden bu yana ülkelerin finansal krizlerini önlemelerinde yardımcı olmak için daha aktif bir rol üstlenmiştir. Bunu yaparken üye ülkelerin hangi standartları izlemesi gerektiği konusunda görüşlerini paylaşır ve geliştirmeler yapar. Örneğin, üye ülkeler uygun zamanlarda yeterli döviz rezervi sağlamayı kabul etmişlerdir [1]. Bu da durgunluk (resesyon) dönemlerinde ülke ekonomilerini rahatlatmada yardımcı olur.

IMF, üyelerinin ödeme sorunlarını çözmelerinde, ekonomilerini dengelemelerinde ve sürdürülebilir büyümeyi geri kazanmalarında yardımcı olmak adına kredi desteği sağlar. [2]

Uluslararası Para Fonu, ülkelere para ödünç verdiği için genellikle Dünya Bankası ile karıştırılır. Dünya Bankası, yoksullukla mücadele etmek adına belirli projeler için gelişmekte olan ülkelere borç para verir [3]. IMF ise bu tip projeleri finanse etmez.

IMF'nin Küresel Rolü

IMF'nin rolü, 2008 ekonomik krizinin başlamasından bu yana artmıştır. IMF, 15 Ekim 2007'de yayımladığı raporda (Global Financial Stability Report - 15 Ekim 2007) ekonomik kriz konusunda ciddi uyarılarda bulunmuştu [4]. Fakat ülkeler raporu görmezden geldi ve kriz patlak verdi. Özellikle kriz durumlarındaki duruşu nedeniyle IMF küresel çapta ilk başvurulan ve en çok dinlenen kuruluşlar arasındadır.

IMF'den İsteyen Her Ülke Borç Alabilir mi?

 IMF yani diğer tanımıyla Uluslar Arası Para Fonu üzerinden her ülkenin borç alması gibi bir durum söz konusu olmamaktadır. Çünkü IMF yalnızca ödeme olasılığı söz konusu olan ülkelere borç vermektedir. Bunun anlamı, IMF kendini garanti altına almadan herhangi bir ülkeye borç vermiyor. IMF'in borç verebilme olanağının söz konusu olması için, borç verilmesi planlanan ülkenin gelişme ihtimalinin olması ve bunun beraberinde sürekli işleyen bir ekonomisinin var olmasının gerekliliği söz konusudur. olması gerekiyor.

Yorumlar (0)
29
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?